raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 18:05:12

Internet Explorer ﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ

ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ، ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ Internet Explorer ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﯞﯨﺮﻭﺳﺨﻮﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﯞﯨﺮﻭﺱ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﻳﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ (ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ  360安全卫士 ﺑﺎﺭ)
ﮬﯧﭽﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ  ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﯜﺭﻩﺕ:
http://www.sumrugh.cn/wz/displaypic.asp?id=110

http://www.sumrugh.cn/wz/displaypic.asp?id=111
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 18:13:28

ﯞﯨﺮﻭﺳﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺪﯨﻢ، ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ sfc /scannow ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﭗ Windows ﻧﯩﯔ ﺩﯦﺴﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ DLL ﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ IE ﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ.

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 18:14:52

ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ. 32 ﺑﯩﺘﻠﯩﻖ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2354406C-C5B6-44AC-9532-3DE40F69C074&displaylang=en
64 ﺑﯩﺘﻠﯩﻖ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ:
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B00F5DF-4A85-488F-80E3-C347ADCC4DF1&displaylang=en

ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 08:27:47

ﺋﺎﯞﯗ ﻳﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻘﯩﻜﻪﻥ. ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ...

powerman5000 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 20:47:41

ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ internet explerer ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ svchost ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ . ﺋﯘ  ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﺎﻥ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﭽﯩﺴﻰ . ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﺮﺍﻕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ، ﻗﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ svchost ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﺳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﺩﯦﻤﻪﻙ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻕ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺗﻪﺱ . ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ، ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﯘﻣﺘﺎﻟﻼﺭ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻛﺎﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪﻩﻙ DLL ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ .  

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻢ ، ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﻣﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﻳﺎﻣﺎﻕ ﻳﺎﻣﺎﺵ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻮﺯ ﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻘﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ - ﺩﻩ ، ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .
  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ 99 <<ﺗﯚﺷﯜﻙ>>  ﺑﺎﺭ . ﭘﻪﻗﻪﺕ 6 ﺳﯩﻨﯩﻼ ﻳﺎﻣﯩﺪﯨﻢ .
ﺳﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ .

powerman5000 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 20:48:24

ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ internet explerer ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ svchost ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ . ﺋﯘ  ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﺎﻥ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﭽﯩﺴﻰ . ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﺮﺍﻕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ، ﻗﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ svchost ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﺳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﺩﯦﻤﻪﻙ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻕ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺗﻪﺱ . ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ، ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﯘﻣﺘﺎﻟﻼﺭ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻛﺎﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪﻩﻙ DLL ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ .  

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻢ ، ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﻣﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﻳﺎﻣﺎﻕ ﻳﺎﻣﺎﺵ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻮﺯ ﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﮭﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻘﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ - ﺩﻩ ، ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .
  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ 99 <<ﺗﯚﺷﯜﻙ>>  ﺑﺎﺭ . ﭘﻪﻗﻪﺕ 6 ﺳﯩﻨﯩﻼ ﻳﺎﻣﯩﺪﯨﻢ .
ﺳﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ .

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-24 17:53:39

Trojan.DL.Script.JS.Small.a

-------------------
ﺭﯨﺴﯩﯔ ﻛﺎﻛﯩﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﯞﯗ ﯞﯨﺮﻭﺳﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ... ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ...

----------------
powerman ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﺎﻟﻼﻡ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻳﯘﺭﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﻮﺭﯨﯟﺍﻻﻱ. ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﻳﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ 99 ﻳﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﺭ. ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ 6 ﻳﻮﭼﯘﻗﻨﯩﻼ ﺋﻪﺗﺘﯩﻢ ﺩﻩﭘﺴﯩﺰ. ﺋﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﻮﭼﯘﻗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ...

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-26 23:39:05

ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻛﺎﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺳﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ dll ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻱ ﺩﻩﭖ sfc /scannow  ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ (ﺩﯦﺴﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ) ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ. dll ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﻤﯩﺰ؟ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ.
بەت: [1]
: Internet Explorer ﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ