anka609 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 17:20:44

]ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ[ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩ

http://www.write100.com/blog/UploadFiles/2007-7/58810.25663155.jpg
http://www.write100.com/blog/UploadFiles/2007-7/58842.41439144.jpg

hakcer يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 22:16:00

ﻳﺎﯨﺸﻰ ، ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ، ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﻥ.

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-7-15 09:41:03

ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻜﯩﺪﯗ ﺩﯨﺴﻪ

IZDANGUQI يوللانغان ۋاقتى 2007-7-15 10:18:18

ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺴﯩﻠﻪ ﮬﻪ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻘﺎﺕ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ....(ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ)

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-7-15 10:58:36

ﺑﯩﻨﺪﺍﻕ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻼﺭ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﺎﺭ....

nargiza يوللانغان ۋاقتى 2007-7-15 12:47:27

ﻗﯩﻤﺎﺭﺩﺍ  ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺩﻭﻏﺎ  ﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﺰ  ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﺪﺍ ﺩﻭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﯗﺭ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-15 22:03:58

ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪ، ﺑﯘﻧﻰ.

Guitarfan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-16 06:48:48

ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﻩﻙ ﻏﯩﭙﭙﯩﺪﻩ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ......ﮬﻰ ﮬﻰ ﮬﻰ.......

bariber يوللانغان ۋاقتى 2007-7-16 07:31:50

ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻜﯩﺪﯗ

ix~ki يوللانغان ۋاقتى 2007-7-27 15:10:01

ﻗﯩﻤﺎﺭﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﺰ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﺪﺍ ﺩﻭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﯗﺭ.

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﻮﺋﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 23:15:03

ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺑﯘ ﻧﯩﺠﯩﺴﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻻﻳﻤﯩﺰ.
بەت: [1]
: ]ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ[ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ