mamat يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 17:48:39

ﺳﯩﻨﯩﻚ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯗ؟

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ
ﺑﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ 4 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ. ﺗﻮﻻ ﺯﯗﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ. ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻐﯘ ﻛﯚﺗﻪﻛﺘﻪﻙ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﺎﻻ. ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﺴﻪﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﺘﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﯩﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟
ﺳﯩﻨﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟

mamat يوللانغان ۋاقتى 2007-5-19 19:04:28

ﺋﯩﭙﺎﺭ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻧﺎﻣﻰ، ﺳﯧﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﻯ (ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﺪﺍ ﺳﯧﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ) ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ.

powerman5000 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 20:37:21

ﮔﯚﺵ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻕ ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﻰ ، ﺋﻮﺭﯗﻕ ﻗﻮﻱ ﮔﯚﺷﻰ ﯞﻩ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﮔﯚﺷﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﻚ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ  ﻛﺎﯞﺍ ، ﭘﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ، ﻳﯧﺴﯩﯟﯦﻠﻪﻙ ( ﺑﻪﺳﻪﻱ ) ، ﯞﻩ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻣﯧﯟﻩ - ﭼﯩﯟﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﯕﺎﻗﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﯕﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ 30 ﮔﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ .

nisa يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 21:21:56

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﺎﯕﺎﻕ ﻳﯩﺴﻪ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ...

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 23:07:57

ﻣﯘﻟﻰ ﻗﯘﻟﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﻨﯩﻚ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﻮﻝ ............................

Turkan_Ay يوللانغان ۋاقتى 2007-5-9 10:23:16

ﻣﯘﻟﻰ ﻗﯘﻟﯘﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﯘﻻﻣﺪﺍ ؟

mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-9 13:16:11

ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﺘﺎ:  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯧﺒﺎﺑﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺯﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ \"ﺋﯩﭙﺎﺭ\"ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﻚ، ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻲ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺷﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺋﯘﻧﯘﻣﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
بەت: [1]
: ﺳﯩﻨﯩﻚ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯗ؟