TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 13:25:42

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ، ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﺎﻣﺮﺍﺵ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﭼﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯘ ﻛﯜﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﯛﻟﯜﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﯞﻩ ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﯘﻝ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪﮔﯩﻼ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯜﺳﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﯞﻗﯘﻟﺌﺎﺩﺩﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﻰ، ﺷﯩﭙﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯩﻘﯩﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯘﯓ ﺋﺎﺗﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﻐﯩﻐﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﭺ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ، ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﺘﻰ. ﺗﯧﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﯘﻗﯘﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﻰ. ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ، ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ، ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻣﯩﺰ.

1  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ << ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ >> ﯞﻩ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ

ﺳﯧﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﻛﻰ << ﺗﺎﻣﻐﺎ >> ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﯞﻩ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻧﺎﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺲ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﭖ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﻕ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ، ﭼﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯘﺭ. ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ << ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ >> ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 80 - ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ << ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ >> ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ >>  ، ﺩﻩﭖ ﺗﺎﻣﻐﯩﻼﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﺎﻣﻼﭖ، ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻮﻣﯘﺱ، ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ، ﺋﯚﻛﯜﻧﯜﺵ، ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ... ﻗﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﭘﯩﺴﯩﺨﯩﻚ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ، ﻣﯚﻟﭽﻪﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ  ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﻛﻠﯩﺸﻰ، ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﻰ، ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ، ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﻮﺳﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺧﻪﯞﭘﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ( ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺶ ) ،  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ؛ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ، ﻳﯘﻗﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺗﻤﻪﻱ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺷﯘﯕﺎ، ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﻤﯩﺰﻛﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ، ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ، ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﯟﯨﻲ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ.

2. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﻩﭖ ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻠﺮﻯ <<  ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ>> ﻳﺎﻛﻰ << ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﺎﻻﻏﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﯞﺍﺑﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ >> << ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﯘ ﻛﯜﻥ ﮬﻪﻕ >> ﺩﻩﭖ، ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻﭖ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺶ، ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻗﺎﻥ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ. ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ، ﺩﻩﻝ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻮﯕﺎﻳﻼ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻣﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ. ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﯩﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺭﻭﺷﻪﻥ، ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ، ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺳﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯨﺌﺎﮔﻨﻮﺯﻯ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻧﻨﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻣﯘ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﺸﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﯗﻗﺘﯘﻣﻠﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ﯞﻩ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﺴﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﻛﻠﯩﺸﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ، ﻳﯘﻗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺮﻩﺵ ﺋﯧﯖﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺯﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻧﯧﺮﻯ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﯞﺍﺕ، ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ، ﻳﯘﻗﯘﺵ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺷﯘﻧﭽﯩﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﺶ، ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺶ، ﺳﯘ ﺋﯜﺯﯛﺵ، ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ، ﺳﯚﻳﯜﺷﯜﺵ، ﺗﻪﺭ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯩﻘﻰ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺠﯩﺘﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ، ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺋﻮﯕﺎﻱ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.

ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﯞﻩ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.

3. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﭘﯩﺴﯩﺨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﭘﯩﺴﯩﺨﯩﻚ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯘﭼﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ << ﺗﺎﻣﻐﺎ >> ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﻐﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ << ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ >> ﻟﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ، ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﭘﯩﺴﯩﺨﯩﻚ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ، ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺵ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺗﯧﺰﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﯩﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ >> ﺩﻩﭖ ﺗﺎﻣﻐﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﻧﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ، ﺋﯚﺯﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ، ﺋﺎﺯﺍﺏ - ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ. ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺶ ، ﻳﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯘﻗﯘﻝ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻮﻻﺭﺍﻗﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ، ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ، ﺋﯚﺭﭖ - ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﮔﯩﺮﻩﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ. ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻰ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻛﻠﻪﺵ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﯟﻩﺭﺳﻪ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﺷﯩﺪﯗ، ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﯞﭖ ﺋﯧﯖﻰ ﺳﯘﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ -ﺩﻩ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺮﯨﺪﯗ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﯞﯨﺮﯨﺪﯗ . ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ، ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻣﯘﻗﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ. ﮬﺎﺯﯨﺰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺷﯘﻧﭽﯩﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﺸﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ﺭﻩﯞﯨﺸﺘﻪ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﭗ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯗ. ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻕ ﻟﯩﻨﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﻧﯘﻗﯘﻝ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﯛﭖ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯩﯟﯨﻘﺎﺕ - ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﭘﯩﺴﯩﺨﯩﻚ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺧﻪﯞﭖ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.

ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻰ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺪﯗ. ﺧﻪﻟﻘﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯦﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ، ﺋﯚﺭﭖ - ﺋﺎﺩﻩﺕ ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ، ﮬﺎﻳﺎ - ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺧﯩﺮﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ، ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﺌﻪﺳﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻲ ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﻪﺗﺴﻪ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﻗﺎﭼﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﻛﺎﺗﯩﮕﻮﺭﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ( ﻳﻪﻧﻰ ﭘﺎﮬﺸﯩﯟﺍﺯ ، ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ) ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﺪﯨﻦ ﺟﯩﻨﯩﺴﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﮬﻼﭖ ﺋﺎﺷﻨﺎ - ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ 0 ﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ، ﻗﺎﭘﭽﯘﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻳﺎﺕ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ... ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺮﺍﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ، ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﭺ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﮬﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ، ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﮭ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯗﺭ. ﺗﯧﻠﯩﯟﯗﺯﯗﺭﺩﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﯧﯩﻨﻨﻰ ﺷﯩﭙﯩﺮﯨﺲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﯞﯨﺘﯩﺶ، ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﭼﯩﺶ ﻛﻮﻟﯩﻐﯘﭺ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﺶ ﻣﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ، ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﭙﯘﺯﯗﻟﻼﺭﺩﺍ ﻻﺯﺍ - ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘﻏﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻪﻙ ﻣﯩﺶ - ﻣﯩﺶ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺠﯩﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ.

4. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ - ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯘﭼﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺗﯧﺰﮔﯩﻨﻠﻪﭖ، ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻼﺷﻤﻘﺎﭼﯩﻤﯩﺰ.

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ، ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ، ﺋﯩﻨﺎﻕ، ﻛﻪﯓ - ﻛﯘﺷﺎﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﻠﯩﺶ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻣﻪﺩﻩﻧﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯘﺳﯘﻝ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﯛﭖ، ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﯩﻖ
، ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﯞﻩ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ، ﺗﻮﻏﺮﺍ، ﺩﻩﻝ ، ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﺎﻧﯘﻥ - ﺗﯜﺯﯛﻡ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﯘﻥ - ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ، ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﮬﺎﻣﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﻦ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻛﻪﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﭽﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ، ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ، ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺗﯧﺰﮔﯩﻨﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﻪ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ، ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼﭖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﻣﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ، ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ، << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ >> ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ .

ﺗﯜﮔﺪﻯ.


------------------------------------------

ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ : ﺗﯜﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﺗﻪﯞﻩ . ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺧﺲ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 11:45:28

ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﮬﻪ - ﮬﯘ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻟﻼﺭ ! ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﺪﻩ ﺑﺎﺭﺗﻰ ، ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺷﯘﻧﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ! ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﮔﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻏﻪﻣﻜﻪﻥ ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ...

AL-EZ يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 15:08:08

Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 21:47:11

ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ،!~ﺋﻪﻣﻤﺎ.......ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯩﺰ!~

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯩﺰﯨﭙﺴﯩﺰ!~ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯓ.ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﺎﻣﺎﻗﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﯘﺳﻰ!~

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2007-9-21 17:06:48

ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﺭﺩﺍﺵ ﺗﯜﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ، ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ، ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻻﻱ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺟﻪﻣﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﻩﺗﺘﯩﻢ. ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻳﺴﯩﺰ !

ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻣﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺗﯜﺯﻩﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻝ - ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎ ...

nasin يوللانغان ۋاقتى 2007-9-21 22:18:54

ﺗﻮﻡ ﺧﻪﻧﻜﯧﺴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻨﻮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺲ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ،ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻓﯩﻠﯩﻤﺘﻰ.ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ.

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 12:46:51

ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﯓ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺑﻪﺱ - ﺑﻪﺳﺘﻪ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯘ ! ﮬﻪﻱ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﯗﺗﯘﻗﭽﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﻰ ! ﺋﻪﻟﮭﻪﻛﻤﯘﻟﻼ ....
بەت: [1]
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ