suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 17:10:35

[ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ] ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻰ

1. ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﯞﻩ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ

ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﯩﻨﯩﻤﭽﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻳﯩﻼ ﺋﻮﺗﯘﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﻣﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ. ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻣﻪﺵ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺯﺍﻏﯩﭽﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﻠﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﻩﻙ ﻧﻪﺱ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﮬﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻳﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ؛ ﺧﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﺍﻕ ﻳﯩﻐﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻣﯧﺘﺎﻝ ﺧﺎﻡ-ﺋﻪﺷﻴﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺳﻮﻗﺎﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ. ﯞﯦﺮﯨﻨﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ. ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ، ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﻰ، ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﺭﻭﺑﯧﺮﺕ ﺭﯦﻒ.

ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﻳﯩﻐﺴﺎ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﭘﺎﺭﺗﻼﻳﺘﻰ. ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﻜﻰ ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ 4 ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺪﻯ. ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﮬﯚﻧﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ، ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻛﻪﻣﮕﻪ ﺩﺍﺩﺍﻧﻰ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﯩﻢ.

ﺋﯩﺴﺴﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﯦﺮﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﭘﺎ-ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍ، ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﺳﺎﻟﺮﺍﻕ. ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯩﺘﺎﭘﭙﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ، " ﺳﯧﮭﯩﺮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﯞﻻﺵ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺳﻮﻣﻜﺎﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ. ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺳﯧﮭﯩﺮﮔﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﺩﻯ، ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺳﻮﻣﻜﺎﻣﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ، ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺟﻮﺷﯩﻴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﭙﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.

ﺑﯘ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﻰ؟ ﻣﯘﻗﺎﯞﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ، ﻣﯘﻗﺎﯞﯨﺴﻰ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ. ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺪﯨﻢ. ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:

ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ " ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ" ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ! ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﻩﯞﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭ، ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺖ ﺋﻪﻧﺰﯨﺮﺍﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﭘﻘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﯩﺴﻰ، ﺧﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﺴﻰ. ﮬﻪﺟﯩﺒﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ؟ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ، ﮬﺎﮬﺎﮬﺎﮬﺎ. ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﯞﯦﺮﯨﻨﺎ ﺧﯘﻟﯘﻡ ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﯩﺮﻯ ﺩﯦﻴﯩﺸﻪﺗﺘﯩﻜﻪﻧﺘﯘﻕ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺶ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﻮ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﯩﻠﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ، ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯧﮭﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺶ ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯧﮭﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﺳﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺱ-ﺑﻪﺳﺘﻪ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ  ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﯞﺍﺭﯨﻘﻰ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯩﻼﻧﻐﺎ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﻩ 47 ﺗﺎﻝ ﺷﺎﻡ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ  ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﺴﻰ ﻻ. ﺩﯦﺰﺍﺭﻟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ:
ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ، ﺟﯩﻨﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺮﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ:
1. ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
2. ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ  ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
3. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺯ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﻩﯞﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﻰ ﭘﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﯞﯦﺮﯨﻨﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ، ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ ﭘﯜﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ، ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﯞﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.

ﮬﻪﺟﯩﺒﺎ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻤﯩﺪﯗ؟

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯧﻘﯩﻢ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﯩﭙﺎﭖ ﺋﯚﺗﺘﻰ. ﻏﺎﺯ ﭘﯧﻴﻰ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ.

ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺑﺎﺭ.

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 17:19:26

2. ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ
ﺑﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ. ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﺍﺩﺍﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ( ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﺍﺩﻯ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ)، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯧﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺗﯧﻨﯩﭻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺖ ﺋﻪﻧﺰﯨﺮﺍﺳﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ. ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺘﯩﻢ. ﺑﯩﺮﻯ، ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻳﯩﻢ. ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺨﻼﺳﯩﻢ ﯞﻩ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯛﻡ. ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﻡ. ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﮬﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﺩﻯ. ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯜﻡ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ. ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!

ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﺷﯜﭖ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ 50 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺯﯨﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ. ﻣﻪﻥ ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯚﻛﯜﻧﯩﻤﻪﻥ. ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﺘﻪ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺶ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:  ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ-ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯘﻡ، ﺳﻪﻥ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﻪﯞﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟  ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ! ﺋﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﻧﺪﻩ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯜﭺ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ!

ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﮕﻪﻥ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ- ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﮕﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﯧﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﺷﻘﯘﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﻪﻥ-ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﺷﻜﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺷﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯘ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻳﺘﻰ. ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻢ، ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﯚﻳﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﯩﻢ. ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﯩﻢ.  ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻣﻪﻥ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﻐﺎ ﺧﻮﺵ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ

Nilaay يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 17:21:29

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﻗﯧﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻘﺎﺯﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﻜﻪﭺ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﭺ ﺗﯘﺭﺍﻱ

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 17:52:27

ﺋﻪﺟﻪﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﭼﻪﻛﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻓﺎﻧﺘﺎﺯﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯩﻢ...

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 18:39:44

ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ-ﮬﻪ؟

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 18:52:55

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰ ﮔﻪ!

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:01:40

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ!

xohxoh يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:16:29

ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟!

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:21:51

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺭﻩﺯﯨﻠﻜﻰ، ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ، ﺳﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﭖ ﭼﻮﯓ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻢ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻳﯩﻤﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻻ . ﺩﯦﻔﯩﺮﻟﯩﻴﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺳﯧﮭﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ!  ﻗﺎﺭﺍ ﺳﯧﮭﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﯜﺭﻩﻛﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ! ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﻗﯧﺮﻯ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻧﻼ ﭘﯩﻼﻧﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.  ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﺩﺍ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﯧﮭﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ، ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﻩﺭﻛﻪﻧﻤﻪﻥ. ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﮔﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﯗﻡ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎﻡ ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ، ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺶ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺯﻩﺭﺑﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﻩﯓ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ:
- ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ.

ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ، ﺋﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻛﻼ ﮔﯜﺯﻩﻝ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ...

ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯜﭺ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺳﺎﺭﺍﯕﻼﺭﭼﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﯧﮭﯩﺮ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﻻ . ﺩﯦﻔﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯧﮭﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﭘﺎﻙ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻍ-ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻣﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻢ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍﭖ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ.

ﺩﻩﻣﻤﯘ ﺩﻩﻡ ﺗﯩﺘﺮﻩﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨﻢ: ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﺍﺩﺍﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،  ﺳﯧﮭﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﭘﻘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ. ﺋﯘ ﺋﺎﻱ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﻱ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺑﯘ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﺟﻪﺯﺑﯩﺪﺍﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﭽﻪ  ﻻ . ﺩﯦﻔﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ  ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺑﺎﺩ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ. ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﻤﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭘﺎﺭﻩ-ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺋﺎﻱ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﺯﯗﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﯘﭼﺘﻰ.ﺩﯦﻔﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ، ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﯛﻡ! ﻣﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﻣﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﺮﺍﮔﯩﺪﯨﻴﻪ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ.

ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺵ-ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﯩﻨﯩﻤﭽﻪ ﺳﯧﮭﯩﺮ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﭺ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﺘﯩﻢ. ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺖ ﺋﻪﻧﺰﯨﺮﺍﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯨﻢ.

ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭ.

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:35:40

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ...
ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ....

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:40:27

ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﺍﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻛﯚﺭﻩﯓ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﯩﻠﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺟﯩﻨﻮ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ.

ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯧﮭﯩﺮ ﻛﯜﭼﯜﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﺟﯘﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﺎﺯﺍﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﯧﮭﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻻ . ﺩﯦﻔﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻰ- \"ﻛﺎﻧﺪﯨﺮﺍﺱ ﺑﻪﺭﺑﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ\"ﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺶ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﺳﯩﺰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻢ.

ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﻣﯜﺷﯜﻛﻜﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ، ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯚﻟﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ. ﺋﯘ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺭﻭﮬ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻘﯩﻐﺎ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﺎﺗﺘﯩﻢ. ﺷﯘﯕﺎ ﻗﺎﺭﻏﯩﺪﯨﻢ، ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ ﭘﯜﺗﯜﭖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺳﯩﻜﻪﻥ، ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﻏﯩﺪﯨﻢ.

ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ، ﺟﯩﻨﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺮﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ:
1. ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
2. ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
3. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺯ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.

ﺋﯚﺯ ﻧﺎﻡ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻢ ﯞﻩ ﻻ . ﺩﯦﻔﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ، ﺑﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ!

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:48:28

ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﺳﻪﻙ ﺑﯘﻻﺗﺘﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:51:04

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﺎﻣﺪﯗﻕ ﻳﺎ، ( ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ)ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ \" ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ\" ﺩﻩﻳﺪﯗ  

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 20:13:08

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯧﺘﯩﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﺭﻏﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺗﯧﺨﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺟﻪﯞﺭﻯ-ﺟﺎﭘﺎﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

ﮬﯧﻜﺎﻳﻪﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻟﯜﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ، ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ. ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮﯨﻢ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ؟ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ.

ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ، ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ، ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ، ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ، ﺗﯩﻠﻼﯕﻼﺭ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ.

ﺟﯧﺮﻣﺎﻥ. ﻓﯧﯔ. ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ
ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﺎﻟﯩﻨﺪﺍﺭﻧﯩﯔ 15-ﻳﯩﻠﻰ ﺑﺎﮬﺎ.

ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﯧﮭﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﯩﻢ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﺳﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﻜﯘﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺋﻪﭘﺘﻰ ﺑﻪﺷﺮﯨﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﯩﻢ.

ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻐﺎ 5 ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻟﯜﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ؟ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﻣﻪﺗﺒﻪﺋﻪﺩﻩ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﻗﻪﯞﺭﻩ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﺘﻪﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺘﻰ. ﺑﯘﺩﺍﻗﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯗ؟؟؟

hankeliq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 20:35:47

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ.ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘ.

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 20:38:20

3. ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ 2-ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ: ﺭﯦﺘﺴﺎﺭ ﺗﯘﺩﯗﯞﺍﺭ ﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ

ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺭﯦﺘﺴﺎﺭ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ. ﻛﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﻪﻥ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻢ، ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﺪﯨﻦ ﺟﯧﻨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﮔﯚﮬﯩﺮﯨﻢ-ﻟﯘﺳﯩﻴﺎ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﺍﺩﺍﻧﻰ ﺟﯧﯖﯩﺪﻩ ﺟﯧﻨﻨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪﺭﮔﻪﺭﺩﺍﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻟﯘﺳﯩﻴﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯧﺨﻰ 6 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﺷﯘﻡ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﻴﺮﯨﻢ ﻟﯘﺳﯩﻴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺟﯧﻨﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ، ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺳﯘﺱ ﺑﯩﻨﻪﭘﺸﻪ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ.

ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻥ ﺳﻮﻝ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﻨﻪﭘﺸﻪ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ ﭼﯧﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.

ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﮕﻪ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ، ﻗﺎﺭﻏﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﯩﻢ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﻘﯩﻼ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﻪﺳﺘﻪﻧﮕﻪ ﺳﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﯩﻢ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻐﺎﻥ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻢ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﯧﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻘﯘﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﻠﻰ-ﻛﯚﻛﺴﻰ ﺗﺎﺭ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﯩﻢ. ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ، ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ \"ﻛﺎﻧﺪﯨﺮﺱ ﺑﻪﺭﺑﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ\" ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺳﻪﺭﮔﻪﺭﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻢ 3 ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻟﯘﺳﯩﻴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺗﻪﻣﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜﻝ ﭼﯧﻜﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﯗﻕ، ﻳﺎﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﺎﻛﻰ ﻗﯩﺸﻘﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﺪﯗﻕ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﻪﻧﯘﺑﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻨﯩﯖﻜﯩﺪﻩﻙ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﮬﺎﯞﺍﺳﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻧﻪﻡ ﺋﯩﺪﻯ.  ﻟﯘﺳﯩﻴﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﯞﺍﻏﺎ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﯚﻧﻪﻟﻤﯩﺪﻯ.

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 21:04:57

ﺩﻭﻧﻜﯩﺨﻮﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﭖ...

SADAKAT0903 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 22:32:07

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ...
ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ....

Dilruba يوللانغان ۋاقتى 2007-7-8 12:42:49

\"ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ\"ﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ \"ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼﺭ\" ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ \" ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ\" ﮔﻪ ﻧﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﮬﺎﺯﯨﺮ.
ﺳﯜﺯﯛﻛﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ، ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2007-7-8 14:28:16

ﺳﯜﺯﯛﻙ ، ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪ - ﮬﯘ ﺩﻩﭖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ...
بەت: [1] 2 3 4
: [ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ] ﺳﯘﺷﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻰ