ajayip يوللانغان ۋاقتى 2007-4-17 11:46:04

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵa

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ 2-ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺗﯜﺵ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﺴﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ:
1. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ.
2.ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯩﭽﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﺗﯘﺭﺍﻧﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺴﯩﺰ.
3.ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
4.ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﯩﯔ ﺋﺎﻣﺒﯘﻻﺗﯘﺭﯨﻴﻪﺳﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
5.ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ.

ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺑﺎﺭ

enwer يوللانغان ۋاقتى 2007-4-17 19:01:54

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯘﭘﺘﯘ!!!!
بەت: [1]
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﯞﻩ