kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-9-21 21:38:05

word ﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯧﺮﯨﺪﺍ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﭼﻪﻳﻨﻪﻙ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ  ﭼﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﭖ ﻗﯘﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻪﻥ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺳﻮﻓﯩﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺰﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ word ﺩﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﺑﺎﺭ..ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ word ﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﯜﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯩﻘﯩﯔ...
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ word ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺧﻪﻧﺰﻭﭼﻪ  胡 ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﺰﯨﯔ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ 字体 ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ  ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ  隶书  ﺧﻪﺕ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺴﯩﺰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪﺕ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ  空心 ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ  ﺗﺎﻟﻼﯓ .ﺧﻪﺕ ﻧﯘﻣﯘﺭﯨﻨﻰ 72 ﮔﻪ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ %500  ﺗﻪ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ...

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﻩﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟؟؟ﺑﯘ ﺷﯘ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺳﻮﻓﯩﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺧﯘﯞﻩﻧﺠﯧﻦ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺰﺍﺳﯩﻜﻪﻥ...

ﻣﻪﻧﺒﻪ :ﺧﻪﻧﺰﻭﭼﻪ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯩﺰﯨﺘﻰ

DELL يوللانغان ۋاقتى 2007-9-22 10:44:09

word2003 ﯞﻩ word2007 ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﯩﺴﺎﻣﻤﯘ، ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ.

man_sarang يوللانغان ۋاقتى 2007-9-22 11:39:14

ﺭﺍﺳﺖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻥ، ﺭﻩﺳﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﯓ
http://www.gmw.cn/images/2004-05/12/xin_0cfd62dba6b246919626c302f70e806d_20045122199.jpg
ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼﺭ (2004-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ) ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﯞﯗ ﺧﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﮔﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯘ ﺋﻮﺯ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﺩﻭﻟﻪﺕ ﻧﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺗﻠﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﺩﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﻟﭽﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻻﮬﯩﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺩﻭﻟﻪﺕ ﻛﻮﺩﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ. ﺋﻮﺯ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﺴﻰ ( ﻓﻮﻧﺖ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻗﻘﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ) ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﯧﻖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﯕﺎ ﭘﺎﺗﯩﻨﺖ ﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯘﺷﻪﻧﮕﻪﻥ.

MicroSoft ﺗﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ، ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ Office ﻧﯩﯔ ﻧﻪﺷﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ!

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺑﯧﺸﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﯞﯗ ﺧﻪﺗﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﺎﯞﯗ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ.

http://vip.bokee.com/authorEdit/userimg/zhangshihe/5uhqn0dk-1186338254.gif

nida يوللانغان ۋاقتى 2007-9-22 21:03:49

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ.

ALPHA997 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-23 21:29:04

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ  隶书| ﺧﻪﺕ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-9-24 22:52:50

word97  ﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮﻟﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﻰ....

ALPHA997 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-28 17:29:35

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ، ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ.

xohxoh يوللانغان ۋاقتى 2007-10-4 13:25:16

ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ.
بەت: [1]
: word ﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍ