horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 16:21:26

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻏﺪ

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﻠﻰ 3 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭙﺘﯘ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﯞﻳﻪﻣﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭ ﮬﻪﺭ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﭼﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ. ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﺘﻰ. ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﯧﻨﯩﯖﻼﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.! ﺳﻪﻝ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﭘﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻢ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﯨﻢ ، ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻣﺪﯗ-ﻳﻮﻕ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ.
``````````````
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻢ ﺋﻪﮬﻠﻰ . ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯘﻧﭽﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﻤﯩﺴﻪﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ - ﻣﯘﻧﭽﻪ ﯞﺍﺭﺍﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ. ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ - ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯧﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﭗ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﻰ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ <<ﺟﻪﻟﻪﻕ ( ﺋﺎﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ) ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ >> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺩﯦﻘﻘﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ. ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﯩﻢ. ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ، <<ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ>> ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻣﺎﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﮬﻪ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻘﺎ ﻳﺎﺯﻣﺎﻡ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﭼﺎﭘﻼﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩ ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﺳﻪﻡ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﯨﻨﻰ ، ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ <<ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﻝ ﺳﯚﻳﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺷﯘﯕﺎ ﺩﻭﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﯩﭗ ﺑﻮﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.>> ﺩﻩﭖ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺱ ﺋﻪﻥ ﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﺑﻮﭘﺘﯘﻻ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺷﯘﯕﺎ <<ﺩﻩﺭﺩﯨﻤﻨﻰ>> ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﻡ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ <<ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﭼﺎﺗﺎﻕ >> ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻤﻐﺎ <<ﭼﺎﺧﭽﺎ
ﻕ>>ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﺎﻡ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:


ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺟﻪﻣﯩﺌﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﯚﻟﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰ ﯪﯻﻠﻪ ﯬﺧﻼﻕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﯮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻮﻫﯩﻢ ﯞﻩ ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﯪﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﯪﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﯪﻗﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻫﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﯩﻤﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻦ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﯪﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﯬﻧﺴﯩﺮﻩﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻱ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﯪﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﯪﺯﺍﺑﻼﺭﻧﻰ ﯴﻥ - ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﯲﺯﯨﮕﻪ ﻫﻪﻣﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ. ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﯪﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﯧﺸﯩﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺑﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ.
ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻏﺎ ﯬﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻞ ﻣﯘﯪﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯬﺭ - ﯪﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﺩﺍ ﻛﯜﭼﯜﻣﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻰ ﯴﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺳﺎﻫﻪﺩﯨﻦ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﯪﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﯩﻠﺘﯩﺸﺘﻪ ﯬﻧﯭﻧﯩﯟﻯ ﯪﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ . ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.

ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻢ (ﺟﻪﻟﻖ) ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﯬﺧﻼﻕ ﯞﻩ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﯪﻧﺎﻟﯩﺰ

ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﺍ ﻧﻪﺷﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ( ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺴﻰ: ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪﻟﯩﻚ) ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﯮﻗﯘﭖ ﺳﻪﻝ ﭼﯜﭼﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﯬﺧﻼﻗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﯬﻣﮕﯩﻜﻰ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻏﻪﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ.<< ﻗﻪﻟﺒﺪﺍﺷﻼﺭ >> ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮﮔﻪ ﯰﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﯰ ﻛﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ <<ﯮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ>> ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﺎﯞﺯﯗﺳﻰ << ﻗﯩﺰ-ﻳﯧﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﮔﯧﮕﯩﻨﺎ ﯮﻗﯘﺷﻠﯩﻘﻰ>> . ﯬﻣﺪﻯ ﯰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﭼﯜﭼﯜﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﻣﻪﻥ ﯰﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ: ﯪﭘﺘﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﯞﯨﺪﺍ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺵ ﯲﺳﻤﯜﻟﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ - ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ ﺳﯘﯪﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯰ ﻛﯩﺸﻰ ﯬﻧﯭﻧﯩﯟﻯ ﯬﺧﻼﻕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﯰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯰ ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﯪﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ. ﻫﻪﻣﺪﻩ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﯲﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺑﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ. ﯬﮔﻪﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﻪﺭﻯ ﺑﺎﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﺎﻟﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﯬﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﯓ ﺩﻩﭖ <<ﻳﺎﺵ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻼﺭ>>ﻧﯩﯔ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﮔﻪﭖ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻳﺪﯗ. ﯬﮔﻪﺭ- ، ﺩﻩﻳﺪﯗ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪﻟﯩﻚ - ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﯰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﻼﺭ ﯴﭼﯜﻥ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ، ﯬﮔﻪﺭ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﺍ ﻣﯘﯞﻩﭘﯩﻘﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﯪﻟﺪﯨﺮﻣﺎﻱ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﯬﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰ ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﯬﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺧﺎﻫﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺵ ﯲﺳﻤﯜﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﯓ ﯬﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ، ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﯬﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ:

ﺟﻪﻟﻖ (ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻘﺎﭖ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺶ- ﻫﺎﺯﯨﺮ ﯬﺩﯨﺒﯩﻲ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﯲﺯﻟﻪﺷﻜﯩﻨﻰ <<ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻢ>>) ﯬﺳﻪﺑﯩﻲ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻫﻪﻡ ﯮﻣﻮﻣﯩﻲ ﺟﻪﻣﻴﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﯬﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯘﺭ. ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﯞﻩ ﻳﯧﯖﯩﻼ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﯰﻻﺭﺩﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﺑﯘﺯﯗﻕ ﯬﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯴﮔﯜﺗﯩﺸﻰ ، ﺭﯨﻐﯩﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺸﻰ ﯪﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﯴﮔﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻬ ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﯪﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﺟﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ :
ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﯪﺗﺎ-ﯪﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻫﯧﺴﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯜﺭﻛﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺟﻪﻟﻘﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﯮﻗﯘﺵ، ﺳﯩﻨﯫﻟﻐﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ، ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﺯﯗﻕ ، ﯬﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻴﻪﺕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﯪﯕﻼﺵ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻟﻖ ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺟﻪﻟﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ﯰﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﯜﺭﯛﺵ، ﯪﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﭼﺮﺍﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﭘﺎﻫﯩﺸﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﯴﭼﯜﻥ ﯬﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﯮﻏﯘﻟﻼﺭﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﺍ، ﺗﯘﻝ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯪﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﯬﺳﻪﺑﯩﻲ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺶ، ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﺯﻩﻛﻪﺭ، ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﭘﻪﺭﺟﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺶ، ﯮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯮﻳﻨﺸﯩﭗ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﯬﻫﯟﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﯩﻴﻨﻰ ﺑﯩﻬﯘﺩﻩ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﯬﻫﯟﺍﻝ ﯰﺯﯗﻧﺮﺍﻕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺴﺎ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ، ﺟﯘﻧﯘﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ( ﻧﯧﺮﯞﯨﺴﻰ ﯪﺩﯨﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯬﻫﯟﺍﻟﻰ) ﻫﻪﺗﺘﺎ ﯪﻗﯩﯟﻩﺕ ﯲﻟﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ.
ﯪﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ: ﺟﻪﻟﻘﻘﻪ ﯪﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭ ﺩﻩﺳﻠﯩﭙﯩﺪﻩ ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﯴﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﯪﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﯰﺭﯗﻗﺪﺍﻥ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﯴﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﯪﭘﺎﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﻪﻫﯟﯨﺘﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯗ -ﺩﻩ ، ﺟﻪﻟﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭﻩﺕ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻏﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﻫﻪﯞﺳﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺟﻪﻟﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﯪﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﯪﺗﯩﻐﺎﻥ.
ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: ﺑﯩﻤﺎﺭ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ -ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯗ. ﯮﺭﯗﻗﻼﻳﺪﯗ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﺪﯗ. ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﯮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ. ﯪﺗﺎ ﯪﻧﯩﺴﻰ ﯲﻳﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ، ﻗﯩﺰﻻﺭ ﯬﺭﮔﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﺘﯩﻦ، ﯮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ. ﯲﻳﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﻫﻪﺗﺘﺎ ﯲﻟﯜﯞﯦﻠﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ. ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻛﯚﺯﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺭﯗﻕ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ. ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﯪﺳﺘﯩﻨﻘﻰ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﻘﺎﻟﯩﺪﯗ. ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﺘﻰ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ، ﺧﯩﻴﺎﻟﭽﺎﻥ، ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻛﯜﭼﻰ ﯪﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﯬﻗﻠﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻤﯘ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﯬﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﺘﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ. ﯪﻟﻪﺕ ﺑﻪﻙ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﻲ ﺗﯧﺰ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﯪﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺭﺟﯩﮕﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﻪﻧﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﯬﺭ-ﯪﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﻗﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯬﻫﯟﺍﻝ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯬﺭ-ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﯪﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﯰﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.
ﺟﻪﻟﻖ (ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ) ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﯨﯫﮔﻨﻮﺯ:
ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﻏﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻛﻪﻡ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ، ﻣﻪﻧﯩﻲ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ . ﯰﻻﺭﻧﻰ ﯬﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ، ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻫﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﯲﻳﻠﯩﻨﯩﺶ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﻫﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺶ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺩﯨﯫﮔﻨﻮﺯﻧﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯚﺯ ﺟﯧﻴﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ ﻫﺎﻟﻘﯩﺴﯩﻤﺎﻥ ﺩﺍﻍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯚﺭﯛ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﯪﺟﯩﺰﻻﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ، ﯮﻗﻮﻏﯘﭼﯩﻼﺭ، ﯬﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ، ﻣﻪﺩﺭﯨﺲ ﺗﺎﻟﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﯞﻩ ﯪﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ:
ﯪﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ: ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺷﻪﺭﻣﻰ ﻫﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﻗﯧﻠﯩﺶ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﻰ 5 -6 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﯪﻳﺮﯨﻢ ﯲﻳﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﺵ، ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﻣﺎﺳﻠﯩﻖ، ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻮﺟﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯ، ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﻪﺭ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯩﻨﯫﻟﻐﯘ، ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﯗﺭ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ: ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘ ﯪﺩﻩﺗﻜﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﯪﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﯪﺩﻩﺗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺗﻘﯘﺯﯗﺵ، ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ ﻫﻪﻡ ﯰﺯﺭﺍﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ، ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﯪﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ، ﻳﻪﻧﻪ ﯮﯕﺸﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ، ﺋﯩﻼﺟﻰ ﺑﺎﺭ ﯰﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ، ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺕ ﯴﮔﯜﻧﯜﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﻪﺯﻛﯜﺭ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﻠﯩﭗ (ﮔﻪﭖ ﯪﻟﻤﺎﻕ ﯬﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﻪﺱ) ﺯﻩﻛﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﭖ ﯬﯓ ﺋﯩﻐﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﯰﺭﯨﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯪﯕﻠﯩﺪﯨﻢ... ﯬﻟﯟﻩﺗﺘﻪ << ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ>>ﺗﯩﻜﻰ ﺩﻭﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﯩﺴﻰ ﯬﺧﻼﻗﯩﻲ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﻮﺭﯗﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ، ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﯪﻟﻼﻫ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ.
ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻝ: ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﯪﺑﺪﯗﻟﻼ ﯪﺑﺪﯗ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ<< ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﯩﺪﻩ ﯬﺭﻟﻪﺭ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ>>


TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 16:43:57

ﺗﯜﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻣﯘ - ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ ! ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ، ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺋﯘﭘﺮﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻜﻰ ، ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺘﺘﯘﻗﻤﯘ !
ﮬﻪﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭ . ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻥ - ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ، ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭼﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .

ﮔﯧﺰﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯚﯞﻩﺕ ﻛﯚﭼﯜﺭﻣﯩﻜﻪﺵ ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﻳﻜﻰ :
ﺗﯜﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻣﻪﻥ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﯩﺒﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ . ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺧﺲ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻰ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﮬﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ . ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﻐﯩﻼ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ !

ﺗﯚﯞﻩﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﯜﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ

2007- ﻳﯩﻠﻰ 9 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 25 - ﻛﯜﻧﻰ

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 16:47:36

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻳﻮﻟﻼﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎ ﻳﻪﺩﻩ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺰﺍﻳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻳﻮﻟﻼﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﻳﺎﻗﺎﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭘﻼ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.

bozkir يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 17:43:54

ﻛﯩﻴﯩﻦﺑﯩﺮﯮﻗﺎﻱ

cecco يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 17:49:39

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﭼﺎﭘﻠﯩﺴﺎ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ، ﺷﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩﺴﻪ ... ﺋﯘﻧﯟﺍﻥ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺪﻯ ﺑﯘ... ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯚﮬﺮﻩﺗﭙﻪﺭﻩﺳﻠﯩﮕﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.

ﻳﻪﻧﻪ \" ﮬﺎﻳﺎﺕ\" ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺑﺎﻣﺎ ؟ ﺳﺎﭘﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻣﺪﯗ ﻧﯧﻤﻪ ؟ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﻧﻪﺩﻩ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ ؟ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ( ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ) ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻣﻤﺎﻣﺪﺍ ؟ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﯨﺮ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ، ﺗﻮﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﻪﺯ ﻳﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯜﻛﺘﻪﻙ ﻣﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 19:16:48

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﺮﯨﯖﻼﺭ، ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﺎﯕﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ، ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ، ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 20:05:52

ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯘ. ﺗﻮﯞﺍ...ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺰ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 16:28:15

ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ!!ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻼﺭ، ﺋﺎﮔﺎﮬ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ!!!

ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺭﻭﻫﯩﻤﯩﺰﻧﻰ، ﺟﯩﺴﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﺮﻣﺎﭖ ﯬﻗﻠﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯲﺯ ﺭﯨﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺩﺍﺩﯨﻞ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺯﻭﺭ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ. ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﻣﯩﻐﺎﻥ ﯪﺟﯩﺰ ﺗﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ، ﺯﻩﺋﯩﭗ ﺭﻭﻫﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﺠﺎﻥ ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﯲﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ. ﯬﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯩﻜﺮﻭﺏ ﻛﻪﺑﻰ ﻳﺎﻣﯩﺮﺍﭖ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺟﯩﺴﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻘﺎ ﯪﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺭﻭﻫﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﻣﻪﻛﺘﻪ. ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﻝ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻫﺎﻛﺎﯞﯗﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻤﻪﻛﺘﻪ. ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﯮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ ﯪﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻖ، ﺳﺎﺧﺘﺎﭘﻪﺯﻟﯩﻚ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺪﻯ. ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ - ﻗﺎﺭﺍﺵ ﯲﺯﮔﻪﺭﺩﻯ. ﭘﯜﭼﻪﻛﻠﻪﺷﺘﻰ. ﻛﻪﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺩﺍﻗﺎ -ﺩﯗﻣﺒﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﯕﺮﯨﺘﯩﭗ ﯰﺳﺴﯘﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﯬﻟﻘﯩﺴﺴﻪ، ﯬﻣﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﯰﺯﯗﻥ ﻳﯩﻞ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺳﻪﺭﺳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻨﻰ ﯪﺟﯩﺰﻻﭖ، ﻣﻪﺟﺮﯗﻫ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺠﺎﺯﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﻤﯩﺰ! ﯰﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺧﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﻤﻪﻳﻼ ﻫﻮﺯﯗﺭﯗﯕﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﻐﺎﻳﻤﻪﻥ.


1


ﺳﺎﻻﻡ ﻫﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﯬﭘﻪﻧﺪﯨﻢ . ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﯮﻗﯘﭖ ﻣﻪﻧﭙﻪﯬﺕ ﯪﻟﻐﺎﻥ ﯪﺩﻩﻡ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻪﻧﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﻛﯩﺮﻩﻙ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﯪﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﯮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻢ ﯴﭼﯜﻥ ﻛﯚﭖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻢ، ﺳﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﺎﻏﻼﻡ ، ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯴﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺟﻪﺭﻳﺎﻥ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﯬﻟﯟﻩﺗﺘﻪ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﯧﻠﺘﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﯪﺩﻩﻡ ﺭﻭﻫﯩﻴﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﺭﻭﻫﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﯪﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﻫﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻣﻪﻥ ﻫﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﯲﺯ ﯲﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﯬﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ، ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ، ﯰﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯩﺮﻗﯩﺮﺍﭖ ﯪﻏﺮﯨﻴﺘﻰ، ﻫﯧﭻ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺧﻮﺵ ﻳﺎﻗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﻧﯘﺭﺳﯩﺰ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻢ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻢ ﯮﻟﺘﯘﺭﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻳﺎﺵ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﭼﯧﭽﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜﭖ ، ﻳﯜﺯ ﺗﯧﺮﻩﻣﺪﻩ ﯪﻧﺪﺍ -ﺳﺎﻧﺴﺎ ﻗﻮﺭﯗﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﯰﺧﻠﯩﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺗﺴﺎﻣﻼ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻫﺎﺭﺩﯗﻗﯘﻡ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻡ ﺑﻪﻙ ﭼﯩﭽﯩﻼﯕﻐﯘ، ﻫﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻢ ﻳﻮﻕ ، ﻟﻪﻳﻠﻪﭘﻼ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻢ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﯬﻳﯩﭙﻠﻪﻳﺘﺘﯩﻢ، ﯬﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮﻫﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻗﺸﺎﭘﻼ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻢ، ﺩﯨﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﯪﺷﯘ ﻣﻮﻫﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻫﺴﯘﻟﻰ ﯬﻣﻪﺳﻤﯘ؟!!! ﻧﯧﻤﻪ ﯴﭼﯜﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ، ﻧﯧﻤﻪ ﯴﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﯴﭼﯜﻥ ﯲﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﯮﻳﻼﺷﻘﺎ، ﻣﺎﻫﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﯪﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﻧﯧﺮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯜﺯﯛﻛﻠﯜﻛﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻦ ﺗﯘﻣﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﻪﺗﺘﻰ.
ﻛﯩﭽﯩﮕﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﺎﭼﺎﻕ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ، ﻧﯧﻤﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﯪﺗﺎ -ﯪﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﯬﻳﯩﭙﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﯰﭼﺮﺍﻳﺘﺘﯩﻢ. ﻣﯧﺠﻪﺯﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﯕﺘﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﯪﺭﯨﻐﺎ ﯪﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻝ ﭼﻮﯕﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺷﻪﻧﺒﻪ - ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ - ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﻱ - ﻛﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻳﺪﻩﭖ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯘﻕ، ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ 4-5 ﻳﺎﺵ ﭼﻮﯓ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯪﯕﻼﺷﻘﺎ ﺧﯘﺷﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﯬﺭ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﯪﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ <<ﻗﯩﻠﯩﻦ>> ﻛﯩﻨﻮﻻﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﻯ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ. ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻫﻮﺯﯗﺭﻻﻧﻐﯩﻨﻨﻰ ﯪﯕﻼﭖ ﺩﻩﺳﻼﭖ ﺗﺎﺯﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﯪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺴﺘﻪﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ، 13 ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﯪﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯮﻳﻠﯩﻐﺎﭺ ﻳﯘﻳﻨﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ، ﭼﯜﭼﯜﺵ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺷﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﺒﯩﺮﻩﺭ ﻫﻪﭘﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﯪﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻮﺷﯩﻤﯩﺪﻯ. ﻳﯜﺯﯛﻡ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺕ ﯬﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﯜﮔﯜﻣﻪﺱ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﯬﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﯟﻩ ﯪﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﯴﮔﯜﻧﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯴﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﯮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ. ﯴ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﯬﺭﻛﯩﻦ -ﯪﺯﺍﺩﯨﭽﯩﻠﯩﻚ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﻟﻼﻡ ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﺍﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺩﯦﺒﺎ - ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺑﻪﺯﻣﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﻰ. ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﻩ ﻣﻪﻳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﯰﺯﺗﺎﺭ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﺎﻫﺎﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯩﺮﺷﺎﺗﺘﯩﻢ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﻩ -ﻛﯧﻨﺪﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﯮﭼﯘﻕ، ﺳﺎﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﯮﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺗﻮﻣﻮ-ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﯮﺕ ﯪﻟﺪﯗﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻫﻼ ﻛﯚﺯ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﺱ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯚﻧﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ. ﯪﺭﺍﻡ -ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﻪﭼﻠﻪﭖ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ، ﺗﻮﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﯲﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﻫﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﯴﮔﻪﻧﺪﯨﻢ. ﺧﻪﺕ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻤﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺑﺎﺭﺍ -ﺑﺎﺭﺍ ﺷﻪﻫﯟﺍﻧﯩﻲ - ﺳﯩﺮﯨﻖ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ، ﻛﯩﻨﻮ-ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺧﻪﺟﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﭼﻜﻪ، ﯰﻧﯩﯔ ﯴﺳﺘﯩﮕﻪ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﺱ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﯴﮔﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﯰﺯﯗﻥ ﯲﺗﻤﻪﻳﻼ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻢ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻢ ﯮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﭘﯘﺕ -ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ، ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻢ ﻳﯩﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﯪﻏﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﺎﻱ ﻛﯜﻧﻠﻪﭖ ﺩﻩﺭﺱ ﺗﺎﺷﻼﭘﻤﯘ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ. ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻫﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﯨﻢ.

2


ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﺪﻩﻙ ﻳﺎﺕ ﺟﯩﻨﯩﺴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﯲﺭﻩ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ. ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﻙ ﯞﻩﻫﺸﯩﻲ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺘﯘﻡ. ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ - ﯰﻻﺭﻣﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﯮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﯞﻫﯘﻣﻠﯘﻗﺘﺎ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻛﯩﻨﻮﻻﺭﺩﯨﻦ، ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﯴﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﯧﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﯗﻕ. ﻣﻪﻥ ﯲﺯ ﻫﯧﺴﻴﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ، ﻗﯘﺗﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺧﻪﺕ ﯪﺭﻗﯩﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﻨﻰ ﯪﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ.
ﺳﯧﺰﮔﻪ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﯰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﯫﻟﻠﯩﻖ ﯰﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﺘﺎ ﭘﯘﻝ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺘﺘﯩﻢ.ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻢ، ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ - ﯰ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.ﯪﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﯰ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯘﻕ. ﯪﻱ ﻳﯩﺮﯨﻤﻼﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻼ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ 50 ﺳﻮﻣﻼ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﯰ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺗﯘﺭﻗﯩﻤﯘ ﯪﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ، ﻛﻪﻡ -ﺳﯚﺯ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﺰﺩﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺰ ﯪﺯﺍﺩﻩ ﺑﯩﺰﻩﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﯗﻕ. ﯰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﯧﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ-ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﻪﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ 6-7 ﺗﻪﺧﺴﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯘﻳﺮﯨﯟﻩﺗﺘﻰ. ﺋﯩﭽﯩﻢ ﭘﯘﺷﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ . ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﻨﯩﻢ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ 48 ﺳﻮﻡ ﺑﻮﻻﭘﺘﯘ ، ﺩﯦﺪﻯ.- ﺷﯜﻛﯜﺭﻯ، ﺩﯦﺪﯨﻢ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﭺ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻧﭽﯘﻕ ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯪﻱ ﯪﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﯲﺗﻜﯜﺯﺩﯛﻡ. ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻟﺪﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﯪﺩﻩﻡ ﯮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ ﺩﻩﻣﺴﯩﺰ. ﯲﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ، ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﯮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﻛﺎﻟﻼﻡ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﯖﻘﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺑﻪﻝ - ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﺮﻯ ﯪﺩﻩﻣﻨﯩﯖﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﯩﻠﯩﭗ ﯪﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ. ﺑﻪﺯﻯ ﻛﻪﭼﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻢ ﻣﯘﺯﺩﻩﻙ ﺗﻪﺭﻟﻪﭖ، ﺟﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﻨﻰ ﯪﻏﺮﯨﻖ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ. ﺗﻮﯞﺍ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﯖﺮﺍﭘﻤﯘ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﯰﻳﻘﯘﺳﯩﻨﻰ ﯰﺧﻼﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﯪﺗﺎ-ﯪﻧﺎﻣﻨﻰ ﯬﺳﻠﯩﺪﯨﻢ. ﯲﻟﯜﻣﻨﻰ ﯬﺳﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺧﯘﺩﺍﻧﻰ ﯬﺳﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯﯛﻡ ﯰﯞﯗﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﻗﺎﺭﻏﺎﻳﺘﺘﯩﻢ. ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ، ﯪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﯲﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻫﻪﻳﺮﻩﺗﺘﻪ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ 14 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﯲﻳﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﯴﭼﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺟﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ....ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﺎﺵ ﺑﯘ ....ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﯮﻳﻼﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ. ﻳﻪﻧﻪ ﯮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ ﯰﻧﯩﯔ ﻧﯧﺮﺳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﯪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﯲﺗﻜﯜﺯﺩﯛﻡ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺩﻩﺭﯨﯩﺴﻜﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ..ﯪﺧﯩﺮﻯ ﯲﻳﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﯮﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﯩﻠﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻣﯩﯔ ﺗﻮﯞﺍ ﺩﻩﭖ ﺷﯜﻛﯜﺭﻯ - ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﯪﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﯬﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﯮﺭﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﻧﭽﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﭖ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ. ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺟﺎﻣﺎﯬﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﯰﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﯰﺯﯗﻥ ﺩﯗﯪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺧﯩﻠﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﻧﯧﺮﯨﭙﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯜﺯﯛﻛﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﯰﺯﯗﻧﺮﺍﻕ ﯮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﻣﻪﺯﻧﺎﺧﯘﻧﯘﻡ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﻳﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ. ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﯲﺯﯛﻣﮕﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ. ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﺎ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﺩﻩﺳﺴﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﺪﯨﻢ. ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﯞﻩﺩﻩﻣﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﯲﺗﺘﯜﻡ. ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﯴﮔﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺭﯨﯟﻩﺭﺳﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺩﻩﭖ ﯰﻧﯩﻤﯩﺴﺎﻡ ﯰﻧﯩﻤﺎﻱ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺑﯩﻨﺎ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﭼﯜﺷﺘﻰ.

ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻫﯩﺠﯩﻴﺸﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ... ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﯰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﻮﻧﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﯬﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻤﻤﯘ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﯰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ. ﻗﯩﺰﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﻯ. ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﺘﯩﻢ. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﯮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﻮﯞﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ . ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﯪﺭﺳﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ. ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﯪﻕ ، ﺯﯨﻠﯟﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ - ﯻﺴﻤﯩﻨﻰ ﺯﯦﻠﻬﺎﻳﺎﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﺗﯧﺨﻰ. ﯰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﯬﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻓﺎﻛﻮﻟﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﯮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺑﻪﻙ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯧﻜﻤﯩﺶ. ﻓﯩﺮﻭﺋﯩﺪﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﻪﺳﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﭼﺎﺧﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯦﺪﻯ. ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﻳﺎﻧﺎ ﯪﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﻗﺎﻳﻨﺎﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻳﻮﻝ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﺎﯕﺪﯨﻤﻤﯘ ﻫﯧﭻ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﯩﺰ. ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺗﻮﺳﺘﻰ. ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺟﺎﻳﻼﺷﺘﯘﺭﯞﯨﺘﯩﭙﻼ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ. ﯲﻣﺮﯛﻣﺪﻩ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﭽﺘﯩﻢ. ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﺰﺯﯨﭗ ، ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻢ ﯮﻳﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.ﯪﻏﯩﻴﻨﻪﻡ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﭘﺘﯘ. ﺯﯦﻠﻬﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛﭖ ﺭﯗﻣﻜﯩﻨﯩﯔ ﻟﯧﯟﯨﻨﻰ ﻳﺎﻻﭖ ﯮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﻟﯩﺘﻰ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﯪﻟﻪﻣﭽﻪ ﯰﺯ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻫﯩﻜﺎﻳﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﯬﭘﻪﻧﺪﯨﻢ. ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻴﺮﻩﻙ ﻳﺎﺯﺍﻱ ﺩﯨﺪﯨﻢ. ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻪﻧﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺗﻘﯩﻨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯬﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﯮﻳﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻳﺴﯩﺰ. ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﯲﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﯪﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﺳﯩﺰ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﯟﺍﭘﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﯲﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﯲﺗﻜﯜﺯﻣﯩﮕﯩﻨﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﯲﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ - ﯲﺯ-ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﯪﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﯩﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﯲﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻧﯘﻣﯘﺳﯘﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﯰﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﻳﯜﺭﻣﯩﺴﻪﯕﻤﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﯮﻟﺠﯩﻜﻪﻧﻐﯘ..ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ ﯲﺗﻜﯜﺯﺩﯛﻡ. ﻳﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺳﯜﻳﯜﻟﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ..ﻫﺎﺭﺍﻕ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯚﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯘﻕ. ﻳﯩﻘﯩﻦ ﯬﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﯪﻏﯩﻴﻨﻪﻡ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ. ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺗﯘﻳﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻳﯜﺭﯛﻛﯜﻡ ﺗﯩﺰ ﺗﯩﺰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻗﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻫﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﻫﯩﺪﻯ ﺑﻪﺩﺑﯘﻱ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻧﺎﺯﯗﻕ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺘﺘﻰ. ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﺰﺯﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﯪﺩﻩﻣﮕﻪ ﻣﻪﻫﻜﻪﻡ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﯮﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ. ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﯪﺩﻩﻣﮕﻪ ﭼﺎﭘﻼﺷﺴﺎ ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﺗﯩﯟﯦﺘﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻳﺎ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﯮﻳﻼﭖ ﯴﻟﮕﯜﺭﺩﯗﻡ.
ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﺯﯦﺪﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ..ﻣﯧﻨﻰ ﻫﺎﺭﺍﻕ ﻗﯩﺰﺯﯨﺘﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﯪﻝ ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ ﺑﯩﻜﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺳﯘﯪﻝ ﯲﺯﯛﻣﭽﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﯩﻤﯘ ﺟﺎﻳﻼﺷﺘﯘﻕ. ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ، ﭘﻮﻛﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻨﻰ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﭘﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺩﻭﻻﻣﻐﺎ ﯰﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﯰﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭺ ﯰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻓﯩﺮﻭﺋﯩﺪ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺶ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻨﻰ ﯪﻳﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺮﻩﻛﻤﯩﺶ. ﺗﻮﯞﺍ ، ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ، ﻗﯩﺰ -ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺟﯜﭘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﻳﺮﯨﻢ ﻳﺎﺗﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﯲﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﯩﺮﻭﺋﯩﺪ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯦﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯲﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻗﯩﺰ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﯲﭼﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﯮﺑﺪﺍﻥ ﺷﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﯰﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺩﯨﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻗﺘﻪﻛﻼ ﺋﯩﺪﻯ.


3ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻓﯩﺮﻭﺋﯩﺪ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﻨﻰ<< ﺳﯩﻨﺎﻕ >>ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، <<ﯬﻣﻪﻟﯩﻲ >> ﯴﮔﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺕ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﻗﺎﺭﺍﯓ ، ﻫﻪﻗﺎﭼﺎﻥ ﺳﯩﺰ . ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺑﯘ، ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭘﻼ ﻓﯩﺮﻭﺋﯩﺪ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﻪﺳﯩﻨﻰ <<ﺳﯩﻨﺎﻕ >> ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻧﻪﺩﻩ ﺑﺎﺭ، ﺩﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﯮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﯰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﯬﻳﺸﻰ - ﺋﯩﺸﺮﻩﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ . ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﯩﺰ ﯲﺯﮔﻪﺭﺩﯨﻤﻜﻰ ﺑﯘ ﯲﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﯲﺯﯛﻣﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ .ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺗﯧﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﯰﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﯩﯔ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﯪﮔﺎﻫﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼﻫﯩﻲ ﺳﺎﺩﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯪﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺗﯧﯟﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺩﺍ ﯪﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﯲﺯ - ﯲﺯﯛﻣﮕﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﻫﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﻳﻠﯩﻤﻨﻰ ﯰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭺ ﯬﺯﻩﻟﺪﯨﻨﻼ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ. ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﺪﺍ ﻗﯩﺘﯩﻐﯘﺭ، ﭘﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻣﻤﯘ ﯬﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ. ﯬﭘﺴﯘﺱ ، ﯪﺧﯩﺮﻯ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﻨﯘﻣﻐﺎ ﻣﯩﻨﺪﻯ. ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻢ، ﯬﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻢ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ. ﻣﻪﻥ ﻫﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ﻳﯧﯖﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻫﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ. ﯰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﯲﻛﯜﻧﯜﺵ، ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ.ﻫﺎﺯﯨﺮ ﯮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺗﯧﻨﯩﻢ ﺷﯜﺭﻛﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﯬﺧﻼﻕ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﯬﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻻ ﻛﺎﭘﺸﯩﻴﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﻪﯞﻩﺗﻼ ﯲﭺ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﯩﻢ. ﯬﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯ ﯪﭼﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﯮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﺘﺎﻫﺎﻧﺪﯨﻦ ﯲﺗﻜﯜﺯﯨﻤﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭘﺴﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻨﻰ ، ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﻨﻰ، ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻻﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ <<ﺳﯧﺴﯩﻖ>> ﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﻏﯧﻨﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻫﯩﺸﯩﯟﺍﺯﻛﻪﻧﻐﯘ ﯪﻳﻨﺎ ..ﯰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﯴﭼﯜﻥ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﯰﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﯲﺯ-ﯲﺯﯛﻣﮕﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﻲ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺘﺘﯩﻢ.
ﯪﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﯮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻢ ﻛﯚﭖ، ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ- ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻛﯘﺭﯗﺳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﯮﺯﯗﻗﻼﻧﻐﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎﻣﻐﺎ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﯪﺭﺗﯘﻕ ﭘﯘﻝ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﺑﺎﻏﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻟﻼﻡ <<ﺟﻮﺗﯘ>>ﺩﻩﻙ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺗﯧﺨﻰ ﭼﻮﯓ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﯪﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﯬﻣﺪﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﯪﺳﺮﺍﭖ، ﯮﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺗﻮﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻢ ﺧﯩﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. <<ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺷﻮﺧﻠﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ >> ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﯪﺳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺕ ﭘﺎﺕ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﯰﺯﯗﻥ ﯲﺗﻤﻪﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﺘﯩﻢ. ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﯪﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺪﻩﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﯴﭼﯜﻥ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﯪﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﻤﺎﻱ ﯮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ. ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ، ﭺ ﭺ ﻻﺭﺩﺍ 5-6 ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﭺ ﭺ ﺩﺍ ﺩﯦﻴﺸﯩﭗ ، ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﻻﻧﺒﺎﻱ ﺳﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﯮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ. ﯰ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﺵ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﭼﻮﯓ ﻛﯚﺭﯨﻨﻪﺗﺘﻰ. ﻣﯧﻨﯩﯔ ﯰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﯞﺍﻳﯩﻢ ﭘﻪﻟﻪﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﻗﯘﺗﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ، ﭼﺎﯕﻘﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﻼ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺘﺘﯩﻢ. ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺎﻫﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻫﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﺪﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﯪﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺦ ﺳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻨﻰ ﯪﺯ ﺗﻮﻻ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺩﻭﯞﺳﯘﻥ ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻛﯚﻳﺸﯜﭖ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ. . . .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻜﻪﻙ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﺎﻫﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﯪﻳﻠﯩﻨﺪﯨﻐﯩﻨﻨﻰ ﯮﻳﻼﭘﻤﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.

4ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﻮﺯﯗﭖ ، ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﻪﻝ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﯬﭘﻪﻧﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﻥ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺮ - ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯩﻘﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎﻡ ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﭽﻰ ﺩﻩﺭﺗﻜﻪ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯪﺩﻩﻡ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﯪﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯪﺩﻩﻣﮕﻪ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺩﻩﯞﺍﻟﺴﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﻮﺷﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﺗﯚﯞﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻢ ﯰﻧﭽﻪ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﭙﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﺭﯗﺳﻼﭖ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﺎﯪﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ، ﻧﯘﺗﯘﻕ -ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﯪﻛﺘﯩﭗ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ. ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯬﺩﯨﺐ - ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺳﯚﻫﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﺎﺭ - ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﻪﻟﺮﻩﻙ ﺑﺎﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺮﺷﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﻏﯘﯞﺍ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﯬﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﯰﻻﺭﻧﻰ ﯪﺟﺎﻳﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺰ، ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ، ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ. ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺖ - ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ، ﻛﯩﻠﻪﭼﯩﻜﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺑﺪﻩﺑﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ، ﯬﻗﯩﺪﻩ - ﺋﯩﺘﻘﺎﺩ ، ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﻨﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯪﯕﻼﭖ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﯪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ.
ﺑﯘ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻢ ﺗﺎﻛﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮﯨﻨﻰ ﻓﺎﻛﻮﻟﺘﯧﺖ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺳﺎﯬﺕ ﯲﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻳﻮﻕ. ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺗﯩﺖ-ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ. ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﯞﺍﻱ ﻛﻪﻟﺪﻯ،ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﯪﺩﻩﻣﻨﻰ ﯪﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ 5-6 ﺑﺎﻟﻼ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﭘﺎﺗﻤﺎﻱ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﻰ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﯴﭼﯜﻥ ﯪﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﮔﯜﭘﯜﻟﺪﻩﭖ ﻫﺎﺭﺍﻕ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻻ ﻣﻪﺳﺖ ﯪﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ. ﯰ ﯪﺩﻩﻡ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯚﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﯪﺭﺍﻥ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ. ﺗﻮﯞﺍ ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻗﺎﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﯘﻡ، ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺭﺍﻳﯩﻢ ﻳﺎﻧﯩﺪﻯ. ﯪﺳﺘﺎ ﯮﺭﻧﯘﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﯮﻟﺘﯘﺭﯞﺍﻟﺪﯨﻢ. ﯰ ﯪﺩﻩﻡ ﻏﺎﺭﺍﯓ-ﻏﯘﺭﯗﯓ ﯪﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﯮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﻭﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﺯ ﺗﻮﻻ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﻨﻰ، ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ. ﯪﻧﺪﯨﻦ ﺷﯩﺌﯩﺮﻳﻪﺕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻫﯩﻠﻰ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ-ﻫﯩﻠﻰ ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺭﻭﺱ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺷﯩﺌﯩﺮﯨﻴﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ << ﺷﻮﻟﯘﺧﯘﭖ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﯰﻟﯘﻍ ﺷﺎﺋﯩﺮ، ﻫﻪ ﯰﻟﯘﻍ ﺷﺎﺋﯩﺮ، ﯰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺷﻮﻟﯘﺧﯘﭘﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﻤﻪﻥ >> ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﻗﻮﺭﯗﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﻩﯞﻩﺗﺘﻰ. ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺗﯘﻓﻰ ﺩﻩﯞﻩﺗﻜﯩﻢ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﭘﯜﭼﻪﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ! ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﯲﺯﺯﯛﻣﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ، ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﯰﻟﯘﻏﻼﭖ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﻳﯩﻢ ﻳﺎﻧﺪﻯ. ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﯪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ. ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﻧﯩﻘﺎﭖ، ﮔﯩﺮﯨﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﺩﺍﺯﻻﭖ ﯪﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺏ، ﺋﯩﺴﯩﻞ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ. ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﯬﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺳﻮﯦﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺵ ﭼﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﻛﺎﻟﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﭼﯘﭖ ﯪﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ، ﺑﺎﺵ ﯪﺧﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﯪﻟﻼﺭ ....ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺘﯩﻢ. ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺵ ﺭﺍﺱ، ﯲﻟﯜﻡ ﺭﺍﺱ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ. ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﻢ ، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺑﯩﭙﻪﺭﯞﺍ، ﺑﯩﻐﻪﻣﻠﻪﺭﭼﻪ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ. ﺑﯘ ﯲﺯ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﯪﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﯲﭺ ﯪﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﯮﻳﻼﭖ ﺋﯩﭻ -ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭺ ﭼﺎﻻ ﻣﻪﺳﺖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﯰﺧﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﯪﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﺭﯨﺘﯩﻢ ﻗﯩﺴﺘﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﯮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻫﺎﺟﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ. ﺩﻭﯞﺳﯘﻥ ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﯫﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﻣﯜﻟﺪﯛﻡ. ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﯪﻝ ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼﯞﺍﻟﺪﻯ. ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ، ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺳﯘ ﺗﯘﺭﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺭﯦﻔﯩﻠﻜﯩﺲ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﯴﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ. ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻣﺎﯕﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﯫﺭﺍﻣﻠﯩﻖ، ﯪﻏﺮﯨﻖ ﯪﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﭼﯩﺪﺍﺵ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﯪﺳﺎﻥ ﯬﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯜﻛﯜﺭﻯ، ﯪﺧﯩﺮﻯ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﺗﯧﻤﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﯪﺯ -ﯪﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﯓ ﯪﺗﻘﯘﭼﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﻣﯜﻟﯜﭖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯰﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﯬﺗﯩﺴﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﯮﭼﯘﻕ ﯪﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻧﯧﺮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﭼﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﯪﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﭽﻪ ﻣﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯧﺮﺕ ، ﺳﯧﺒﻠﯩﺲ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﻳﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﯪﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ << ﯬﻳﺪﯨﺰ >> ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻳﺎﺧﺸﻰ ﯪﺭﺍﻡ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﯰﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﯬﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ، -ﺩﯦﺪﻯ. ﯮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﺎﺵ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﯲﺯﯛﻣﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻫﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯬﻣﻪﺱ ، ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﯪﺳﺘﺎ ﯮﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺳﯩﺮﺕ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﻪﯓ ، ﻫﻮﺯﯗﺭﻟﯘﻕ ﯪﻟﻪﻡ ﯬﻣﺪﻯ ﺗﺎﺭ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﯮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﯪﺯﻻ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯪﻣﺎﻟﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﯬﺱ - ﻳﺎﺩﯨﻢ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﯬﻣﻪﺱ، ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻧﻪﺩﻩ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﯪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻻﻏﺎﻳﻼﭖ ﻛﻪﭺ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﻛﻪﭼﺘﻪ <<ﯰﭼﺎﺭ ﺗﯘﻟﭙﺎﺭ>> ﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﯲﻟﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﯮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ.5
......ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎﻧﯩﯔ ﯴﺳﺘﯩﺪﻩ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺳﯩﻴﯩﺸﺘﻪ ﺑﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯘﻕ. ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻘﯩﻦ ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ -ﺗﺎﺷﻘﺎ ﯰﺭﯗﻻﺗﺘﻰ. ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﯰﻧﯩﯔ ﺳﯜﺩﯛﻛﻰ ﯰﺩﯗﻝ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ. ﺗﻮﯞﺍ، ﻣﺎﯞﯗ ﯪﺩﻩﻡ ﻫﻪﺟﻪﭖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻜﻪﻥ، ﻣﯧﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﻻﻣﺪﯗ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻟﯧﻨﻴﻪﻧﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻙ ﺗﻮﻣﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﯪﺭﻏﺎﻣﭽﯩﻐﺎ ﯮﺧﺸﺎﺵ ﯰﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﯰﭼﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺎﭘﻼ ﺋﯩﺴﯩﻠﺪﻯ، - ﺩﻩ ﯰﺩﯗﻝ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﻮﺯﯗﭖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﯞﺍﻳﺠﺎﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﯮﻳﻐﯘﻧﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺑﯩﺮ ﻫﺎﺯﺍﻏﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﻣﯜﻟﯜﭖ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﯩﺪﻯ. ﯪﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﯞﺍ ﺩﯦﮕﯜﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﯰ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ، ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﯴﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﻪﺳﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯩﺰ، ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﯰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺳﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ، ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻴﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﯴﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﯜﭺ ﺑﻮﻏﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ. ﯰ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﺘﻰ، ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﯴﭼﯜﻥ ﺷﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ؟ ﻛﺎﻟﻼﻡ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﮔﺎﺭﺍﯓ ،ﯰﺳﺘﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﯰﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﯫﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﯴﺳﺘﻪﻝ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﯴﺳﺘﻪﻝ ﯰﺭﯗﻧﻤﯩﺪﻯ. ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯪﺟﯩﺰ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼﭖ ﯬﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﺪﯨﻢ. ﺑﯩﺮﻩﺭ ﯰﭼﯘﺭﻏﺎ ﺋﯩﺮﺷﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺘﯩﻢ. ﻫﻪ، ﺩﯗﺭﯗﺱ. ﯪﺧﺸﺎﻡ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ، ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯟﯨﺪﯨﻢ. ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﯲﻳﯩﮕﻪ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ ﻫﻪ!......ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ، ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ. ﻧﯧﺮﻯ - ﺑﯧﺮﺳﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﯰﺧﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘﺭﻧﯘﻣﻐﺎ ﯪﻧﺎﻡ ﯬﺗﻜﻪﻥ ﺷﻮﺭﭘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﻛﯩﺮﺩﻯ. ﯪﻧﺎﻡ ﯬﺗﻜﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﯪﻳﻼﺭ ﺑﻮﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻫﻪ! ﯪﻧﺎﻡ ﺑﻪﻙ ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﯪﻳﺎﻝ. ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﭘﺎﻗﻼﻥ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ، ﭼﺎﻣﻐﯘﺭ، ﺳﻪﯞﺯﻩ ، ﭘﯩﻴﺎﺯ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﺩﻭﺭﺍ - ﺩﻩﺭﻣﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﭘﯘﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻮﺭﭘﺎ...ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻗﻪﻫﺮﯨﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﺗﯧﺘﯩﻴﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﯪﯞﺍﺯﻯ ﯪﯕﻼﻧﺪﻯ.
ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﭼﯜﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﭘﯩﻤﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﻤﺎﺳﯩﻨﻰ ﯬﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﯪﺗﯩﻼﺭﭼﻪ ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﭘﻪﮔﺎﺩﺍ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪﻩﭖ ﻛﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﻳﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﺍ ﯪﺑﺎﻱ ﯬﺳﻠﯩﮕﻪﻥ ﺷﻮﺭﭘﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.ﻣﻪﻥ ﻫﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﯪﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩ.
__ ﻫﻪ، ﻫﻪ ﺳﯩﺰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻻ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ. ﯻﺴﺴﯩﻖ ﺳﯘ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ،ﯪﯞﯞﺍﻝ ﻣﺎﯞﯗ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﯨﻠﯩﭗ،ﻳﯜﺯ - ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﻳﯘﯞﯦﻠﯩﯔ. ﯪﯕﻐﯩﭽﻪ ﺷﻮﺭﭘﯩﻤﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻗﻮﺭﯗﻧﻤﺎﻱ ﻛﯧﻴﯩﯟﯨﺮﯨﯔ، ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻱ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،- ﯰ ﯪﺩﻩﻡ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﭺ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺑﻮﺷﻘﯩﻨﺎ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﯬﻣﺪﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯨﻤﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﯰﯞﻻﭖ، ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ.ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﻣﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ. ..ﺑﯘ ﯪﺩﻩﻡ ﻛﯩﻢ؟ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻫﻪ ، ﺭﺍﺱ ﺑﯘ ﻗﻪﻳﻪﺭ؟...ﯪﺧﺸﺎﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯗ؟ ............ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.ﻫﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺳﻪﻝ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﯲﺯﯛﻣﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﭼﻮﯓ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﯬﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﻴﺪﯨﻢ. ﯪﯕﻐﯩﭽﻪ ﯰ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﺨﺎﻥ ﻧﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﭺ ﯬﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﯬﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺩﺍﺳﺘﺨﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺳﺎﻟﺪﻯ. ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﯪﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﻯ. ﯰ ﻛﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ﯪﺧﺸﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺧﯘﺩﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﺳﯩﺮﺕ ﺑﻪﻙ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺯﻻﭖ ﯲﻟﯜﭖ ﻗﺎﻻﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﯬﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺗﺎﻛﺴﯩﻲ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﯲﻳﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺷﻜﻪ ﯮﺗﯘﻧﻨﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﻗﺎﻻﭖ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﭗ ﺑﯘ ﯲﻳﮕﻪ ﯮﺭﯗﻥ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ.ﯰ ﯪﺩﻩﻡ ﯰﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ. ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ ﯮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ ﺩﻭﺳﺘﺨﺎﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ.ﮔﯚﺵ ﻳﯧﮕﻪﭺ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﯪﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯩﻬﺮﻯ -ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯚﻳﯜﻣﻨﯩﯔ ﺳﯘﺳﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ، ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﭖ ﻫﯩﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻖ، ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﯬﯞﺝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ، ﻫﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻣﻪﺭﻩﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼﭖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﺳﯩﺰﻟﯩﻖ __ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ-ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯪﺩﺩﺍ - ﺳﺎﺩﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﯪﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﯪﻏﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯪﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺭﻭﻫﯩﻤﻨﻰ ﻳﻪﻟﻜﯩﺘﯩﭗ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯮﻥ ﻳﯩﻞ ﯮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻻﺭ ﯬﻫﯟﺍﻟﯩﻢ ﯪﺷﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﻘﯘﺵ ﯲﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘﻧﯘﮔﯜﻧﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ. ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﻗﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯜﺭﯛﻛﯜﻡ ﺳﯩﻠﯩﭗ، ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﯰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﻧﯩﺘﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﯪﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﯪﺩﻩﻣﻨﻰ ﻫﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﯲﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﺘﻰ. ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﭽﯩﻨﺪﯨﻴﯘ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ. ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﺎﺵ- ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺳﯩﻴﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯩﻴﻤﺎﻥ - ﺋﯩﻨﺴﺎﺑﯩﻤﻐﺎ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺗﯧﻠﻪﭖ ﺩﯗﯪ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺑﯘ ﻛﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﯪﺷﯘ ﻣﯩﻬﺮﻯ - ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ، ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﻯ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﯲﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ، ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﺪﺍ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺳﯜﺯﯛﻛﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﻛﯚﭖ ﯮﻳﻼﻧﺪﯨﻢ، ﺋﯩﭽﯩﻨﺪﯨﻢ ، ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ، ﺗﻪﯞﺑﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺗﻪﯞﺑﻪﻣﻨﯩﯔ ﯬﯓ ﯪﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﻪﯞﺑﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻨﻰ ﯪﺧﯩﺮﻯ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺷﯘﻛﯘﺭﻯ...........
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﯮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﻰ ﯪﻟﺪﯨﻢ.
ﻣﯜﺷﯜﻙ ﯬﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ، ﻣﻪﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﻐﺎﭺ، ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﯰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ. ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﯬﻫﯟﺍﻟﯩﻢ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻡ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﻧﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﭼﯜﻣﯜﻟﯜﭖ ﺟﻪﯞﻻﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﻣﻪﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺭﯦﯫﻝ ﻫﺎﺩﯨﺴﺴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯪﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ.ﻫﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺑﻮﺷﺎﭖ، ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺑﯩﺰ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﯩﺰ. ﻳﺎﺵ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﯴﭼﯜﻥ ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﯰﻻﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭ ﭼﺎﻍ ﺩﯗﯪﻟﯩﺮﯨﻤﺪﻩ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﯨﻢ. ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜﭖ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻳﺴﯩﺰ. ﺩﯗﯪﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﻩ ﻳﺎﺩ ﯬﺗﻜﻪﻳﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻫﻪﻡ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﯬﻫﻠﯩﮕﻪ ﯬﻣﯩﻨﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.

SNAKE يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 21:23:00

ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺟﯘﻣﯘ ...
ﻣﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ..

mejnun يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 21:46:52

ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﻮﻏﯩﺮﺍ ﮬﻪﻡ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ،
ﻏﻪﺭﯨﺐ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺳﺎﮬﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ ، ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ، ﮬﺎﺯﯨﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻏﻪﻟﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﮬﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﺗﻪﯞﺭﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﯞﻩ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ، ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﺧﺮﻟﯩﻚ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﺎﮬﺎﯕﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ، ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻮﻝ ﺩﻩﭖ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺳﯧﻠﯩﭗ ، ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﻤﯩﺰ ، ﺷﯘﻧﯩﯖﺒﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ ، ﺑﯘ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎﻧﯩﺖ ، ﺭﻩﺳﺴﺎﻡ ، ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ، ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯜﺯﯛﺷﯩﻤﯩﺰ . ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺒﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ، ﺑﯩﺰﭼﯘ ؟ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻨﻰ ﺗﻮﯞﻻﭖ ، ﺗﻪﺭﻟﻪﭖ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻛﯩﻠﯩﭗ ، ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﯖﯩﺰ ، ﺑﻪﻙ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﻛﯩﻢ ؟ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﭼﯘ ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ، ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺷﯘ ، ﺩﻩﭖ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﻪﺯ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﺘﻪﻙ < ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ ﺟﯘﻣﯘ ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ ﻳﻪﻧﻪ > ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﻣﯩﺰ ،
ﺷﯘﯕﯩﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭼﻮﯓ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﯓ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﯔ ! ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ < ﺩﻭﻻﻥ > ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻼﺭ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 22:50:52

ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻢ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ،ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ....................

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 09:04:47

ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﺯﯛﻛﻨﯩﯔ ﺟﯩﻖ .......
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻴﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ \" ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻢ \" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ، ﮬﻪﻡ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎﻣﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ \" ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺘﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺧﯧﻠﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺪﻯ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ . ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 10:20:05

ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻕ، ﺑﯩﺮﺍﻗﻘﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻤﺰﺍﻧﻰ ﺋﯧﺮﯨﻨﻤﻪﻱ ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﯦﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ~~

yolbax0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 13:48:06

ﻣﯘ ﺷﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺴﺎﻕ ﺯﺍﺩﻯ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ.

cecco يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 14:46:59

ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ ... ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﭽﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﻮﭘﺘﯘ

ﻣﯜﺷﯜﻛﺠﺎﻥ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﭘﺘﯘ-ﺩﻩ.

qwe يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 14:48:28

引用
ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﯪﻟﻼﻫ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ.
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﻤﺎﭘﺘﯘﺩﻩ.

قاپلان يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 18:08:20

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯜﺯﯛﻛﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻛﻠﻪﻡ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻳﻮﻟﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪﯕﻼﺭ www.koklam.com ﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-29 11:25:42

ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ....

86 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-6 16:52:03

ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ:
1. ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻣﯘﻣﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﻼ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﮕﻪﻧﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﯞﺍﺑﯩﻨﯩﻼ ﻛﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ، ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﻰ (ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﮬﻪﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ) ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ، ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪ \"ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ 86\" ﺩﯨﺴﻪ، ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺰﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪ، ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﺳﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ ، ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﯞﺍﭘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﭘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ.
2.\"ﮬﯘﻗﯘﻗﻰ\" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺋﯩﮕﻪ، ﻣﻪﻥ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﻜﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﻧﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﭘﺎﺗﯩﻨﺖ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ . ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻣﯜﻟﯜﻙ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ، ﺋﻪﺳﻪﺭ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﻣﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯟﺍﻟﺴﺎﯓ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ.
3. ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﯸﻘﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻛﯚﭼﯜﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﮕﻪ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
4.ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍﺑﯘ ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ،ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻛﯚﭼﯜﺭﺳﻪﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻛﯚﭼﯜﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟
5.ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ \"ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ\" ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻤﯘ ؟ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭼﯜﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ ﻳﻮﻕ؟ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
6. ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺗﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺋﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
7.ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺳﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺷﯘﯕﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎ.

erturk يوللانغان ۋاقتى 2007-12-28 10:46:15

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ \"ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ\" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎﻳﺒﯧﻚ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﺑﯧﻜﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ... ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩﯦﺪﯗﻕ.
ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺕ، ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻟﯘﻕ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ، ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﻤﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ...
بەت: [1] 2
: ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ!؟