bikarchi يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 18:58:51

ﻟﻰ ﻟﻴﻪﻧﺠﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ

mms://media.xinhuanet.com///media/070424100922_wangshasha_lilianjie.wmv?userid=guest&token=d3b597033d0e6fb2d9e10df0846b98a4

bikarchi يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 19:00:46

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﻟﻰ ﻟﯩﻴﻪﻧﺠﯩﯥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 19:02:46

ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯧﻤﭙﻮﺭﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ؟؟؟؟     ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﺎﻟﯩﺴﺎﻕ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ... ﺗﯧﻠﯟﯦﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ .....

Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 20:23:18

ﭼﯧﯖﻠﻮﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﯩﻠﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ، ﺋﯧﻼﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻓﻮﻧﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.ﻛﯩﻨﻮﻟﯩﺮﻧﯩﻤﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻓﻮﻧﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ،...ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﯩﻼ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.ﻳﯩﻐﯩﻦ ،ﻣﯘﺧﭙﯩﺮ ﺋﺸﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ 1000 ﻳﯘﻩﻥ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯘﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ.ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﮬﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ..ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ 100 ﻳﯘﻩﻧﻠﯩﻚ ﻣﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺴﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ..ﻧﺎﮬﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭ.؟10 ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﻩﻳﻠﻰ ،ﺷﯘﻻﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ 5 ﻣﺎﺷﯩﻨﺪﺍ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭ؟ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻨﯩﯔ ﻣﯘﺧﭙﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐﯘ  ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﻼﺭﺩﻩﻙ ﮬﯚﻛﯘﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﺴﯩﻼ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻ ﺗﯘﺭﺩﯨﻜﻪﻥ.ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ.ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﺴﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ 200 ﻳﯘﻩﻥ ،ﻣﻮﺗﻮﺳﯩﻜﯩﻠﺘﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ 100 ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻥ...ﺗﯧﺨﻰ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﺍ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ...ﻣﯘﻧﯘ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ 5000 ﻳﯘﻩﻧﻠﯩﻚ ﺟﻮﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﯧﯩﻴﺘﻤﯩﺴﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﯕﮕﯩﻼﭖ ﻧﺎﮬﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯧﺰﯨﻨﻰ، ﻳﯧﺰﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺩﯨﮭﻘﺎﻥ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﻰ ....

ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻣﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ..

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 20:55:07

ﻗﺎﻳﯩﻞ....

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 23:09:12

ﺋﻮﻏﯘﻟﺒﺎﻟﻼ
ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﻭﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﺭ ﮬﻪ .

Comeon يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 23:57:54

ﻟﯩﻠﯩﻴﻪﻧﺠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ...ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﺪﻩﻙ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﻮﺳﯩﻐﺎ ﺭﻭﻝ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﭼﻮﯓ ﺳﯜﭘﻪﺕ، ﯞﻩﺯﯨﻨﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﮬﻪ!  ﺑﯘﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﭙﺘﯘ~ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺑﻮﻻﺭ~

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 10:13:26

ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ

xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 10:38:21

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ

xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 10:40:12

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 08:52:41

ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ...............ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-12 19:42:39

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ!

izqi110 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 09:05:51

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﻮﻳﻐﯘﭼﺘﺎ ﻛﻮﺭﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺗﻮﺭ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻻﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ

BAHWAN يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 10:56:28

ﭼﯩﻘﯟﺍﺗﯩﺪﻏﯘ

aqbura يوللانغان ۋاقتى 2007-11-14 11:38:39

ﻟﻰ ﻟﯩﻴﻪﻧﺠﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻛﯜﺭﯛﻧﯩﺪﯗ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺭﻭﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻨﻮﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ

ruslan007 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-14 12:04:11

ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ، ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻪﻝ ﺋﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﯞﺍﻟﺴﺎ ...ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ....

tangrikut يوللانغان ۋاقتى 2007-11-1 02:35:21

بەت: [1]
: ﻟﻰ ﻟﻴﻪﻧﺠﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ