Patigul يوللانغان ۋاقتى 2007-8-6 22:21:27

كارخانىنى ۋەيران قىلىدىغان بەش كىرىزىس

ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﺧﯧﻴﯩﻤﺨﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﭺ  ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺑﻪﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﻩﺭﺑﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ، ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮔﯩﺮﺩﺍﯞﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﺍﻳﺪﯗ؟

·ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﺋﻮﺑﺮﻭﺗﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ: ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ "ﺟﯩﻦ

ﺟﯧﯔ" ﮔﯘﺭﯗﻫﯩﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. 2006- ﻳﯩﻠﻰ 3- ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﯞﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ "ﺟﯩﻨﺠﯧﯔ" ﮔﯘﺭﯗﻫﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﭖ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﯘ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻗﺮﺍﯞﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻻﺭ "ﺩ ﯞ ﺩ" ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﯩﻨﻰ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ. ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ "ﺟﯩﻨﺠﯧﯔ" ﮔﯘﺭﯗﻫﻰ ﻛﻪﺳﭗ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻱ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

ﺑﯘﻧﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﺋﻮﺑﺮﻭﺗﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ  ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ  ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ. "ﺟﯩﻨﺠﯧﯔ" ﮔﯘﺭﯗﻫﻰ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘ ﻫﺎﻟﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.

·ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ "ﮔﯘﻩﻥ ﺷﯧﯖﻴﯜﻩﻥ" ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. 2001- ﻳﯩﻠﻰ

12-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 2- ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮔﺎﺯ ﯞﻩ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺋﯩﻨﻰ ﺗﻮﭖ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺳﻮﺩﯨﮕﯩﺮﻯ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ 49 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ  ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﯨﻠﯩﻖ ﻣﺎﻝ- ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺑﺎﺭ "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ، ﺑﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ  ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﻠﻮﺳﻰ ﻫﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ، "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺟﻪﺩﯨﯟﯨﻠﯩﮕﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ. 2001- ﻳﯩﻠﻰ 2- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 28- ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ 600 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺭﺯ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ، "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ  "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ 3 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ 400 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺭﺯ  ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ، ﺷﯘﯕﺎ "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ.

ﺳﯩﻨﮕﺎﭘﯘﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﯧﺪﯨﻜﻰ ﺟﯧﯔ ﺷﯜﻱ  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﻥ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ "ﮔﯘﻩﻥ ﺷﯧﯖﻴﯜﻩﻥ" ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ  "ﻗﺎﺭﺍ  ﻗﯧﻴﻤﺎ" ﺋﺎﻱ ﺗﻮﻗﯘﭼﻰ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ، ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻫﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯘﺩﯨﻜﻰ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ  ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ، "ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ، ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ" ﮔﯘﻩﻧﺸﯧﯖﻴﯜﻩﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯﻩﺭ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎ، ﭼﻮﻗﯘﻡ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

·ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ: ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ "ﺳﻪﻧﺠﯘ،" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ، "ﭼﯩﻨﭽﻰ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ، "ﻣﯩﺘﺴﻮﺑﯩﺸﻰ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ "ﺑﺎﺟﯧﺮﻭ " ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻠﻰ، "ﻧﯧﺲ" ﺳﯜﺕ  ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﻛﻰ، "ﺩﯗﭘﻮﻧﺖ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ "ﺗﯧﻞإﻟﻮﻥ" ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮﻯ، ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ "ﺧﻮﻧﺪﺍ" ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻠﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﯧﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ  ﻣﻪﻫﻪﻝ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ "ﺳﻪﻧﺠﯘ" ﺷﯩﺮﻛﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ 1998-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯘﻥ ﺩﯦﻠﻮﺳﯩﺘﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ  ﺩﯨﺮﯦﻜﺘﻮﺭﯨﻤﯘ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.

  ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ  ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺪﺍ  ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﻼﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ "ﭼﯩﻨﭽﻰ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻱ، ﺳﯩﭽﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﺭﺍﻕ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ، "ﭼﯩﻨﭽﻰ" ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﻫﺎﺭﯨﻘﻰ،  "ﭼﯩﻨﭽﻰ" ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﻫﺎﺭﯨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺭﻛﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯧﺘﯩﭗ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

"ﺳﻪﻧﺠﯘ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ "ﭼﯩﻨﭽﻰ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﻟﯧﻜﯩﻦ "ﻧﯧﺲ" ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ  ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. "ﯞﯨﺪﺍ" ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺵ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﻥ ﻳﯜﺧﯘﯓ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: ﺟﻮﯕﮕﻮ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﻪﻟﻘﯩﺌﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯗ، ﺧﻪﻟﻘﯩﺌﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺗﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ  ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ، ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﺎﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ، ﻣﯘﻫﯩﺖ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺎﯞﯨﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ. ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﯩﻼ ﺋﻪﻫﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.

·ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ: ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ "ﻛﺎﻧﯧﺒﻮ"ﻧﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ  ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ، 2005- ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯜﮔﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ "ﺩﻭﻛﻼﺕ" ﺳﯘﻧﯘﭖ، "ﻛﺎﻧﯧﺒﻮ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺷﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ. ﺩﻩﺭﯞﻩﻗﻪ ﺑﺎﺵ ﺷﯩﺘﺎﺏ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻼ، ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﺷﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ، ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﯚﺟﺠﻪﺕ  ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﺎﭼﻘﯘﺯﻏﺎﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ، ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻤﯘ ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺯﻩﺭﺑﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ 2006- ﻳﯩﻠﻰ3- ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ "ﻛﺎﯞ ﺟﺎﭘﻮﻥ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ "ﻛﺎﻧﯧﺒﻮ" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ. ﮔﻪﺭﭼﻪ "ﻛﺎﻧﯧﺒﻮ" ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺟﻮﯕﮕﻮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.

ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﯩﻠﻐﺎ  ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻼ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﺭﻗﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﻪﺭ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ  ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

·ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ: ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ "ﺑﺎﺭﯨﯖﯩﺲ" ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯧﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ. ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻰ، ﻫﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻫﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ. ﭘﯘﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.

ﺩﯗﻧﻴﺎﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ "ﺳﻮﺩﺍ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ"-- "ﺑﺎﺭﯨﯖﯩﺲ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ"ﻧﯩﯔ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻟﯧﺴﻮﻥ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻬﺎﻟﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ: ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻫﯩﻴﻠﻪ- ﻣﯩﻜﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﯞﻩ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﯧﺘﻪﺗﺘﻰ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺨﻪﺳﺘﻪﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻧﻜﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ، ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯜﻣﮕﻪ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.

1995-  ﻳﯩﻠﻰ 2- ﺋﺎﻳﺪﺍ "ﺑﺎﺭﯨﯖﯩﺲ  ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ"ﻧﯩﯔ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﺍﻛﺎﺱ ﻣﺎﻝ ﺯﺍﻳﻮﻣﻰ 860 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻓﻮﻧﺪﺳﺘﯧﺮﻟﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺗﺘﻰ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭﯨﯖﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ 470 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻓﻮﻧﺪﺳﺘﯧﺮﻟﯩﯖﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻟﯧﺴﻮﻧﻨﯩﯔ "ﺗﯚﻫﭙﯩﺴﻰ" ﺋﯩﺪﻯ.

" ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ"ﺩﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ، ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺋﯘ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ. ﺋﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﺍﺧﻮﺗﻘﺎ  ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻭﻟﭽﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﭘﺎﺭﺍﺧﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻲ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ.

ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﺋﻮﻝ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ :
http://www.jahan.cn


dada يوللانغان ۋاقتى 2007-8-7 16:06:47

12-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 2- ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮔﺎﺯ ﯞﻩ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺋﯩﻨﻰ ﺗﻮﭖ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺳﻮﺩﯨﮕﯩﺮﻯ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ 49 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﯨﻠﯩﻖ ﻣﺎﻝ- ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺑﺎﺭ \"ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ\" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ،

ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ 600 ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺭﺯ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ، \"ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ\" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.

ﭼﻮﻗﯘﻡ 3 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ 400 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺭﺯ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ، ﺷﯘﯕﺎ \"ﺋﯧﻨﺮﻭﻥ\" ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ.

ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ﺋﯚﺯ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ....  49ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﯘﻟﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ.

ﻛﯩﻢ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
بەت: [1]
: كارخانىنى ۋەيران قىلىدىغان بەش كىرىزىس