xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-21 10:38:18

ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﺩﻭﺳﺖ

ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻨﯩﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﺳﺖ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﻨﻠﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﺭﻻﻧﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﺩﺍﻧﺸﻤﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ ؛
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩ -ﺋﻪﻟﻤﯩﯖﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﯖﻐﺎ ﺷﺎﺩﻟﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﻪﯓ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﺪﻭﺳﺖ ﻛﻪﻣﯩﺪﯨﻦ -ﻛﻪﻡ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺳﺎﯕﺎﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ
ﺩﻭﺳﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻛﯚﭖ.
ﺋﯘﻛﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﺍﭘﯩﺘﯘ ؛   ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩﺑﯘﻟﯘﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟
ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﺎﭘﯩﺴﺎﯓ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﺪﻩ ﺑﻮﻝ ؛ﺩﻭﺳﺘﻠﻘﻘﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻝ،ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎ ، ﻛﯚﯕﯩﻠﯖﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻣﯘﮬﺎﺑﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ . ﺩﻭﺳﺘﻮﯕﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍﯨﻼﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﯩﻼﻥ .  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﺪﺍﺑﺎﺷﯩﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﯟﺗﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎ.  ﺩﻭﺳﺘﯘﯓ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻞ . ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﻪﻳﯩﺐ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ ،ﺧﺎﻟﻰ ﺟﺎﻳﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻘﯩﻦ ،ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻣﯧﮭﯩﺮﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺳﮭﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﻭﺳﺘﯘﯓ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺒﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﻪﺳﮭﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻝ .ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻤﻪ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻼﺷﻤﺎ. ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ
ﻣﯘﺷﻜﯩﻼﺕ ﭼﯜﺷﺴﻪ ،ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻣﯘﺷﻜﻼﺗﺘﯩﻦ، ﻗﺎﻳﻐﯘﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻭﺷﻘﺎ ﺟﺎﻥ-ﺩﯨﻠﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﺷﻘﯩﻦ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯧﮭﯩﺮﺑﺎﻥ ﯞﻩ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻝ .
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﺍﻧﺸﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﺍﭘﯩﺘﯘ ؛
ﺗﺎﺳﺎﺩﺑﯩﻲ ﺩﻭﺳﯩﻼﺭﻏﺎﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟        ﺩﺍﻧﺸﯩﻤﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ  ؛
-ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﻲ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻏﻤﯘ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻞ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﺮﯨﯖﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪ.   ﺋﯘﻻﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯩﻨﺪﺍ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺗﺎﺭﺕ . ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ  ﺑﯩﺮﻩﺭﻯ
ﻛﯚﺭﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻝ- ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍ. ﭘﯘﻝ- ﻣﯧﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎ.
ﺋﯚﺯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯖﻨﻰ  ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺕ .

ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻟﺪﯨﻦ .

Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2007-4-21 12:25:42

ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺋﯜﮔﯜﺗﻠﻪﺭ ﺑﯘ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ~!

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-21 16:38:10

ﮬﻪﺟﻪﭖ ﭘﻪﻳﺰﻯ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭙﺴﯩﻠﻪ  ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﮬﯩﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯘﻕ ....ﮬﻪﻱ ﺋﺎﺩﻩﻣﭽﯩﻠﯩﻚ .......

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-4-21 22:32:40

ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻙ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،،،،،
ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻛﻪﻥ .

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-22 13:26:27

ﺋﯧﺴﯩﻞ  ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻛﻪﻥ  ،،،،ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ،،،

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-12 19:37:27

ﻗﯧﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﭘﺘﺎ ﺳﺎﻗﻼ، ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ(ﺳﺎﻗﻼ).

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-24 22:18:35

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ ...

Koktikin يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 17:55:45

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭﻧﯩﯔ  ﺭﻭﻟﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯘﻟﺪﯗ .

baylik يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 18:03:29

ﺑﻪﻙ ﺑﻪﻟﻪﻥ ﺋﯜﮔﯘﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻢ!!!!!!

ﺳﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻛﯚﻧﭽﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯧﻠﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﻜﻪﻧﻤﻪﻥ؟؟؟


qutluq يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 17:54:13

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻧﻪﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻥ.
بەت: [1]
: ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﺩﻭﺳﺖ