ERKEK@ERCHIN يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 08:26:05

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ

ﺩﻭﭘﭙﺎ- ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﺘﺎﺟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ- ﻛﯩﭽﻪﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺩﻭﭘﭙﺎ- ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﭼﯩﺮﺍﻏﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﻪﻫﻨﯩﺪﯨﻼ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
      ﺩﻭﭘﭙﺎ- ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﺘﺎﺟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ- ﻛﯧﭽﻪﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﺎﺭ: ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺷﺎﻣﺎﻧﯩﺰﯨﻢ، ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﭼﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻫﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﭘﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ، ﭼﻮﯓ- ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﻭﭘﭙﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ. ﺑﺎﺗﯘﺭ، ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﺎﻥ، ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰ- ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﻭﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ، ﮔﯜﻝ- ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ، ﺑﯘ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺗﯚﻫﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺩﻭﭘﭙﺎ، ﭼﯩﻤﻪﻥ ﺩﻭﭘﭙﺎ، ﻣﺎﺭﺟﺎﻥ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺩﻩﻝ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻫﺴﯘﻟﻰ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺑﯩﺰ ﺩﻭﭘﭙﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺩﻭﭘﭙﺎ- ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰ.
      ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺑﯩﺰ ﺩﻭﭘﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰ، ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ، ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻫﯧﻴﺖ- ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ، ﺗﻮﻱ- ﺗﯚﻛﯜﻥ، ﻧﻪﺯﯨﺮ- ﭼﯩﺮﺍﻍ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻤﯩﺰ.
      ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺩﯨﻜﻰ، ﺩﻭﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺵ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻫﻪﻡ ﺑﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺩﻭﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﻰ. ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ:
      ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ: ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﯧﻘﯩﻦ- ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﻗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ. ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺵ- ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺧﺎﭘﺎ ﻗﯩﭙﺘﯘ. ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
      ﺩﻭﭘﭙﺎ- ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺑﺎﺵ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻧﻪﺯﯨﺮ- ﭼﯩﺮﺍﻏﺪﯨﻼ، ﻳﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﻪﻫﻨﯩﺪﯨﻼ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻤﺎﻣﺪﯗ؟!
      ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺩﻭﭘﭙﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰ- ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﻛﯩﻢ ﺳﻪﯞﻩﭘﭽﻰ!؟ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻ- ﺑﯘﻟﯩﻤﺎﭺ ﻧﯩﺪﺍﺳﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺗﻮﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﯞﻩﭘﭽﻰ.
      ﺑﯩﺰ ﺩﻭﺭﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﻮﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﺘﯘﻕ. ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺩﻭﭘﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻖ، ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ، ﺩﻩﭖ ﻫﯧﺴﺎﭘﻠﯩﺪﯗﻕ. ﺩﻭﭘﭙﺎ-- ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﺘﺎﺟﯩﺴﻰ، ﻛﯚﺭﻛﻰ ﯞﻩ ﺑﯚﻛﻰ. ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺩﻭﭘﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ- ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻠﻰ ﯞﻩ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﻠﻰ!

uygur0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 11:53:54

ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯩﻠﯘﻙ ....ﮬﻪﻱ .....ﺋﯚﺯﻣﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻕ.........ﺋﯚﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﺩﻩﺕ...ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ..ﺑﯘ ﻳﯘﺭﻩﻛﻜﻪ ﺗﻪﻛﻜﯘﺩﻩﻙ ﺗﯩﻤﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ....

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 19:36:03

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

bahartekin-9 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-9 01:36:24

ﻣﺎﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .


ﻣﻪﻥ - ﺑﯘﯞﺍﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺷﺎﮬﺰﺍﺩﯨﺴﻰ . . . ﺑﺎﮬﺎﺭ ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ .
ﻗﯘﺷﯘﻡ ! ﻗﻪﭘﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﻼﺗﺘﻰ . . .

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-1 18:34:26

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ  ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺗﻪﺯﻛﯩﺮﻩ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﮬﻪﻳﯟﻩﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺑﺎﺭﯨﺪﻯ.
بەت: [1]
: ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ