xohxoh يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 11:51:22

(ﺷﻮﺥ ﺷﻮﺥ) ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍ

ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ 700ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﺎﺵ ﺋﯚﺳﻤﯘﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ:
1.ﻳﺎﺵ-ﺋﯚﺳﻤﯘﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﺎﺵ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ:ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ 51%ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ 27.5%ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﻮﻡ ﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ 61%ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
14~16ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ 8%ﻧﻰ 16~18 ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ 20%ﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺗﻮﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﻜﯘﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﯩﺸﻰ ﺗﻪﺩﯨﺮﺟﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ.
2.ﻳﺎﺵ-ﺋﯚﺳﻤﯘﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ :
ﺗﻮﺭﺩﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 67%ﻧﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 16.3%ﻧﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 16%ﻧﻰ ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 4%ﻧﻰ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 15%ﻧﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ.
3.ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ:ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﯚﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 87%ﻧﻰ ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ 13%ﻧﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﻘﯩﯔ ؟؟؟؟؟؟

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 17:52:00

ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭ  ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﯚﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

xanu يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 18:10:28

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﻮﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻻﺭ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ ، ﻛﯩﻨﻮ ﻛﻮﺭﯨﺪﯗ ،
ﺋﯧﺴﯩﺖ ﭘﯘﻝ ، ﺋﯧﺴﯩﺖ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮ ،ﺋﯧﺴﯩﺖ ﻗﯘﻻﻳﻠﯩﻖ ﺗﻮﺭ ﺩﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ ، ﺋﯩﺸﯩﻖ ﻳﻮﻗﻤﯩﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ،
ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-7-7 19:23:14

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ \" ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ\" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﯩﺌﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ....

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 21:13:24

ﮬﻪﻱ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
بەت: [1]
: (ﺷﻮﺥ ﺷﻮﺥ) ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ...