begtash يوللانغان ۋاقتى 2007-9-27 22:25:19

photoshopﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ officeﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﯖﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠ

ﻣﻪﻥphotoshop ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ officeﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﺴﻪﻣﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ.  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ  ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﺍ 163.comﺩﯨﻦ (网易科技)ﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ.ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ photoshopﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ officeﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ (网易科技学院)ﻧﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺧﻪﺕ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭙﺘﯘ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ.ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻻﺭ ﺩﻩﭖ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﯨﻢ.ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ photoshopﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯨﻜﻪﻥ.ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﮔﯜﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻻﺭ ﺩﻩﭖ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯘﺩﯗﻡ.ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﻰ:

http://tech.163.com/school/video/
http://tech.163.com/
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ

arzu415 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-27 23:05:33

ﻣﻪﻥ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻢ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ

SNAKE يوللانغان ۋاقتى 2007-9-28 07:58:41

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ....

RUSLAN@ يوللانغان ۋاقتى 2007-9-28 15:27:59

ﭘﺎﮬ!! ﺑﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭﻛﻪﻥ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻧﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ!!!

sir يوللانغان ۋاقتى 2007-9-28 16:37:36

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

RUSLAN@ يوللانغان ۋاقتى 2007-9-28 16:49:42

photoshopﺋﯜﮔﯜﺗﯩﺸﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ 84ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ.ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻢ.swfﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻜﻪﻥ.ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ؟

GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2007-9-29 10:13:47

flash ﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﯓ
بەت: [1]
: photoshopﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ officeﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﯖﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜ