alhumar يوللانغان ۋاقتى 2007-6-2 15:16:46

ﺗﯩﭙﯩﺸﻤﺎﻕ

1-ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﮔﯘﭺ ، ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﻮﺭﻏﯩﻠﯩﻐﯘﭺ ، ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﯘﭺ ، ﻗﯩﺰﻯ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯘﭺ ، ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟
2-ﺳﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ، ﻣﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﻩ ﻳﻮﻕ ، ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺋﯘﭼﻨﻰ ﻛﻮﺭﺩﯗﻡ، ﺳﻪﮬﺮﺍﻏﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ ، ﭼﺎﻱ 'ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺋﯜﭼﻨﻰ ﻛﻮﺭﺩﯗﻡ ، ﻧﺎﻥ ﻳﻪﯞﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﻮﺭﺩﯗﻡ ، ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟
3-ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻧﺎﻥ ﺗﯩﻠﻪﭖ  ﺋﯚﻟﯘﻛﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ، ﺋﻮﻟﯘﻙ ﺳﺎﻟﺪﻯ ﺋﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ، ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟
4-ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ﺑﻮﻟﻪﻛﻠﯩﻚ ، ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﻮﻟﻪﻛﻠﯩﻚ ، ﺑﻪﻟﺒﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﭖ ﺗﺎﺭﻩ ، ﺩﯗﻣﺒﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﭼﺎﻙ ﭘﺎﺭﻩ ، ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟
5-ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ ﺋﻮﺗﯩﺪﯗ، ﺗﻮﺕ ﺗﻮﮔﯩﺴﻨﻰ ﻳﯩﺘﻠﻪﭖ ، ﮬﻪﺭ ﺗﻮﮔﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺘﯩﻦ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﻰ ﻳﯘﻛﻠﻪﭖ ، ﮬﻪﺭ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ 30ﺩﯨﻦ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻧﻨﻰ 24 ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﺸﻠﻪﭖ ، ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟

tikenlik~gul يوللانغان ۋاقتى 2007-6-2 18:36:40

2.ﭼﯩﻜﯩﺖ.
3.ﻗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺧﺘﺎ ﻣﯜﺷﯜﻙ.
5.ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ-ﻳﯩﻞ، ﺗﯜﮔﻪ-ﺗﯚﺕ ﭘﻪﺳﯩﻞ، ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ-ﺋﺎﻱ، ﻧﺎﻥ-ﻛﯜﻥ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ 24ﺳﺎﺋﻪﺕ..

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-2 18:40:48

4 . ﺗﻪﻣﺒﯘﺭ ؟

tirek يوللانغان ۋاقتى 2007-6-3 10:22:22

1. ﻓﺎﺗﯩﻔﻮﻥ
بەت: [1]
: ﺗﯩﭙﯩﺸﻤﺎﻕ