hankeliq يوللانغان ۋاقتى 2007-8-10 14:06:10

ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ...

ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ...
ﺋﻪﺭ:ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ،ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ،ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺳﻪﯞﺭ-ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻮﺷﺘﻰ.
ﺋﺎﻳﺎﻝ:ﻣﻪﻥ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﺋﻪﺭ:ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺧﻴﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯓ!
ﺋﺎﻳﺎﻝ:ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﻣﺴﯩﺰ؟
ﺋﻪﺭ:ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ!
ﺋﺎﻳﺎﻝ:ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﻣﺴﯩﺰ؟
ﺋﻪﺭ:ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﻟﻠﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟
ﺋﺎﻳﺎﻝ:ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯚﻳﻪﻣﺴﯩﺰ؟
ﺋﻪﺭ:ﮬﻪﺋﻪ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.
ﺋﺎﻳﺎﻝ:ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟
ﺋﻪﺭ:ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ،ﺑﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﻳﺎﻝ:ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
(ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﯓ)
ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ...

zimistan15 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-10 14:41:40

ﺗﺎﺯﺍ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍﺵ ؟

yolbax0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-10 15:15:17

ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﮬﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ.

xungkar415 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-10 18:07:40

ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻗﯘﺳﺎ ﺋﻪﻛﺴﯩﻼ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﮬﻪ!......

xapkatqi يوللانغان ۋاقتى 2007-8-12 15:58:14

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﯩﻦ

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-8-12 19:14:12

ﺋﺎﺧﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ.

gomux يوللانغان ۋاقتى 2007-8-12 19:32:17

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ !!!!!!!!!!!
ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺯﯦﺮﯨﻜﺘﯘﺭﯞﯦﺘﯩﺪﯗ .
ﻧﻪﺩﯨﻤﯘ ﺧﻮﺗﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ .
ﺋﻪﭘﻠﯩﺸﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﺩﻩ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ !
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺗﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ 1!!

tavgaq يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 10:19:12

ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﻴﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺟﯩﺴﻤﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ .......ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ!

abletqan يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 11:04:27

ﺗﻮﯞﺍ  ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﺑﯘﭘﺘﯘ ﺑﯘ !    ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺩﯨﺴﻪ

President يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 17:21:17

ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻜﻪﻥ!

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 17:43:34

ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻱ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ؟

swan يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 18:45:58

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 20:54:58

ﮬﻰ ﮬﻰ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ  ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،،ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪﻩﻙ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ ﺑﺎﺭ ....

zimistan15 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-15 10:16:53

ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﯕﻪ ﮬﻪ ﺗﺎﺭﯨﻤﻰ !

ZaPar915 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-25 11:31:02

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ

mmrr330315 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-14 21:06:05

mmrr330315 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 15:43:25

ﺗﻮﯞﺍ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﺑﯘﭘﺘﯘ ﺑﯘ ! ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺩﯨﺴﻪ

nahmat يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 11:10:25

ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻜﻪﻥ.ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ  ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ!!!!!!!!!!!

isit_bizga يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 23:27:49

ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ  ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯘﻗﯩﺴﺎ  ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯘﯕﻠﻰ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻪ.

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-18 15:31:34

ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺴﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯩﻨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ......
بەت: [1]
: ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ...