mejnun يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 15:49:16

ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭ

1 > ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﻪﺗﯩﻜﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘ - ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ .
2 > ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻞ .
3 > ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﭼﻪﺕ ﺗﯩﻞ ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .
4 > ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ، ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ .
ﻣﻪﻧﺒﻪ << ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ >> ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﻰ

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 21:51:45

ﺋﺎﺯ ﺳﺎﺯ ﻛﻪﻥ......

Freewolf17 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-27 17:54:21

ﺋﯧﺴﯩﻠﻜﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻗﺘﻰ.

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-4-27 20:19:45

4. ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻗﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-6-12 11:18:41

ﻣﻮﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ!

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-6 19:17:38

swan يوللانغان ۋاقتى 2007-7-27 17:27:22

3 > ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﭼﻪﺕ ﺗﯩﻞ ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ
بەت: [1]
: ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭ