boran518 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-4 23:30:44

ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ

ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺑﺎﺭ، ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺑﺎﺭ، ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ  ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﺳﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻰ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﻗﺎﻧﭽﻪ .

A-A يوللانغان ۋاقتى 2007-9-7 23:31:12

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯔ ﺳﺎﻧﻰ  4  ﺗﻪ 5 ﻛﻪﻥ  .

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-9-8 01:32:53

2\( x - 1) = (y + 1)
y-1 = x + 1
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ
ﺋﯘﻳﻘﯘﻡ ﻛﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﯧﻴﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﻐﯘ.......
5 ﺑﯩﻠﻪﻥ 7،ﺟﻪﻣﺌﯩﺴﻰ 12

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-9-8 14:34:26

ziyali  ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯩﭙﯩﭙﺘﯘ...

bariber يوللانغان ۋاقتى 2007-10-26 21:10:15

ziyali ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯩﭙﯩﭙﺘﯘ...ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﺪﻩ ﺋﯘ..........................
بەت: [1]
: ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ