oyhurkizi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 08:38:47

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩ

ﮔﺎﺯ ﻣﯘﻧﭽﺎ:ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 5-6 ﻳﯩﻞ.ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﻣﯘﻧﭽﯩﻨﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻛﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ 5-6ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﻣﯚﮬﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﺳﺮﯨﻤﺎﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﮔﺎﺯ ﻣﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﯩﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ،ﮔﺎﺯ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﯨﺸﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﮔﺎﺯ ﺋﻮﭼﺎﻕ:  ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 6-7 ﻳﯩﻞ.ﺳﯜﻧﺌﻲ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘﻟﯘﻕ  ﮔﺎﺯ ﺋﻮﭼﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺍﻛﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﮔﺎﺯ ﺋﻮﭼﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ،ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﭖ ،ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ،ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.           
ﺑﯘﺱ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘ:ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 7ﻳﯩﻞ.ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺑﯘﺱ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ، ﺑﯘﺱ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﻧﯩﯔ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،ﺗﺎﺯﻻﺷﻘﺎ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،ﺭﺍﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ،ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ.

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 11:55:00

ﺋﻮﻳﺌﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 12:20:53

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 16:48:15

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻧﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻳﻮﻟﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ !

nargiza يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 21:20:36

ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ......
بەت: [1]
: ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩ