oyhurkizi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 18:41:25

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ

1.ﺗﻮﻙ ﻣﯘﻧﭽﺎ-ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 10-12 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪﺑﻮﻟﯘﭖ،ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺗﻮﻙ ﻣﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﯚﻟﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻛﺎﻣﯩﺮﻧﻰ ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯘﺯﯨﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻛﺎﻣﯩﺮ ﺩﯨﯟﺍﺭﻯ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻛﺴﯩﺪﻟﯩﻨﯩﭗ،ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﺶ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﻪ ﺭﯦﺴﺘﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭻ ﻛﺎﻣﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.ﺗﻮﻙ ﻣﯘﻧﭽﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﯩﻨﻰ 2ﻳﯩﻠﺪﺍ 1 ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻻﺯﯨﻢ.                                                                                              2.ﻛﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﯘ- ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 10-12ﻳﯩﻞ.ﻛﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﺎ ﺩﯦﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻚ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﺯﺍﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﻳﺪﯗ.ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻜﺘﯩﺮ ﺯﺍﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻧﯩﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻮﻙ ﻗﯧﭽﯩﭗ ،ﻛﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﯘ ﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻗﯧﭙﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺮ ﻳﯘﻳﯘﺵ ﺳﯩﻠﯩﻨﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺗﻮﻙ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.                                                    3. ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘ ﯞﻩ ﮬﺎﯞﺍ ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜﭺ-ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 13-16 ﻳﯩﻞ.ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺗﯘﺭﺑﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﺮﯨﭗ ،ﻓﯩﺘﻮﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺳﻮﻏﻮﻕ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﯩﻤﯘ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.                     ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﮕﯜﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﺎﺯ ﺋﻮﭼﺎﻕ ، ﮔﺎﺯ ﻣﯘﻧﭽﺎ، ﺑﯘﺱ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻜﯖﻨﯖﻤﯘ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ.

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 20:11:50

ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻜﻪﻥ ...........ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺰ

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 21:26:59

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 21:30:14

ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ.

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 21:43:20

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ،
ﻗﯧﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﯓ

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 00:38:21

ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﻪﻣﺪﯗﻕ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ....

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 07:24:25

ﻳﺎﭘﯘﻧﯩﻴﯩﺪﻩ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ

oyhurkizi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 07:38:22

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﺎﺭﺳﺎ ﺋﺎﻻﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ.

ZaPar915 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 08:12:43

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ

zuhra يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 11:31:45

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ،ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ.

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 12:37:16

ﻣﺎ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪ ﺩﻩﯞﯨﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭ...ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺮﯨﯟﺍﻻﻱ!

Guitarfan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 20:21:31

ﺟﯩﯔ ﻧﺎﻧﻘﯧﭙﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ.ﮬﻰ ﮬﻰ ﮬﻰ ﮬﻰ
بەت: [1]
: ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ