wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-8 20:30:31

"ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ " ﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﻼﻧﻰ

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻧﻼﺭ :
ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻤﯩﺰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ.
20-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ  ﺗﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﻮﻳﯘﻣﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﯩﺪﻡ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ  ﻛﻪﯓ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻏﺎ ﺳﯘﻧﺪﯗﻡ :

ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ  ﮬﻪﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ،
ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ  ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺩﯨﻦ 10 ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎﻕ  ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﻪﯓ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮔﯧﺰﯨﺖ -ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ "ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ  ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﮕﻪ "ﺋﻪﯞﻩﺗﺴﻪﻙ .(ﺑﯘ ﮔﯧﺰﯨﺘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﻰ 3ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ) ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ "ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻰ" ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﺴﻪﻙ .
ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﺷﯘ ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ (ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﺭ )ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺴﻪﻙ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻨﻰ ،ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ، ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ -ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺳﻪ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ (ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ 2ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ )ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺳﻪ ............
ﺋﻮﻳﯘﻡ ﻣﯘﺷﯘ :

ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ :
1. ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ، ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻥ ،ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﯩﺘﯘﺩﯨﻨﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ .
2.ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺷﯘ ﺳﯩﺘﯘﺩﯨﻨﯩﺘﻘﺎ  ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ  ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .......
3.ﺷﻪﺭﻩﭖ ، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺷﺎﻥ ﺷﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ ...ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﯩﺪﯗ ............

ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ 1-2ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ ﻳﻮﻕ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻧﯘﻗﯘﻝ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .........

ﺯﻭﺭﻻﺵ ﻳﻮﻕ ........

ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﻪﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﯧﺰﯨﯔ .
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺯﻭﺭﻟﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺧﯘﺩﺍ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ .............

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﮬﻮﺟﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ .....

Rachel يوللانغان ۋاقتى 2007-11-14 12:48:30

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﻪﺭﺟﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ،ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺩﻩﺗﯩﺘﯩﻤﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭺ ﭺ ﻧﯘﻣﯘﺭﯗﻡ:253398101~~~

koltigen يوللانغان ۋاقتى 2007-11-8 22:47:53

ﯞﻭﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 00:29:24

ﻣﻪﻥ ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻜﻪ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﯧﺮﻩﻱ .

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 07:45:48

ﻛﯜﺗﯩﻤﻪﻥ ﻛﯚﻟﺘﯩﮕﯩﻦ ......

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 07:51:44

ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﯘﻟﻼﻳﻤﯩﺰ ، ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻢ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﺎﻟﺲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﻪﻥ 492642676

kapitan1125 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 09:13:25

ﻣﯧﻨﯖﻤﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻡ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ (9-) !
ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﻛﯚﻛﺴﯩﻤﺪﻩ         
ﭺ ﭺ :872222053

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 10:01:07

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ~~ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ~~

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 10:43:07

ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯚﻟﺘﯩﮕﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻛﯩﻦ .
ﻛﯜﺗﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ .....

bikarchi يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 10:55:10

ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯩﻼﻧﻜﻪﻥ. ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺳﻪﻝ  ﺗﯚﯞﻩﻥ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮ-ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭ، ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﺰﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺮﯨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 11:25:01

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺯﺳﺎﻗﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ؟ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺴﺎﺟﺎﻧﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎ ، ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﺧﻪﻟﻠﯘﺳﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ

cecco يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 11:42:21

ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻳﻠﻰ.

ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﻨﻰ، ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺭ.

Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 13:01:22

ﺋﻪﻳﺴﺎﺟﺎﻥ...ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ...ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﺷﯘﭖ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ..ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻧﻰ ﻧﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎﻧﯩﺖ ﺑﺎﻟﻼ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻗﯘﯕﻐﯘﺭﺍﻕ.ﺳﻪﻳﻠﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺯﯦﺮﻩﻙ ﻳﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﺎﺭ...ﻳﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﻰ 6 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ.ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺯﯨﺮﻩﻛﻜﻪ 3 ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﻰ 3 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ.ﺟﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ....20% ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﮕﻪﺗﺘﻰ.....ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ..ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻛﯚﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯚﭖ.....

nida يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 16:37:21

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﯧﺘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰﻛﻪﻥ، ﺋﯧﻼﻧﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﻼﻥ ﭼﯩﻘﯩﻘﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻨﯩﯖﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ.

oghlan يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 16:43:55

ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ  ﻗﺎﻟﯩﻠﻰ، ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯩﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟  ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ  ﻗﺎﻳﺴﻰ ﮔﯩﺰﯨﺘﺘﻪ ﺋﯩﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ؟

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 17:55:06

ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ،
ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻗﻠﯩﻘﻤﯘ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ  ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ....
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ........................

ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻗﻨﻰ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﭘﻪﺭﮬﺎﺕ ﺋﺎﺩﺍﺵ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﻣﺴﻪﻥ ،
ﺋﺎﺩﺍﺵ ،
ﺷﯘ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺠﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .......

Erzat يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 18:25:02

ﺷﯘ ، ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻻﺗﺘﻰ ، ﺟﯧﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﺳﻰ ﺑﺎﺭ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﯘﺳﻰ ﻳﻮﻕ ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﺪﯗ ، ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﻣﻪﻥ

Muxtak يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 19:08:06

ﻣﻪﻥ ﭘﯩﻨﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ ، ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ-ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﺎﺭ،ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔQQﻧﯘﻣﯘﺭﯗﻡ:441534180 ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﭘﺎﺭﻭﻟﻰ :19870303(ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺗﯘﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ)

baturkorxat يوللانغان ۋاقتى 2007-11-10 12:04:12

ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ.

senewer يوللانغان ۋاقتى 2007-11-10 13:43:23

ﺑﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﻳﺴﺎﺟﺎﻥ ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ .
بەت: [1] 2
: "ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ" ﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﻼﻧﻰ