moljari يوللانغان ۋاقتى 2007-7-12 18:25:24

ﻛﯜﻟﻪﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﯩﺠﺎﻳﻤﺎﯓ

ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﭼﯧﻴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ،  ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻏﻪﺵ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﭼﯜﻧﻜﻰ: ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﻤﻪ-ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺋﯘ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﺮﺍﺋﯩﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ. ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﭼﺎﻻ ﮬﻪﻡ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻗﯩﯟﻩﺗﺘﻰ............. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘﻟﯘﻗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ، ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﭼﺎﻻ ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ، ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻤﯘ، ﺋﯚﺯﮔﯩﻨﯩﻤﯘ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ...............
ﺋﯚﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ 1-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﯩﺖ ﭘﻮﻻﺕ-ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ، ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ، (ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯘﺷﯘﻟﯘﭖ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ) ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ  ﺗﻪﺳﺒﯩﮭ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﯨﭙﻨﻰ  ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. (ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ، ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ) ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻥ ﻟﻮﻗﻤﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺋﯘﮬ، ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ، ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ............

ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻧﻜﻰ: ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ، ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﭼﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ (ﻧﻪﺯﯨﺮ) ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺧﻪﺗﻤﻪ-ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ (ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ) ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ، ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯗ. ﺋﻮﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﭼﺎﻻ، ﺧﺎﺗﺎ....................
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﻮﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻧﻪﺯﯨﺮ، ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﭼﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯧﻤﻪ؟؟؟
ﺧﯘﺵ ﺋﺎﯞﺍﺯ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻮﻗﯘﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟؟؟؟ ﭼﺎﻻ ﺗﻪﺭﻩﺕ، ﺑﯩﻨﺎﻣﺎﺯ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﺘﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟؟؟؟        
qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-12 19:05:54

<< ﺋﻪﺭﻩﺏ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ -ﺗﻪﺟﯟﯨﺪ >> ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻻﺯﯨﻤﻜﻪﻥ،ﺋﯘ ﻗﺎﺭﯨﻴﻐﺎ!

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2007-7-12 20:03:54

ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺧﺎﺭﺍﭖ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺳﺎﯞﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯜﮔﯩﻨﻪﺗﺘﯘﻕ

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-12 20:10:10

ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻞ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ.

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2007-7-13 09:02:14

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯩﻴﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ...

togrul يوللانغان ۋاقتى 2007-7-13 10:41:03

ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﻼﺝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﺍ

President يوللانغان ۋاقتى 2007-7-13 10:50:18

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺋﯚﮔﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﯘﻗﯘﻣﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﺪﻯ ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﯘ ﻛﯜﻟﮕﯜﻡ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻳﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-13 11:28:04

ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺧﺎﺭﺍﭖ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺳﺎﯞﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯜﮔﯩﻨﻪﺗﺘﯘﻕ  
-------------------------------------------
ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﭘﺎﺕ ﭘﺎﺕ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ (ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ) ﺗﯘﺭﻣﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ!

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-13 13:34:34

ﮬﻪﺭ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﭗ  ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺴﺎ ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺪﯗ ﯞﻭﻱ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ...........

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2007-7-13 17:32:58

ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮﻯ \" ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ \" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﺎﭼﯩﺴﻰ :\" ﺋﻮﻗﯘﻣﺎ ، ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ !\" ﺩﻩﭘﺘﯘ .

udunogli يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 18:59:32

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯜﻟﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ﮬﯧﺠﺎﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﻩﻙ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻼ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﻮﭖ ﻛﯚﺭﮔﻦ

ruslan007 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 20:02:49

ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻰ  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﮬﯩﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ (ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻛﯜﻧﻰ ) ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﻩ  ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ... ﮬﯩﻴﯩﺖ \"ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ \" ﺋﯚﺗﻪﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-9-17 13:49:37

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﭽﻰ - ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﺎﺭﻛﻰ، ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻱ ﺧﯧﺘﻰ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﻮﻟﻼﻣﻐﺎ  ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2007-9-17 15:51:13

ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﮬﯩﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ (ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻛﯜﻧﻰ ) ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ... ﮬﯩﻴﯩﺖ \"ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ \" ﺋﯚﺗﻪﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
===================
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﯩﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ، 2 ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻡ ﻳﯩﻐﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ ،

ruslan007 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-20 20:32:10

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ....

2004-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯩﻴﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ....

nezir يوللانغان ۋاقتى 2007-10-11 12:38:25

taklimakan07 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-11 13:59:35

ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﮬﻪﻡ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ . ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﯩﺘﯩﻜﻰ ﺷﺌﯩﺮ ﻗﯘﺷﺎﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
بەت: [1]
: ﻛﯜﻟﻪﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﯩﺠﺎﻳﻤﺎﯓ