xohxoh يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 14:21:03

ﻻﻳﯧﻖ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ،....

ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ .
ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺳﺎﮬﯩﭙﺠﺎﻣﺎﻝ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ . ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﺮﺍﻕ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ
ﺑﯘﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺩﻩﺭﺩﯨﮕﻪ ﺩﻩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺩﻩﺭﺩﯨﮕﻪ ﺩﻩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﺴﻜﻪﺗﯩﯖﯩﺰ
ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ ؛ ﺋﯩﺴﻜﻪﺗﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭘﻪﺭﺩﺍﺯﻻﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﯔ ؛
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭘﻪﺭﺩﺍﺯﻻﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺧﯘﺵ - ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﻤﯘ
ﻗﺎﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﯔ .
ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ .
ﻗﻪﺩﺩﻯ - ﻗﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ؛ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﮬﯘﻧﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ؛ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺑﻮﻳﯩﯖﯩﺰ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ، ﺑﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ؛ ﺑﻮﻳﯩﯖﯩﺰ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺳﯚﺯﻣﻪﻧﺮﻩﻙ ،
ﻳﯘﻣﯘﺭﯨﺴﺘﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﻳﯘﻣﯘﺭﯨﺴﺘﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﻛﯚﻳﯘﻣﭽﺎﻧﺮﺍﻕ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﻛﯚﻳﯘﻣﭽﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﺮﺍﻕ ﺑﯘﻟﯘﯓ ؛ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ
ﻧﺎﺗﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ .

< ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻗﺎﻧﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ > ﺩﯨﻦ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 16:27:57

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﯔ.......

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 16:29:37

ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ  ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻐﯘ ﺑﯘ !

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 16:46:57

ﺋﻪﯓ  ﻳﯩﯖﻰ  ﺷﻪﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ  ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ  ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ  ؟؟؟

xohxoh يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 16:47:44

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ؟!

Uyghur_Ay يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 19:59:15

ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻧﻐﯘ .......

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-4 17:01:28

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﻣﯧﻨﻰ  ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ ؟!   
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ، ﻛﯩﻢ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻜﯩﻦ

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2007-10-28 21:12:57

ﺋﯧﮕﯩﺰ ، ﺑﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ
ﻧﺎﺗﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ .

hamra يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 23:23:05

ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻧﻐﯘ

DUXMAN يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 08:34:25

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ﺑﯘ.

hamra يوللانغان ۋاقتى 2008-4-19 21:16:39

ﺋﻪﯓ ﻳﯩﯖﻰ ﺷﻪﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ  ؟ ﻳﯧﯖﺴﯩﻨﻰ

safiya0999 يوللانغان ۋاقتى 2012-3-18 17:47:42

EMAN QU
بەت: [1]
: ﻻﻳﯧﻖ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ،....