begtash يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 20:24:53

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ DLLﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻗﻼﯓ

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ DLL ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﯖﯩﻼﻳﺪﯗ.ﺑﯘ ﺩﯨﺘﺎﻟﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﯖﯩﻼﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ!
ﭼﯜﯛﺭﯛﺵ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﯩﻰ:    http://www.errorexpert.com/ErrorExpert_setup.exe
ﻣﻪﻧﺒﻪ:   http://www.errorexpert.com/download.html
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﭗ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﺮﺩﯨﻜﻰ DLLﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻗﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ.

Nurlan يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 20:38:43

ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ.

begtash يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 20:44:58

ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﺘﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻟﯘﻡDLLﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯨﺘﺎﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

begtash يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 20:46:02

ﺑﯘ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ

begtash يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 20:48:38

http://www.nodevice.cn

YAWUZ914 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 22:37:49

ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻤﻪﭘﺴﯩﺰﻏﯘ؟

SAYRAMI يوللانغان ۋاقتى 2007-9-21 08:12:16

ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﺪﯨﻐﯘ؟

Kulke يوللانغان ۋاقتى 2007-9-21 11:23:32

ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ . ﻳﺎ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﻪ !

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-22 15:33:14

ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﯘﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﭘﺴﯩﻠﻪﺭ

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-22 17:42:37

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ.
MD27-ECRH-KJ2G-MG7E-PEH2

azina يوللانغان ۋاقتى 2007-9-22 19:55:47

ﺋﯧﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﯘﻳﺎﺭ ؟ ﺑﯘ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻜﻤﯩﺪﯗ ؟

begtash يوللانغان ۋاقتى 2007-9-24 02:59:47

ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ.

Imranali يوللانغان ۋاقتى 2007-9-24 08:47:13

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺷﻼﺭ ! ﺑﯘ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ. ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ!
بەت: [1]
: ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ DLLﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻗﻼﯓ