horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 14:30:55

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﯓ! (ﮬﻮﺭﯗﻥam

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﯦﻴﯩﯧﯟﻯ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﺗﻪﺭﺗﯧﭙﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﻪﯓ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﭖ ، ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ.
ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯟﯦﺘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺗﯘﻳﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﻩﻙ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﻗﯘﻟﻘﯩﻤﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﮕﯩﺖ  ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺯ -ﺗﻮﻻ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ، ﻳﯜﺯ-ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰ ﺩﻩﺳﻼﭘﺘﺎ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ. (ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ). ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﮕﯩﺖ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﭖ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﺳﺎﭖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯘ ﻳﯧﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﭙﺘﯘ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ، ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ (ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﻰ) ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ. ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺭﻩﺱ (ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ) ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻗﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻝ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ، (ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ). ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻳﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﭘﺘﯘ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺳﯧﺮﺗﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﭺ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﭘﺘﯘ. ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ 3-4 ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﻳﯧﻴﺸﯩﭙﺘﯘ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ﺑﺎﭼﻜﯩﺴﻰ، ﭼﺎﺭﻩﻛﺘﯩﻦ ﮔﺎﯕﭙﻪﻥ ( ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺳﺎﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﯛﻳﻤﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ) ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘﭘﺘﯘ.( ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯘ) . ﺳﺎﻣﺴﺎﻗﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺧﺎﻡ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯧﮕﯜﺯﯛﭘﺘﯘ. ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺘﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﭙﺘﯘ. ﻛﻪﭼﺘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻮﻧﯘﺭ ﻛﺎﯞﯦﭙﻰ ﻳﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﺘﺎﮬﺎﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻟﯜﭘﺘﯘ.>>
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﺸﯩﻢ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎﺷﯩﻤﺪﺍ  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﯟﯨﭗ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﭙﻪﻛﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ.  
ﻣﻪﻥ  ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ- ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ، ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﻼﺱ، ﺗﻪﻟﯟﻩ -ﺳﺎﺭﺍﯕﻨﻰ ﻣﯧﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ. ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻳﯧﻤﻪﻙ ﺋﯧﭽﻤﻪﻛﺘﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺭﻧﯘﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ! ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ! ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯓ!!!
ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯧﯟﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎ (ﺗﯧﯟﯨﭗ) ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﮬﻪﺯﺭﻩﺗﻨﯩﯔ <<ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﯨﻞ ﺋﯩﻼﺝ>> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﯩﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﭙﺘﯘ:
ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺯﻩﺋﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﺘﺎﮬﺎﻧﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﺪﯗ؛ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻖ ، ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؛ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺗﯧﺰ ﻗﯩﺮﺗﯩﺪﯗ؛ ﺗﯘﺯﻟﯘﻕ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻗﯧﺘﯩﻖ ، ﻏﻮﺭﺍ، ﮔﯜﺭﯛﭺ، ﺳﯩﺮﻛﻪ، ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ﺑﺎﭼﻜﯩﺴﻰ، ﺳﺎﻣﺴﺎﻕ، ﭘﯩﻴﺎﺯ، ﺳﯘﺯﺍﭖ ﺋﯘﺭﯨﻘﻰ، ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ، ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺟﻮﺯﺍﻡ (ﻣﺎﺧﺎﯞ)، ﺑﻪﺭﻩﺱ (ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ) ﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﮬﯚﻝ ﻣﯧﯟﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﻥ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﺳﺎﻣﺴﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﺗﻮﻧﯘﺭ ﻛﺎﯞﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭙﻼ ﻳﯚﮔﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﯦﺘﯩﭗ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﻪﻟﻪﭖ(ﺩﺍﻍ-ﺳﻪﺑﮕﯜﻥ)، ﯞﻩ ﺑﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﺎﺭﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﻪ ﻧﯧﻘﺮﻩﺱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﺳﯜﺕ، ﺗﻮﺧﯘ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ، ﻗﯧﺘﯩﻖ ﯞﻩ ﭘﯩﺸﻼﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻖ....

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 14:46:29

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

abdullaev يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 14:57:42

ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ!ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯜﺷﯜﻛﺘﯩﻦ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﻪﺯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﺗﯘﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﻜﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ.ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺑﯧﺮﻩﻱ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ....ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻦ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ.ﺑﻪﻟﯩﻜﻢ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ.

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 15:03:06

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.  ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﮬﯩﭙﻪ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎ.
ﺩﯗﻛﻜﺎﻧﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﻼ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﯧﯟﯨﭙﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ.

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 15:10:05

http://www.izdinix.com/munbar/forum.php?mod=viewthread&tid=19343

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 15:45:44

ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻜﯩﻦ، ﺩﻩﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.

hakcer يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 16:31:39

ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭙﻜﻪﻥ ﻏﯘ؟  ﺗﻮﯞﺍ!!!!!!!!! ، ﺋﯘﻗﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺧﻮﭖ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 19:34:46

KGB ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﯞﺍﻟﺪﻯ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺧﺎﺋﯩﻦ ﺟﺎﺳﯘﺳﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ، ﭘﻮﻟﻮﻧﯩﻲ201 ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﻪﭘﺘﯘ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ، ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻔﺎ ﺯﻩﺭﺭﯨﭽﯩﺴﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﺎﻟﻔﺎ ﺯﻩﺭﺭﯨﭽﯩﺴﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﯨﻨﻤﯘ ﺗﯧﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﯘ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯚﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﭘﻮﻟﻮﻧﯩﻲ 201 ﮔﺎﻣﻤﺎ ﻧﯘﺭﻯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﮔﺎﻣﻤﺎ ﻧﯘﺭﻯ ﭘﻮﻻﺕ ﯞﻩ ﺑﯧﺘﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺗﯧﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺭﺍﺩﯨﻴﻮ ﺋﺎﻛﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯚﻟﮕﯜﭼﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، (ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺭﺍﺩﯨﺌﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ)
ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﺪﻩ 2 ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ، ﺭﻭﺱ ﺟﺎﺳﯘﺱ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺭﺍﺩﯨﺌﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﺪﯨﻦ ﺯﻭﺭ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ،
ﭘﻮﻟﻮﻧﯩﻲ 201 ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯧﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯛﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﻔﺎ ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺭﻭﺱ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻪﻥ، ﺋﯘ ﺋﯜﭺ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺭﺍﺩﯨﺌﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺩﻩﭘﺘﯘ( ﺋﺎﻟﻔﺎ ﻧﯘﺭﻯ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﻩﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ).
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺭﻭﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﺎﺯ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯜﺷﺸﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺷﯘ ﻗﺎﺗﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻟﯧﺘﯩﯟﯨﻨﻜﻮﺩﻩﻙ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

ﭘﻮﻟﻮﻧﯩﻲ 201ﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺯﻩﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻼ ﻳﺎﺩﺭﻭ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪﻥ، ﺋﯘ، ﺋﯘﺭﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﮬﯘﺷﯩﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﯓ! ( ﺑﺎﭼﻜﺎ)

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 20:08:49

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺋﯘﻗﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

bika يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 20:22:20

ﻛﯚﭖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﮔﺎﯕﭙﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﺑﻪﺗﺘﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺘﯩﻢ.

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 20:26:43

ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻘﯘ............................

Uyghur_Ay يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 21:46:44

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﯘ .....
ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ (ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ)

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 21:53:17

ﮬﯧﻠﻘﻰ ﻧﺎﺋﻪﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ،ﺋﯩﭙﻼﺱ،ﺩﻭﯞﺯﯨﺨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﯘﭘﯘﺭ  ﺷﺎﭘﺘﯘﻝ ﺩﺍﻣﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯔ \"ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ  ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﯩﯔ ﺩﯗﺑﻪﻥ (ﺷﯩﯔ ﺷﯩﺴﻪﻱ )ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﯧﭙﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ......

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 22:12:54

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯘﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ . ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ... ﻧﺎﻣﻪﺭﺗﻠﯩﺸﯩﺶ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺶ ، ﭼﯜﻛﺸﻨﻠﯩﺸﯩﺶ .......ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﻯ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ
ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩدىن ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ \" ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ \" ﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﺍﺗﯩﻤﻪﻥ

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 22:39:24

ﻣﯜﺷﯜﻛﺎﺧﻮﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﺎﯞﯗ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺭﯨﺘﺴﯩﭙﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟! ...   ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﯞﯗ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﻠﻰ ، ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺩﻩﺳﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻪﺭﻩﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ( ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﺗﺎﺵ ﺑﻮﺭﺍﻥ   ) ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﻣﯜﺷﯜﻛﺠﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯘﻥ ....  ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-31 10:36:35

ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﯦﺘﻪﻳﻤﺎ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ؟!!!

tamkin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-31 13:51:27

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﯩﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯩﯧﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﺑﺎﺭ،<ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺳﯘﻳﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﮬﯩﭻ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯘﻕ!>..........
ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻨﻼ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﻤﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪﺑﺎﻻﻡ ﺗﯘﺧﯘﻡ ،ﺳﯘﺕ، ﺑﯧﻠﯩﻖ ،ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯩﻤﻪﯕﻼﺭ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ........


Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-31 16:02:44

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻜﯩﻨﺎ ﻣﺎ ﻣﯜﺷﯜﻙ
ﺗﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻰ ﺩﯨﺪﯗﻕ . ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﭼﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺘﺘﯩﻢ

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-31 22:05:59

ﺭﯨﺘﺴﯩﭗ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﻩﺗﺴﯩﻠﻪ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﺎ ﺑﯘﺭﯗﺕ  ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ !

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-31 23:42:52

ﺗﻮﯞﺍ ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﻻ ﺋﯘ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦ.
بەت: [1] 2
: ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﯓ! (ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜ