kalime يوللانغان ۋاقتى 2007-6-3 20:33:49

ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 9ﺧﯩﻞ

1.ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯ:

1) ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻧﺎﺯﯗﻛﻠﯘﻕ:
2)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ:
3 )ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯩﻜﻠﯩﻖ:
4)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺧﻪﺳﯩﺴﻠﯩﻚ:
5)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯘﻧﺪﻩﺷﻠﯩﻚ :
6)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﻪﯞﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻚ :
7)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﻪﺯﮔﯘﺭﻟﯘﻙ:
8)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ:
9)ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ.

2. 10ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯗﻟﺴﻪ ،ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﻩ ﺟﯩﺪﺩﻱ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ :
1) ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻪﻗﻰ- ﺗﯘﺭﻗﯩﯖﯩﺰ، ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ؛
2) ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﮔﯘﺯﻩﻝ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ؛
3) ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺩﻭﺱ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ؛
4) ﺧﻮﺷﺎﻝ- ﺧﻮﺭﺍﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ؛
5 ) ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﭻ ﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭻ ﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ     ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ؛
  6) ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﻟﭙﯘﻧﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ؛
7 ) ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯘﺭ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ؛
8) ﺟﯩﻨﯩﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ؛
9) ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ؛
10) ﺗﯘﻻ ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻼﺷﺴﯩﯖﯩﺰ[/ size].

xanu يوللانغان ۋاقتى 2007-6-3 20:59:04

5 ) ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﭻ ﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭻ ﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﯕﻼﺭ

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-6-4 09:40:29

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

ateman يوللانغان ۋاقتى 2007-6-4 11:05:48

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻳﯘﻗﺘﯘ... ﻣﻪﻧﻐﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ .. ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻤﯘ ﻳﻮﻕ.. ﻟﯩﻜﯩﻨﺰﻩ... ﻣﺎﯞﯗ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﻣﯩﻨﻰ...

Turkan_Ay يوللانغان ۋاقتى 2007-6-4 14:01:19

ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﺯﯗﻙ .ﺋﯩﺶ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺟﯘﻣﺎ........

Oyghan يوللانغان ۋاقتى 2007-6-4 18:35:10

halqish يوللانغان ۋاقتى 2007-6-4 19:30:13

9 ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ 6ﺳﻰ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2007-6-5 00:52:25

ﻗﯩﺰﺑﺎﻟﻼ ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺷﺸﯘﻗﺘﯘ ؟؟؟؟؟؟؟ ﻧﺎﺯﯗﻛﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﻣﯩﺸﯩﻠﺪﺍﭖ .

katil731 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-5 12:19:17

ﻣﻪﻧﺪﻩ 2ﺳﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ.

maQak يوللانغان ۋاقتى 2007-6-8 15:43:09

ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﯩﺴﯩﻼ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ !!

pistek يوللانغان ۋاقتى 2011-10-24 10:31:23

10خىل ئالامەتنىڭ ھەممىسى باركەنغۇ مەندە  {:107:}
بەت: [1]
: ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 9ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯ