xungkar415 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-2 23:26:04

ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻼﺭ(2)

(1)

ﻏﯩﻠﺪﯨﺮ -ﻏﯩﻠﺪﯨﺮ ﺳﯩﻤﺎﭘﺘﻪﻙ،
ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺳﯩﻠﯩﻖ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺳﯘﺩﯨﻜﻰ ﺑﯧﻠﯩﻖ.

ﻣﯘﺷﯩﺖ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ،ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ-
ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻳﺎﯞﺍﺷﻘﺎ.
ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﯨﺴﻪ ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﺍﺭ،
ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ.

ﮬﯧﺠﯩﻴﺸﻰ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ،
ﺑﯧﻠﻰ ﺳﯜﯕﻪﻛﺴﯩﺰ.
ﺗﻪﺯﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﭘﻠﯩﻜﺘﯘﺭ،
ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﺰ.

ﮬﻪﻗﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ،
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﺘﯩﻦ ﮬﻪﻡ.
ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﯧﭙﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ،
ﺑﯘﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ.

        (2)


ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ،
ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ ﺳﯘﻏﺎ.
ﺳﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ،
ﺗﯚﻛﯜﺩﯗ ﺋﻮﺗﻘﺎ.

ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،
ﭼﯩﻘﺮﺍﺭ ﻏﯘﯞﻏﺎ.
<ﺑﺎﻝ> ﺩﻩﭖ ﺳﻪﺯﻣﯩﺴﻪﯓ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﺋﻮﻏﺎ....

ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﻴﻰ ،
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺗﯧﻤﯩﭗ.
ﻳﺎﺕ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺳﯧﻨﻰ،
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﻣﯧﻨﯩﭗ...

ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﺑﺎ،
ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﯩﻦ ﮬﻪﺯﻩﺭ.
ﺗﺎﭘﯩﺴﻪﻥ ﻛﯚﭘﻜﻪ،
ﺳﺎﻟﺴﺎﯕﻼ ﻧﻪﺯﻩﺭ.

     (3)

ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﻳﯜﻙ.
ﮔﻪﭖ ﺩﯨﺴﻪ ﮔﯩﭙﻰ .
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ﮔﯩﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺗﺎﻣﻰ -ﺳﯧﭙﻰ.


ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﻛﯜﺭﻣﯩﯔ .
ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺳﯘﻗﯩﺪﯗ ،
ﺋﻪﻣﻠﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ،
ﺑﻪﻛﻼ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ..

ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ .
ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﻪﭘﺘﻪ،
ﺑﻪﻳﮕﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ<ﭘﻮ>
ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﺎ ﮔﻪﭘﺘﻪ،

ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ،
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺧﺘﯩﺴﺎ.
ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ،
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﯩﺴﺎ؟؟

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-7-3 13:01:43

1-ﺳﻰ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ...
2-ﺳﻰ ﻏﻪﻳﯟﻩﺗﭽﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ..
3-ﺳﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻧﭽﯘﻕ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ..

xungkar415 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-3 22:35:35

1-ﺳﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻜﻪﻥ
2-ﺳﻰ ﭼﯧﻘﯩﻤﺨﻮﺭ
3-ﺳﻰ ﺳﻪﻝ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ

xamal123 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-4 22:38:12

ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻐﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻢ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ،
1-ﺳﻰ ﺧﻮﺷﺎﻣﺎﺗﭽﻰ
2- ﺳﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭ(ﺧﯩﺮﻭﺋﯩﻦ، ﺋﻪﭘﯩﻴﯘﻥ)
3. ﺳﯚﮬﺮﻩﺗﭙﻪﺭﻩﺱ
بەت: [1]
: ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻼﺭ(2)