iztikin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 21:00:45

ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

http://gallery.uyghurlar.biz/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=10250&g2_serialNumber=2
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﮬﻪﺕ ﺋﺴﻼﻣﯘﯞhttp://http://gallery.uyghurlar.biz/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=10234&g2_serialNumber=2
ﺩﯨﻴﺎﺭ ﺋﺎﻧﺴﺎﻣﺒﯩﻠﻰ

http://http://gallery.uyghurlar.biz/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=10257&g2_serialNumber=1
ﺩﯨﻠﺒﻪﺭ ﺑﻮﺭﮬﺎﻧﯩﯟﺍ ﯞﻩ ﻟﯘﺯﯨﻴﻪ ﺭﻭﺯﺍﺧﯘﻧﯩﯟﺍ
http://http://gallery.uyghurlar.biz/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=10238&g2_serialNumber=2
ﭘﻪﺭﻯ ﺗﻮﭘﻰ
http://gallery.uyghurlar.biz/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=10261&g2_serialNumber=1
ﺩﺍﻧﯩﻴﺎﺭ ﻣﻪﺧﭙﯩﺮﯗﯞ

nargiza يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 10:18:51

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﯘﻻﻣﺪﯗ؟

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 10:40:17

ﺑﻪﺯﻯ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺪﯨﻐﯘ.....

newstar يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 12:20:42

ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ..........

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 13:45:31

ﻗﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ............

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 15:02:00

ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻼ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .

iztikin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 19:06:25

ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ . http://www.uyhurlar.biz

qeken يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 21:53:25

ﻧﯩﻤﻪﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﻪ.......

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 16:10:33

ﻳﺎﺷﺎﯓ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯧﺮﯨﻢ،،،،،،

Antonio يوللانغان ۋاقتى 2007-7-19 22:21:50

ﺋﺎﻟﻐﺎ\" ﺑﺎﺵ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﯖﯩﺰﯨﯖﺰﻧﻰ ﺗﻪﯕﺸﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ،
ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ..

iztikin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 03:06:21

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯘﺭﺍﺕ ﻧﺎﺳﺮﯗﻑ

ﺩﻩﺭﯞﯨﺶ ﺋﺎﻧﺴﺎﻣﺒﯩﻠﻰ

ﺩﯨﻠﻨﺎﺯ ﺋﻪﺧﻤﯩﺪﻯ

ﺯﯗﻟﭙﯩﻘﺎﺭ ﺯﺍﻳﯩﺘﻮﯞ

ﺩﯨﻴﺎﺭ ﺋﺎﻧﺴﺎﻣﺒﯩﻠﻰ

ﺩﯨﻠﺒﻪﺭ ﺑﻮﺭﮬﺎﻧﯩﯟﺍ ﯞﻩ ﻟﯜﻧﯩﻴﻪ ﺭﻭﺯﯨﺨﻮﻧﯩﯟﺍ

ﭘﻪﺭﻯ ﺗﻮﭘﻰ

ﻧﯘﺭﺋﺎﻟﯩﻢ ﯞﺍﺭﯨﺴﯘﭖ

ﻟﻪﻳﻠﻰ ﺗﻮﭘﻰ

iztikin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 03:09:00

ﺩﯨﻴﺎﺭ ﺋﺎﻧﺴﺎﻣﺒﯩﻠﻰ

ﺩﯨﻠﻨﺎﺯ ﺋﻪﺧﻤﯩﺪﻯ

iztikin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 03:14:03

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺧﺸﺎ :

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 13:20:30

ﻟﻪﻳﻠﻰ ﺗﻮﭘﻰ. ﭘﻪﺭﻯ ﺗﻮﭘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ <<ﺗﻮﭖ>>ﻻﺭﻛﻪﻥ ﮬﻪ!...

kish يوللانغان ۋاقتى 2007-7-20 15:07:38

ﺋﯘ ﺗﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ،ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻤﯘ ﻛﯚﭘﻘﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ.

RGB يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 10:39:48

ﭘﺎﮬ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﭘﻼﺭ ﻣﻮﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻐﯘ ؟

SERKE يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 11:45:06

kishﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﻤﻪﯓ! 1991-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯖﻴﻐﯘﺭ ﺗﻴﺎﺗﯩﺮﻯ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺩﯨﮕﯩﯜﺩﻩﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯗﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻛﯩﻴﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺘﻰ.ﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍﺋﺎﺭﺗﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ (ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ)ﺯﻩﻳﭙﺎﻧﻪ ،ﺋﺎﻻ-ﯞﺍﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ،ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻴﺎﺗﯩﺮﻯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺳﻪﮬﻨﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﻰﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ،ﻏﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻥ ﻏﻮﭘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﭘﻠﺴﺘﯩﻨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﻙ ﺑﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ!ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ!(ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ، ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻛﯩﻴﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ)ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯩﺮﯨﯟﻩﺗﻤﯩﺴﻪﻙ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ!

Banda يوللانغان ۋاقتى 2007-8-4 03:13:28

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻼﺭ ﺗﻮﭘﻰ ﺩﯨﺴﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﯘﻟﻐﯩﺪﻩﻙ

Antonio يوللانغان ۋاقتى 2007-8-4 16:49:31

ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﻰ ﺗﻮﭘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ، ﻗﻮﻟﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎﻳﯘﻕ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻳﯜﺭﺳﻪﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟

President يوللانغان ۋاقتى 2007-8-5 19:22:43

ﺗﻮﯞﺍ...
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﺋﯚﺗﺴﻪﻙ!!!!
ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﯘﻣﺎﻕ؟
بەت: [1] 2
: ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ