AXIH915 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 17:07:48

ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ،،،،،،

ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﺑﻪﺭﻗﻰ <ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﻧﻪﺩﻩ ؟> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯚﭼﯜﺗﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺘﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ:
<ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻳﯩﻠﻰ 120 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻕ ، 30 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﮬﺎﺭﯨﻘﻰ ، 350 ﺗﻮﻧﻨﺎ ﭘﯩﯟﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺭ>ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺘﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺷﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ. ﺋﻪﯓ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ﻗﯘﻳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﻠﻪ ، ﮬﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯ ﮔﯩﭙﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻧﺴﺎﻕ، 120 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺳﺎﻕ، 120 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻡ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﺟﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﺴﺎﻕ ، 240 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺟﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ 240 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﻮﻟﻜﺎ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﭽﻪ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻳﯜﻩﻥ ﺩﻩﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ <ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺋﻮﻥ ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺪﯨﻢ>،240 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﻮﻥ ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﺴﻪﻙ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ 400 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯜﻩﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ 50 ﻳﯜﻩﻧﻠﯩﻚ ﺯﺍﻛﯘﺳﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ ﺩﯨﺴﻪﻙ ، 14 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻰ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 19 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ 500 ﻣﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ 14 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ 400 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯜﻩﻥ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻝ ﺑﯘ ﮬﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﺭﺍﻕ _ ﺷﺎﺭﺍﺑﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﺭﺍﻕ _ ﺷﺎﺭﺍﺑﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﭙﯩﺸﺘﯘﺭﯞﻩﺗﺘﻢ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ _ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﺸﯩﻠﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ، ﻗﺎﺯﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﯩﺰﻯ ، ﺧﻮﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺰﯨﭙﻰ ، ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﺯﯨﺴﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﮬﺎﺭﺍﻕ _ ﺷﺎﺭﺍﺏ ﺋﯜﭼﯜﻥ 14_15 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﯩﺪﻯ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ .

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 18:15:05

120 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻕ ، 30 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﮬﺎﺭﯨﻘﻰ ، 350 ﺗﻮﻧﻨﺎ ﭘﯩﯟﺍ ؟؟؟؟

ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ...120 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻖ؟؟؟120 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺩﯨﮕﻪﻥ 120 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﻠﻮ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﺘﻪ..ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ..15 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻠﯩﻖ 15 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﮬﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﺧﻪﺟﻠﻪﻣﺪﺍ؟؟؟

john يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 18:15:19

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ < ﻛﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ > ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﯘﻗﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ، ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ، ﺋﻪﮔﻪﺭ 10% ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯘﺗﻜﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ، ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘﻻﺗﺘﯘﻕ، ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﮬﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﯘﻝ ﺋﯜﺯﻩﻳﻠﻰ. ﻣﻪﻧﻐﯘ ﺑﯘﻧﻜﯩﯖﻐﺎ ﻗﻪﺗﺘﯩﻲ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﺋﺎﻟﻼ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 18:39:29

ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ

tamkin يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 08:49:41

1ﻣﻠﻴﺎﺭﯨﺪ ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﯨﺴﯩﺘﯩﺘﯩﺪﻩﻙ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﺍ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ،ﺑﯩﺮﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻠﺪﺍ 14 ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺖ ﺳﺎﻻﻻﻳﻤﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ.
ﻛﺸﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻪﻧﻤﯘ ﭼﯘﭼﯩﺘﯩﺪﯗ،

bikarchi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 19:51:44

ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺖ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ؟ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ؟ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ؟ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ...

Bihlan يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 09:26:05

ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﭽﯩﯟﻩﺗﻤﻪﺱ؟!

Uyghun يوللانغان ۋاقتى 2008-7-22 10:34:05

يەنە مۇشۇ ھاراقنى ئىچىپ زەھەرلەنگەنلەرنىڭ داۋالىنش خىراجىتنى قوشسا بۇ  چىقىم كىشنى تىخمۇ چۆچۇتىكدەك .

tursunjanumar يوللانغان ۋاقتى 2008-9-10 16:55:40

توۋا خەق سۇ ئىچمەي ھاراق ئىچەمدۇ نىمە؟
بەت: [1]
: ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ،،،،،،