xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 11:37:48

ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ

ﺑﺎﻻ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
                                                          -ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ
                    
ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﯩﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﯓ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺧﺘﻨﻰ ﺷﯘﻻﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
                                                          - ﺑﯩﺘﺨﻮﯞﯦﻦ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ  ﺋﯚﺯ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ  ﺋﯚﺯﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .
                                                          - ﺳﯘﺧﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺴﻜﯩﻲ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ-ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﯩﻤﯩﺰ. ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﯞﻩ ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ   ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰﻗﻮﺭﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
                                                          -ﻥ.  ﻙ.  ﻛﺮﻭﭘﯩﺴﻜﺎﻳﺎ
ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ   ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻳﺎﺵ ﺩﻩﺭﻩﺧﻜﻪ ﺋﯘﻳﯘﭖ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﺳﯩﺪﯗ ، ﻳﻮﻏﯩﻨﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﺍﻟﻤﺎﺱ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
                                                            - ﮔﻴﯘﮔﻮ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.
                                                            -ﻟﻮﻛﯩﻚ
ﺑﺎﻟﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﯘﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻛﻪﯓ  ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ  ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺶ.
                                                             -ﺑﯩﺘﺨﻮﯞﯨﻦ                                                   
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﯗ ﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺟﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ ، ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ .
                                                             -ﺋﻮﯞﯨﻦ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺷﺎﻥ -ﺷﻪﺭﻩﭖ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ. ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﺭﻩﭖ ﯞﻩ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻣﺪﯗﺭ.
                                                                              -ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯜﻳﯜﻧﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯜﻳﯜﻧﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ.....


                                                                           


pahtek يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 13:12:36

ﺑﺎﻻ---ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘ...
ﺩﺍﺩﺍﻡ...

turkay يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 13:34:30

ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻠﻰ ..ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ، ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯜﺩﻯ ﮬﻪﻡ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ...

xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 17:47:15

ﺗﯜﺭﯛﻙ ﺋﺎﻱ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯘﻟﯩﺸﺪﺍ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ

rock يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 18:05:21

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺩﯨﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﺕ.  ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ!      ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ.  
ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻠﻰ. ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺧﻪﻟﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻤﯘ ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻻﻟﯩﺴﺎ، ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ.


ﻣﻪﻥ

maQak يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 20:13:31

ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ !!!!

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-27 00:07:38

ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﮬﯩﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯞﺍﻟﺪﯨﻢ.

ilmek يوللانغان ۋاقتى 2007-4-27 08:52:19


ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ  ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﮬﯩﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯞﺍﻟﺪﯨﻢ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-6-13 19:30:20

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻳﺴﯩﺰ.
بەت: [1]
: ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ