TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-8-25 22:00:36

ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ .... ....

ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﭘﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ - ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ ﭘﯜﺭﻛﯜﯞﻩﺗﻜﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻴﻤﺎ - ﭼﯩﻴﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻤﯩﺴﻪﻡ، ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﮔﯩﭙﻼ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ ... ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘﭖ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ . ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ  ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﯩﻤﯘ ﮬﻪﻕ .....

ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻻ - ﻗﺎﺯﺍ

ﻣﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ. ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺧﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪﺭﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ... ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﻣﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩﺪﯗﻕ. ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ ، ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪﻣﻤﯘ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ ... ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻣﻪﻥ ﺷﻪﮬﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯩﻢ . ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﯞﺍﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺘﺎ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯧﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﯟﻩﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ . ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻤﯩﺰﮔﻪ ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺷﺎﺩﻻﻧﺴﺎﻡ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻨﯩﯔ 3 ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ 3 ﻳﯩﻞ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﮬﯧﺠﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ . ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭘﻤﯘ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ .
- ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ، - ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ 3 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭙﻤﯘ ﻗﺎﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ ؟! ...
- ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ، ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ، ﻣﻪﻥ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰﻏﯘ ؟! ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﺋﻮﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ ، ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﯖﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ....
ﮬﻪﺋﻪ، ﺋﯘ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﮬﯘﻗﯘﺷﺘﻪﻙ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ، ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎ ، ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ. ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯜﺭﯨﻢ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﺎﻻ ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻥ ﮬﺎﺭﯞﯨﺪﻩﻙ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﯕﺎﻱ ﻛﻪﭺ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ، ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﯕﻐﺎ ﺋﯘﻻﺷﻤﯩﻘﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ. ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻡ - ﺗﻮﺭﯗﺳﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﻣﯘﯓ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺘﺘﻰ ، ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ ... ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ، ﺗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﯩﭽﻪ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻢ، ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ، ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ﺟﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ ... ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻜﻪ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﺋﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻡ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻣﻼ ﻳﻐﺎ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ....
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ، ﻣﺎﻧﺎ  ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﯩﻤﯘ 9 ﺋﺎﻱ ﺗﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ، ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ 9 ﺋﺎﻱ ﮬﻪ ؟! ... ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﻳﻮﻧﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﯩﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﯟﻩﺭﺗﺘﻰ .  ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ، ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘﯕﺴﯩﺮﺍﭖ ﻳﺎﺳﺘﯘﻕ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﺗﺎﯕﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺵ ... ﻳﯩﻐﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ 3 - ﻗﻪﯞﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﻜﻪﭺ ، ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺑﻪﺯﻟﻪﺵ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .
ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﭼﻪ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻟﻐﯘﻣﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﻣﯘﺯﯨﻜﺴﻰ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﯕﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ، ﺯﺍﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯜﭖ - ﺟﯜﭖ ﻗﯩﺰ - ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺗﻮﻟﯩﻐﯩﻤﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ . ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻝ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭙﺮﻩﻙ ، ﺯﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﮕﯩﺮﻩﻙ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﭗ، ﻛﻮﻻ ﺋﯩﭽﻜﻪﭺ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ . ﺑﻪﺯﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﺗﺮﯛﯕﮕﯜ - ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﺋﯩﺪﻯ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻧﻼ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ، ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﺎﻧﺴﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ، ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .
- ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ...
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﯨﻦ ﺧﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ، ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻣﻪﯕﺪﻩﺭﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .... ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﭼﯧﻘﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ، ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ  ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ،ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺭ ﻳﺎﻟﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ ...
- ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ...
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺧﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﭼﯘﮔﯘﻟﯘﭖ، ﺋﻪﺱ - ﮬﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻣﻪﯕﺪﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﺋﯚﺯﯛﻣﻤﯘ ﺗﯘﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﻐﺎ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ...
ﻟﯧﺮﯨﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻐﺎ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻗﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ، ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ، ﻣﯧﯖﻪﻡ ﻗﻮﻣﺎﭼﺘﻪﻙ ﻗﻮﭼﯩﻠﯩﭗ، ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﻜﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﯗﻕ، ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻩﺩﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ - ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺘﯘﻕ ، ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﺘﻪﻙ ....  ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺗﯩﺘﺮﻩﻙ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﭗ، ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﯞﺍﻻﺗﺘﻰ ...
ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﮬﯧﭻ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ ، ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﺭﻟﻪﭖ ﭼﯩﻠﯩﻖ - ﭼﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ، ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ ، ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘﭖ، ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ، ﻣﻪﻥ  ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻘﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ،  ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻤﻐﯘ؟ ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﻰ - ﺟﯩﻦ ﻳﻮﻕ ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ...  ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ، ﺋﯚﺯ- ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭖ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ، ﻣﻪﻥ ﺷﯘﺗﺎﭘﺘﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺧﻴﺎﻧﻪﺗﻜﺎﺭ ﺋﯩﺪﯨﻢ ، ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﻤﯘ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﯩﻼﺗﺘﻰ .
ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻢ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﺳﺎﻟﻼﺷﺘﻰ ، ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ، ﺑﺎﻏﺮﯨﻢ ﺋﯚﺭﺗﯩﻨﻪﺗﺘﻰ ، ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﮕﻪ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯜﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﻣﻪﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﺭﻣﻪﻥ، ﺩﻩﭖ ﭘﯘﭼﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ .... ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺘﺘﻰ ، ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺗﻮﻳﯘﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ ، ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻏﯘﺯﯗﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﻪﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻗﯩﻴﻨﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ، ﺑﺎﺭﺍ - ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﯩﻤﯘ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﻪﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ - ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ...
ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﺘﻰ ، ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﯞﺍﻟﻘﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﻡ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻪﭼﺘﯩﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻧﻰ ﺧﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ ، ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﯚﺯﯛﻣﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻧﺎﻳﻰ - ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺯﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻱ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ ﯞﻩ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯩﻢ . ﻛﻪﭼﺘﻪ 3 - ﻗﻪﯞﻩﺗﻜﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻪﺯﻣﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻢ  ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺘﺘﻰ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ . ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﻩ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻪ ﻏﻪﺭﻩﺯ ﻏﻪﻟﻴﺎﻥ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ، ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻮﻻ ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮬﺎﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ ، ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮬﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ... ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ....ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ


ﻛﯜﺯ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺳﯘﻏﯘﻕ ﺗﻪﮔﯩﺪﯨﻤﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ  ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ، ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎﻡ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﺭﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،  ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺑﯧﺸﯩﻢ ﻗﺎﻳﺎﺗﺘﻰ ، ﺯﯗﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ، ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﯕﻠﻪﺷﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ . ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎﻡ 20 ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻳﺎﻧﻤﯩﺪﻯ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .  ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ  ﻛﻮﭼﺎ - ﻛﻮﻳﻼﺭﺩﺍ، ﺧﻪﻟﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ، ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ - ﮬﻪﺭﻳﺎﯕﺰﺍ  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺷﯩﯟﯨﻘﺎﺕ ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﺎ - ﺗﺎﺧﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯩﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ. ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ . ﻧﻪﮔﯩﻼ ﺑﺎﺭﻣﺎﯓ ﺷﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﻰ ، ﯞﺍﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻪﻱ ، ﯞﺍﻱ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻪﻱ ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ .  ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺮﻩﻧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﭼﻮﻝ ﻧﻪﺩﻩ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ، ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯﻩﻣﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻢ ﺩﯙﯞﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎ ... ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ، ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﻨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺧﻴﺎﻝ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻤﻤﯘ ؟! ...
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﻠﯜﻙ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ، ﺷﯩﺮﻩﻳﻤﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﭼﻮﯓ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﻛﯧﭽﯩﭗ ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ . ﻳﯜﺭﯛﻛﯩﻢ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ، ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﻢ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ، ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ . ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﻤﯩﺴﺎﻡ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ . ﻳﺎﻕ ! ﻳﺎﻕ .... ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﻳﺎﻟﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ ، ﻳﯜﺭﯛﻛﯩﻢ ﻗﺎﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ، ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﺍﭖ ، ﭘﯘﺕ - ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ...
ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯩﺖ -ﺗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﺰﯨﻲ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺗﺘﯩﻢ ، ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ  ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﺘﻰ . ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﺪﺍ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﻣﯘﺳﺒﯩﻲ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺩﺍﯓ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﺋﺎﮬ ﺧﯘﺩﺍ - ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ ؟! ...  ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ، ﻳﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﮕﻪﻣﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﯩﻢ ، ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﻪﺗﺘﯩﻢ ....  ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﺘﻰ ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﯘﺳﺒﯩﻲ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﭘﯩﻘﺮﺍﭖ ، ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯩﻘﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ، ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯘ - ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﻮﭼﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ ... ﻳﯩﻐﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ، ﭼﯩﻘﺮﺍﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺯﯗﯞﺍﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ . ﻣﯧﯖﻪﻡ ﻗﯘﭖ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺳﯚﺯ ﭼﯚﮔﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ ....  
ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺳﻮﻻﭖ ، ﻛﺎﺭﯞﺍﺕ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭘﺎﺗﻤﺎﻗﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺋﯚﻟﯜﺷﯜﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯚﻟﯜﺷﯜﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ، ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﻡ ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ ... ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﻟﻤﺎﻗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ! ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪﯞﺟﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .  ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ، ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ . ﺋﺎﮬ ﺧﯘﺩﺍ ، ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﮔﯜﺯﻩﻝ ، ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﯨﻢ .
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ ، ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻢ ﯞﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﯘ - ﮬﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻢ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻤﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﻣﯧﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. ﻣﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ . ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻴﺎﺭ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺳﻪﮬﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .
ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﺑﯘﺱ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ، ﺑﯩﭙﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻳﻼﻕ ، ﺗﺎﻏﯘ - ﺗﺎﺵ ، ﺩﻩﺭﻳﺎ - ﺋﯧﻘﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺧﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ، ﺋﺎﭘﺘﯘﺑﯘﺳﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻻﺭ ﮬﯧﭻ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﺩﻩﻙ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ ، ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ ﻳﯘ ، ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺗﯩﻠﻐﺎﭖ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺪﯨﻢ ....
ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﻪﯞﻩﺗﻼ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ، ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻣﻤﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ ، ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻤﻨﻰ ، ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﺍﻗﺘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ - ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺗﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﻤﺎﻱ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ، ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻟﻪﻧﻪﺗﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻤﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯞﺍﻧﯩﺪﻩﻙ ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ . ﻣﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﻨﺎ - ﻗﯘﻟﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭘﻪﺗﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﯩﻢ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﯩﺘﺸﯩﺸﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﯩﻢ ، ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﮬﻪﺯﻩﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ... ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ، ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯞﺍﻕ ﻏﯩﺰﺍ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺋﺎﺩﺩﯨﻐﯩﻨﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ . ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ . ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ، ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ . ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ، ﺋﺎﺗﺎ -  ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻗﯘﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ، ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺩﻭﺯﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﭘﯘﭼﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ . ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ... ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ، ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ، ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻢ ﯞﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ . ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻥ - ﺋﯧﺴﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻢ، ﺑﻪﺧﺘﯘ - ﺋﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻰ ، ﭘﯩﺸﺎﻧﻪﻣﮕﻪ ﺳﯜﻳﯜﭖ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ ، ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﺗﻪ ﺋﯘﺯﯗﺗﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﻩ ﻳﺎﺵ ، ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﻩ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﻴﺘﺘﻰ ....
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻛﺎﺗﻪﻛﺘﻪﻙ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ . ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻜﻪ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ ، ﺧﯧﺘﯩﻤﺪﻩ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﯞﺩﺍﻳﯩﻼﺭﭼﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ .  ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺧﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ . ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻼ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ....

ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ


ﻛﯜﻧﻠﯜﺭﯛﻡ ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻗﺘﯘﻣﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ . ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ، ﺋﯚﺯﯛﻣﻤﯘ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﻳﯘﻻﺗﺘﯩﻢ .  ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻻ ﺧﻴﺎﻝ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ. ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ . ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﻩ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﯩﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ . ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ - ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﻠﺴﻪ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ، ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ 3 - ﻗﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﻤﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻳﯘﺗﻘﺎﭺ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺘﺘﯩﻢ، ...
ﻣﻪﻥ ﻛﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯜﻧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻱ، ﺋﯚﻱ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ . ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺘﻠﯩﯟﯦﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﯘﯞﺍﻱ - ﻣﯘﻣﺎﻳﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﻳﯘﻻﺗﺘﻰ . ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﭘﯧﺘﯩﺸﻰ، ﺷﻪﭘﻪﻕ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ . ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﻪﻧﺴﺘﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ- ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪﺭ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺗﯘﺗﯩﻴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ . ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﺎﺗﺘﯩﻢ ...
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﯓ ﻛﯚﺯﯛﺩﻩ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﻼﺷﻠﯩﺮﯨﻢ، ﻧﺎﻟﻪ - ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻﻗﻤﯘ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻥ ﮔﯜﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﭘﺴﻪﻧﺘﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﯞﯗ ﭘﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻳﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﺋﯘﭘﯘﻗﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﻗﻮﻳﺎﺵ ﭘﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯜﺯﻩﻝ ، ﺷﻪﭘﻪﻕ ﻧﯘﺭﻯ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﺯﺑﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻢ ﺋﯧﻨﻘﻜﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ، ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ...  
ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﭘﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ - ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ ﭘﯜﺭﻛﯜﯞﻩﺗﻜﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻴﻤﺎ - ﭼﯩﻴﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻤﯩﺴﻪﻡ، ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﮔﯩﭙﻼ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ ... ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘﭖ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ . ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ  ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﯩﻤﯘ ﮬﻪﻕ .....
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ، ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﻧﯧﺮﻯ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ؟! ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗ ! ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗ ...  ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﻏﯘﻡ ﺑﺎﺭ ، ﺑﺎﺭﯗ ﺩﻩﺭﺕ - ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻤﻨﻰ ، ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ - ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ، ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻘﯘﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺋﯩﭻ - ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﻤﻪﻥ ؟! !! ... ﺋﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰﻏﯘ ؟! ...
ﺗﯧﻨﯩﻢ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ - ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯘﺭﻧﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﯘﺭﺍﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﻪﻥ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯜﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﻪﻥ ؟! ... ﺋﺎﮬ ﺧﯘﺩﺍ ، ﺧﻴﺎﻧﻪﺗﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻣﯘ ﺑﯘ !  ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﻩﺗﻤﯘ ﺑﯘ ! ... ﻳﺎﻕ ، ﻣﻪﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻢ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯘﭼﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ - ﺋﻪﺗﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﯘﻡ ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ، ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺕ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ! ..............................ﺗﯜﮔﺪﻯ . ( ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ )

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 22:24:27

ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﻳﯘﻗﺎﺭﯨﻘﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ << ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ >> ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺋﺎﻳﻨﯩﺸﻰ ، ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻢ ﺧﺎﻻﺱ .
ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻧﯧﻤﻪ ؟
ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻳﯘﭖ ، ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ؟ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻤﯘ ؟ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ؟ ....
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ، ﺋﻪﯓ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﻗﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﭘﯜﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ، ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ . ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻙ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻣﻮﻟﻠﯘﻗﻨﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚﺭﭖ - ﺋﺎﺩﻩﺕ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻲ ﻳﯘﺳﯘﻥ - ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ، ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ، ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻣﯧﺰﺍﻧﻰ ، ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ - ﻧﯘﻣﯘﺱ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ، ﮬﺎﻳﺎ ﺳﻪﺯﮔﯜﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ، ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻼﺷﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﻧﺎﺩﯗﺭﯗﺱ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺴﻪ ﻛﯧﭽﯩﺪﯗﻛﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻛﯩﻠﯩﻘﻰ ، ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ - ﻏﻮﺭﯗﺭﯨﻨﻰ ﭘﺎﻳﺨﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﺎﻻﻱ ﮬﯧﺠﺮﺍﻥ ﺗﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﭖ، ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﭼﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺩﻩﻝ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ، ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ، ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭ - ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ، ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯩﺰﻻﺭﻻ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﯩﺰﺩﻩﻙ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ - ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻱ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ. ﮬﯧﺴﺎﺑﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ، ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﭼﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﻧﯧﻤﻪ ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ . ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ، ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ، ﻗﻮﯞﻣﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﻪﮔﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ! ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ، ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﺪﺍﺵ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﻯ ؟! ... ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﻳﻪﭘﺴﻪﻥ ، ﺩﻩﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻼﻻﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ، ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯚﻛﯜﻧﯜﭖ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﻳﯘﯕﺪﺍﻣﺴﯩﺰ ؟! ...  ﺑﯘ ﺩﻩﻝ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺳﻪﯞﻩﺏ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ، ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﻧﺴﺎ - ﺋﯘﺳﯘﻝ ، ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﺵ ، ﺳﯚﻳﯜﺷﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ، ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ، ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ - ﻧﻮﻣﯘﺳﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ . ﺷﻪﺭﻣﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﻧﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﯩﻤﯘ - ﺗﺎﻧﺴﺨﺎﻧﺎ ﻳﯩﺘﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ، ﮬﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ - ﺳﯜﻳﯜﭖ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯘ - ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻯ ؟! .. ﺷﯘﯕﺎ، ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ ، ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ﺑﯘﻻﺭ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻧﻰ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺧﺎﻻﺱ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ؟! ... ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﻪﻣﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﺯ ﻳﯧﻤﻪﺱ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺯﻟﻪﺭ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟! ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﻪﺯﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ، ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ - ﻧﻮﻣﯘﺳﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ، ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻤﯘ ؟! ... ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ ! ﻣﻪﻥ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻜﻪ ﭘﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺩﻩﭖ ﻛﯧﯩﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﺴﯩﺰ، ﺳﯧﺴﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ  ﻧﺎﭼﺎﺭﻻﺭ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻪﺭﺧﯩﻠﻼﺭ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ  ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺳﯩﺰﭼﻪ ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻝ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﻧﺴﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻱ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ ؟! ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻪ ! ﻛﺎﻟﭙﯘﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭼﯩﺸﻘﺎ ﺳﻮﻍ ﺗﯧﮕﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ، ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﻰ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣﻪﺭﺩﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ، ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺑﻜﺎﺭ ، ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪﻙ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﭽﯜﻙ ﺑﻮﻻﺭ ؟! ... ﺑﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﯞﺍﻛﻠﯩﺸﯩﭗ ﺷﺎﻛﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺳﯚﺯﻣﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺗﻮﻥ ﭘﯩﭽﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘﻕ. ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺑﯩﺮﻯ
ﺳﯧﺴﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﺎﻏﺮﯨﻤﯩﺰ،
ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﺗﯩﺮ ﺳﯧﭙﯩﻤﯩﺰ.ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻴﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﺪﻩﻙ.
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻛﺎﻻﻡ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ. ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ، ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﯩﺮﻯ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ. ﮬﯧﺴﺎﺏ - ﻛﯧﺘﺎﺑﺴﯩﺰ ﮬﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ. ﺋﻪﺷﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﭗ - ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ، ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﺳﯩﺮﺗﻤﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺪﺍﺵ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ . ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﭘﺎﻙ - ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ، ﺋﯩﻤﺎﻥ - ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﻨﺪﯗﻕ. ﺋﯚﺯ ﻛﯜﻧﯜﯓ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﺘﯘﻕ . ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﺭﻭﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ . ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗ ؟! .... ﺑﯘﻣﯘ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﻤﯩﺪﯗ ؟! ...

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 23:16:45

ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻠﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ .  ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ، ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ . ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﯨﯟﻩﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ 3 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺗﻮﻳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻳﺎﺷﺎﯞﻩﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ . ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ...

ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻳﻤﻪﻥ .
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﻩﻧﺪﻩ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯜﺯﻟﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ، ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ، ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ 100ﺩﻩ 100 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ . (ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ 100% ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻤﯘ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ) ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .


ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﯨﺪﯗ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﭘﺎﻙ ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﻪﺭﻗﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ؟
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺧﺎﺱ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻖ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .

--------------------
ﺳﯧﺴﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻧﺎﭼﺎﺭﻻﺭ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻪﺭﺧﯩﻠﻼﺭ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ

ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﯩﺰ .

--------------------

ﻣﺎﯞﯗ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

ﺑﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﯞﺍﻛﻠﯩﺸﯩﭗ ﺷﺎﻛﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺳﯚﺯﻣﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺗﻮﻥ ﭘﯩﭽﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘﻕ

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻥ ﭘﯩﭽﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ .

-----------------------
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﭘﺎﻙ - ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ، ﺋﯩﻤﺎﻥ - ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﻨﺪﯗﻕ. ﺋﯚﺯ ﻛﯜﻧﯜﯓ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﺘﯘﻕ . ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﺭﻭﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ . ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗ

ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﯩﻼ  ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﻤﻪﻥ . ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗﯘﻡ ﻳﻮﻕ .

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺭﯨﺴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ \" ﻛﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ \" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺟﺎﯞﺍﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ . ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯜﺳﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺧﯘﻻﺳﻪﻡ ﺷﯘﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .

ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﻼ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ . ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺑﺎﻗﻘﯩﻢ ﺑﺎﺭ .

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 23:26:09

ﺋﯧﺴﻞ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ . . ،

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﻰ ﺑﻮﺵ ، ﻗﯩﭽﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﺰﯨﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻩﯨﻜﻪﻥ . ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪﭖ ﻛﯧﻠﺸﯩﭽﯘ .
ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﯜﭼﯩﻨﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻻﻳﻤﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ .

SNAKE يوللانغان ۋاقتى 2007-8-27 11:02:53

ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻤﯘ ﻳﺎ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﻗﻪﻣﯘ ؟؟؟

hushpurak يوللانغان ۋاقتى 2007-8-27 11:07:42

ﺑﯘﭘﺘﯘ .ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻴﻪﺗﻨﻰ  ﻗﯩﺰﺩﻩ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ . ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺯﺩﺍ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻴﻪﺕ ﻳﯘﻗﻤﺎ؟ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﻮﻟﺠﺎ ﺩﻩﭘﻼ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺷﯘ ﻗﯩﺰ ﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺯ  ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯘﻟﺪﯨﻦ ﺗﯘﺳﺴﺎ ﺑﯘﻟﻤﺎﻣﻤﺘﻰ؟
ﺗﯘﻏﺮﺍ --- ﺑﺎﺭﭼﻪ ﮔﯘﻧﺎﮬ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭖ ﻛﯘﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ .ﺧﺎﺗﺎﻟﻖ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﺗﺘﯩﻤﯘ ﺩﻩﻳﻠﻰ .ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﻧﯩﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﯖﻼﺭ؟ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺟﺎﻧﺎﭖ ﺑﯘﻟﻤﺎﯕﻼﺭ.. ﻗﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺯ ﺧﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺘﻰ..ﭼﺎﺗﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﺴﯩﻼ ﺩﯙﯕﮕﻪﺷﻜﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺩﻩﭖ ..

bikarchi يوللانغان ۋاقتى 2007-8-27 11:11:58

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ ، ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ﺑﯘﻻﺭ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻧﻰ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺧﺎﻻﺱ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ؟! ... ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﻪﻣﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﺯ ﻳﯧﻤﻪﺱ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺯﻟﻪﺭ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟! ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﻪﺯﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ، ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ - ﻧﻮﻣﯘﺳﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ، ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻤﯘ ؟! ... ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
========================

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ، ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻣﯘﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﻪﮬﯟﻩﺕ ﺋﻮﺗﻰ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺗﺎﻧﺴﻐﺎ ﺗﺎﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﻮﻳﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻣﺎﻳﺪﻩﻙ ﻳﯘﻣﺸﺎﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ.....ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻣﺴﯩﺰ؟
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻼ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ.  ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﯩﻤﻪﻳﺪﯗ...ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻮﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻕ، ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺗﺎﻻﺩﺍ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ...
ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 09:46:51

ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﻘﺎ ﻛﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ~ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ...ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﻠﯩﻚ....

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 10:03:00

ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﯗ، ﻧﻰ،ﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ 86 ﻧﯩﯔ...
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺳﯘﺱ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺯﺍﯞﺍﻝ...

sarang620 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 05:20:32

ﮬﻪﻱ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
ﮬﺎﻳﺎﺕ =ﺗﺎﻟﻼﺵ(365)

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 08:46:37

B .ﭺ

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 09:21:01

ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﻗﯘﭼﺎﻕ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺧﺎﻻﺱ. ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯧﺒﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﺩﻩﻙ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻐﯩﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﺎ - ﮬﯧﺴﻴﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺘﯘﺭ، ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﮕﯜﭼﯩﺴﻰ ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﮔﯩﻨﻰ. ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯜﮔﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻣﯩﺴﺎﯓ ﺋﯘ ﺳﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺕ ﺋﻮﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ. - ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﺰﮔﯩﻨﻠﯩﻤﯩﺴﻪ ﺋﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﻮﻗﯘﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﻟﻪﭖ ﻳﯧﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ، ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺭﻩﺯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ. ﺑﯘ ﻣﻪﺭﻩﺯ ﻳﯘﻗﺘﯩﻤﯘ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ، ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺶ - ﺋﻪﺗﻤﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﯞﺍﻧﻪ - ﺗﻮﯞﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﻤﯘ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ...    ﺷﯘ ﻳﯧﺮﻯ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻜﻜﻰ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻳﯘ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﯛﻣﺒﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﮬﯧﺲ - ﮬﺎﻳﺎﺟﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﭖ ﻳﯜﺭﯛﻳﻤﯩﺰ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ، ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﯩﺰﺩﻩﻙ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ، ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ - ﻧﻮﻣﯘﺱ ، ﻏﻮﺭﯗﺭ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻗﻪﺩﯨﺮ - ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ، ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﻏﺎ ﺗﯩﻜﺸﯩﻤﯩﺰ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﻤﯩﺰ .... ﺩﻩﺭﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 09:35:56

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯞﺍﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﺳﯩﻜﻨﺎ .
ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻪﻗﯩﺘﯩﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ .

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 10:00:13

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ .... ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﺒﯩﺮﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩﻗﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ ! ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﺑﯘﻟﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ... ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﯩﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ .... ﺋﯩﺒﯩﺮﻩﺕ ﺑﯘﻟﺴﺎ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺸﯩﻜﻪ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ !

abduyakup يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 10:40:14

ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﺎﻻﻏﺎ،ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﻩﯞﺍﻏﺎ!

A.A.TANHA يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 12:00:02

ﺋﯩﺴﺘﻪﻣﯩﮕﻪ:
ﺋﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﻧﯘﻣﯘﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﻣﻪﻟﺌﯘﻧﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ؟؟؟
ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ، ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﺎ ﺋﯘ ﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻤﺎ؟؟؟
ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﭼﯩﺴﻰ، ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗ؟؟؟

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 13:02:29

ﺋﺎﻟﻼ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ...

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 13:30:20

ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺋﯩﺒﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ . ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ، ﺗﯘﺯﻛﻮﺭﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﻧﻪﻕ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﻳﺎﻟﺪﺍﻣﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺧﻮﺵ ﻗﯧﯩﻨﻰ ، ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﯘﻕ .
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻧﯘﺭﻯ، ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﺭ ﺧﺎﮬﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﻤﻪﺱ - ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﺟﯘﻻﺳﻰ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻮﺯﯗﺭﻯ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪﻙ ﮔﻪﭖ ﺟﯩﻖ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﺭﻭﮬﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ، ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺗﯜﯞﺭﯛﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﯩﻲ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺧﺎﻻﺱ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﮬﺒﺒﻪﺕ ﺩﺍﯞﺍﮔﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ؟! ... ﺧﻪﻟﻘﻤﯩﺰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ - ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﭗ، ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭﮬﺎﺩ - ﺷﯧﺮﯨﻦ، ﻟﻪﻳﻠﻰ - ﻣﻪﺟﻨﯘﻥ، ﻏﯧﺮﯨﺐ - ﺳﻪﻧﻪﻡ، ﺭﺍﺑﯩﺌﻪ - ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺷﻖ - ﻣﻪﺷﯘﻗﻼﺭ ﭼﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﺎﺷﯩﻨﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ، ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﻣﺎﻳﺎﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯜﭘﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ، ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ، ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﯘﻕ ....
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ، ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﮬﺴﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯘ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺧﯘﻧﯘﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﭘﻪﺭﮬﺎﺩﻧﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺗﺎﻍ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ، ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﻪﺭﺳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﭼﺎﻛﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ، ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ. ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﻠﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﻴﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ، ﺋﻪﺭﻟﯩﻖ ﻏﻮﺭﯗﺭﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﺴﻪ، ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻤﯩﺰ ﻗﯩﺰ - ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﯨﻘﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﭼﯘ؟! ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻪﻣﺪﯗ ؟! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻴﺎﻻﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ؟! ... ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻢ ، ﻳﺎﻕ!
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﻩ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﻴﺎﺕ - ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﺴﻰ، ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻣﯩﻜﻰ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺗﯩﺪﯗ. ﺗﯧﺘﯩﺪﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻳﺪﻩ ﻣﯘﺷﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﺯﯗﺭﻯ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻥ ﮬﻮﺯﯗﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ! ...
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻤﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﺪﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﯜﻛﻰ ﭼﯜﺷﯜﭖ، ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﻣﯘﺳﻠﯘﻕ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯧﻠﯩﻨﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﺷﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ، ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩﯗﻕ. ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰ - ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﮬﺎﻻﻝ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻖ ﺟﯜﭘﺘﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﻗﯩﺮﻻﺭﺩﺍ ﺩﺍﻧﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻮﻛﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﮔﯩﺪﯨﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯘﻕ. ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺯﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﯗﻗﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ، ﮬﺎﻻﻝ ﺟﯜﭘﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺋﯧﺮﻯ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﻳﯘﺭﺕ ﺋﺎﺗﻼﭖ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭﮔﻪ << ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻟﯟﯨﯖﻰ >> ﺳﯧﻠﯩﭗ، ﺩﯨﺒﺎﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺧﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ . ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯘﻻﻕ - ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ، ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﯩﺪﻩﻙ ﻛﯧﻴﯩﺸﯩﭗ، ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﺳﯩﻴﺎﻗﺘﺎ ﺩﯨﺒﺎ ، ﻗﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﯓ ﺯﻭﻣﺒﻮﻛﺸﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ ! ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﯞﻩ ﮬﻪﺷﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﺷﺘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻧﺎﻳﻰ - ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﻮﻳﺎﻳﯩﻠﻰ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﯞﺍ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯘ ﺗﺎﻟﯩﺪﯗ... ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ، ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻜﻰ ، ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ، ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻣﯩﺰﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﯗﺳﻠﯩﻤﯩﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺧﺎﻻﺱ .
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻻﻳﻼﭖ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ . ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﻼ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ، ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﮬﺎﻳﺎﺕ - ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ....

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 13:36:06

ﺑﯩﻠﯩﭗ- ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ﺑﯘﻻﺗﺘﯩﻐﯘ؟
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﮔﻪﭖ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ...
ﻛﺎﻟﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﯩﺴﻪ ﭘﯘ-ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ ﺭﺍﺱ ﺗﻮﻏﯩﺮﺍ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ...

swan يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 14:38:40

ﺧﻪﻗﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﻱ ،ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ!ﺋﺎﻟﻼ ﮬﻪﻣﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ
بەت: [1] 2 3 4 5 6
: ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ .... ....