AXIH915 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 15:45:14

ﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ

ﻧﯩﻘﺎﺑﯩﯖﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﻴﯩﺘﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺋﺎﭼﺴﺎﯓ ﻏﺎﻟﯩﺒﻴﯩﺘﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
    ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺋﯘﻧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ.
   ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮﺍﯞﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﯓ ، ﺋﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯩﺰﯨﻠﻤﯩﺴﻪ ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ. ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻤﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﯩﺴﻪﯕﻤﯘ ﺋﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
   ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﯘ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ.
   ﺋﻪﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ (ﻗﯩﺰ)! ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻏﯘﺭﯗﺭﯗﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰ (ﻳﯩﮕﯩﺖ) ﻧﯩﯔ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ (ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ )ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﺵ.
   ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﯘﻳﯘﺵ _ ﺋﯚﺯﯗﯕﻨﻰ ﭘﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
   ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﻯ ﺩﯗﺷﻤﯩﻨﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻟﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻤﯘ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﻟﺪﯗﺭﯛﺵ ﺋﺎﺳﺎﻥ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﺨﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻙ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ.
    ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.

ZaPar915 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 08:59:14

ﻳﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺷﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﯘﻟﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ، ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺷﻜﻪ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ......

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 09:33:38

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻛﻪﻥ~ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺭﺳﯩﺰ~

ZaPar915 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 11:42:00

ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻨﯩﺶ................................

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 16:15:58

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 18:43:43

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

aziz. يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 18:43:53

ﻧﯩﻘﺎﺑﯩﯖﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﻴﯩﺘﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺋﺎﭼﺴﺎﯓ ﻏﺎﻟﯩﺒﻴﯩﺘﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ،.ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺯﻯ ﻧﻮﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻧﯩﯩﯔ  ﻧﯩﻘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،،ﻧﻮﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﯞﻩﺭﺳﻪ....

isit_bizga يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 21:01:48

ﺑﺎﺷﻜﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯨﮕﻪ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﻪﺕ  ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭ ﻟﯘﻕ ﻧﯩﯔ ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯗﻧﺪﯗﺭ ... ﺑﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﯩﻚ  ﺳﯘﺯﻛﻪﻥ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ.............. ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﯘﭘﻠﻪﭖ ﻳﯘﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﻠﻪﻛﺪﺍﺷﻤﯩﺰ  ...
بەت: [1]
: ﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ