turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 13:01:39

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯚﺯﻯ1. ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻜﯩﻢ ، ﺳﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﯔ . ﭘﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺯﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻛﯜﻧﺒﻮﻳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪﻩ  ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﻪﯓ ﺧﻪﺟﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ .

2 . ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯔ .

3 . ﻣﺎﯕﺎ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ، ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﮕﻪ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ، ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﯔ .

4 . ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻫﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ  ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ " ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ " ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .

5 . ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻢ ﻳﻮﻕ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﯔ . ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯚﻳﯜﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

6 . ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯓ ، ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﯓ .

7 . ﻛﻪﻳﭙﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ .

8 . ﻣﯧﻨﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﯓ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ : " ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻢ " ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﯨﯖﯩﺰ .

9 . ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﯞﺍﻕ ﻏﯩﺰﺍﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ .

10 . ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯔ . ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻣﯘﻫﯩﻢ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯓ .

11 . ﻛﺎﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻭﭘﻜﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯓ .

12 . ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ؟! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻘﺎﭺ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ .

13 . ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯓ .

14 . ﺑﻪﺵ  ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﯩﯔ ﺳﺎﻗﻼﯓ : ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ، ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯜﻝ ، ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻻﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺗﺘﯩﺮ ، ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ ، ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﯓ .

15 . ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯕﻜﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ~ ﻣﻪﺱ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ، ﺗﻮﻻ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻘﯘﻣﻐﺎ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ .

16 . ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻪﺵ ﺳﯧﻜﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﺘﻪ  ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯓ .

17 . ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ﻫﻪﻡ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ ، ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ . ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯓ . ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯜﺯﯨﺘﻪﻱ ، ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻱ .

18 . ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﻢ - ﻛﯧﭽﻪﻙ ، ﺯﯨﺒﯘ - ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﭘﯘﻛﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯩﺮ ﺳﺪﺍﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﻛﻪﻳﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟

19 . ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯛﻟﯜﻙ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻡ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯩﭗ - ﻳﯩﯖﻨﯩﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻣﻪﯓ . ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﺏ ! ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ ، ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ -- ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ !

20 . ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯧﻠﯩﯟﯦﺰﯨﻴﻪ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﭖ ، ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ . ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ، ﺗﻮﭖ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ، ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ  ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ ﺑﯘ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻳﻠﻰ .

21 . ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﭼﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ  ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﻛﯚﺯ - ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ . ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ، ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯩﯖﯩﺰ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﺴﻪﻡ ، ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻱ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﺑﯘ ﺳﺎﯞﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯓ .

22 . ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ، ﺳﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯜﺯﻩﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﯔ . ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ - ﻛﯚﻛﺴﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ  ﺳﯚﻳﯜﻧﯩﻤﻪﻥ .
ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﭘﺎﺷﻨﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﻛﯩﻴﯩﺸﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮔﯜﻝ - ﮔﯜﻟﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .
ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﺯﻟﯩﻜﻰ ﻫﻪﻡ ﺋﻮﻣﺎﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .
ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﻩﺧﻪﺭﺧﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺷﺘﻪﺭ ﺳﺎﻧﺠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭖ ﻧﺎﺯﻻﻧﻐﯩﻨﯩﺪﯗﺭ .
ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻧﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺨﺴﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻣﺎﻫﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .
ﻣﻪﻧﺒﻪ -- ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ----- ﺗﯜﺭﻛﻪﺵ

lukqak يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 13:41:50

ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ.
ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ.

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 14:04:06

14- ﺳﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ .
16- ﺳﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ.
20- ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﺎ- ﺋﺎﺳﺘﺎ ﮬﻪﻝ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 15:14:59

ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ ، پەيغەمبەر ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻡ \" ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻤﯩﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﻭﯞﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺴﯘﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ\"، ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ، ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ. ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ .

akida525 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 16:06:16

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ......
ﻳﻪﻧﻪ....ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯞﺍﺭ ﺋﺎﻛﺎﺵ ﺩﻩﭘﺘﯘ....

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 16:21:33

ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﺪﻩﻙ~~~

baturkorxat يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 17:33:35

19- ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮔﻪﭖ ﻟﯩﻜﯩﻦ  ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﻧﻤﺎﻳﻤﯘ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 17:55:21

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ  ﻣﻪﻥ  ﺧﯧﻠﻰ  ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ  ﺟﯘﻣﯘ ،  ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ  ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ  ﻗﯩﻠﯩﭗ  ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﺸﯩﻤﮕﻪ  ﻛﯚﺯﯛﻡ  ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 18:46:14

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺭﺍﺳﺘﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻣﯘ؟؟؟؟

korux يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 20:01:03

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻛﻪﻧﻐﯘ ﺑﯘ  ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻛﺘﻪﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ   ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ

ilmek يوللانغان ۋاقتى 2007-4-11 08:50:02

ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﺪﻩﻙ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ  ﻣﻪﻥ.

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-11 10:50:49

ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ....ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ...

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-11 11:32:20

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ،ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯖﻼ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺗﯩﺮﺷﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ،  ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﯩﻼ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺷﻪﺭﯨﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﺵ ، ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﻗﺘﺎ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ~~~ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﯘﺷﻜﯩﻤﯘ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻥ~~ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ......

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2007-4-11 14:38:56

ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ

nahmat يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 14:42:56

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﮔﯘﻣﺎﻥ  ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ  ،،،،،،،،،،،،،ﻳﺎ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

AXIH915 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 15:12:47

ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﻨﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!؟؟

isit_bizga يوللانغان ۋاقتى 2007-9-19 22:36:37

ﺋﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯘﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺯﻟﻪﺭﻛﻪﻥ، ﺑﯘ  ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯘﻟﻼﭖ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﭙﺴﯩﺰ ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯘﺭ  ....

dilsur107 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-20 12:38:19

ﺧﯘﺩﺩﻯ< ﺳﯜﺯﯛﻙ >ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ  ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻻﺗﺎﺭﯨﻴﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻪﺱ ﮬﺎﺯﯨﺮ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭘﻼ ﻳﯜﺭﯛﺵ ...

xatlik يوللانغان ۋاقتى 2008-9-13 23:49:52

ئاياللارنىڭ كوڭلىدىكىنى تېپىپسىز

umida11 يوللانغان ۋاقتى 2012-7-7 02:23:36

بۇنداق ئەر نەدىكەن؟؟؟؟

  بولسا ماڭا دەپ بېرىڭلار، ئېرىم ئازراق تەربىيە ئالسۇن!
بەت: [1] 2
: ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯚﺯﻯ