Tangriqut يوللانغان ۋاقتى 2007-4-9 22:43:42

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﯧﭙﻰ

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﻰ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﻟﻪﺗﯩﭙﻪ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ،  ﺑﯘ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﻮﭘﯘﭖ :-''ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﻏﯘﻟﺠﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯜﻟﺴﻪﯓ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯜﻟﯩﺴﻪﻥ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﯓ ﺋﯩﭽﯩﯖﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﻮﻥ ﻣﻮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻏﯘﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﻱ''- ﺩﻩﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯩﯟﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ....
*ﺗﯚﺕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ. ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﻗﻮﭘﺎﭖ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ:- ﮬﺎﺟﯧﯧﯧﯧﯧﯧﻢ، ﻣﺎﯞﯗ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ"-ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺷﯘﺋﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯚﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ.
**ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﭼﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ، ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻣﺎﻱ ﺗﯧﺠﻪﻱ ﺟﯘﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺗﻮﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺳﺎ ، ﻗﯧﺮﯨﺸﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﯨﻞ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ،ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭼﯩﺮﺍﻗﻼﺭ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﯟﯦﺮﯨﭙﺘﯘ. ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :''ﮬﺎﺟﯧﯧﯧﯧﯧﻢ، ﻗﺎﻳﺪﺍ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﯩﺘﯩﻠﻪ''-ﺩﯦﮕﯩﺪﻩﻙ.
***ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ''ﺟﺎﻡ'' ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﯨﺮﺍﻕ ﺑﯘﺭﯗﺗﯘﭖ، ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯨﺴﻪ، ﭘﻮﻛﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻘﻘﯘﭼﻰ 220 ﻛﻮﻱ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ، ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻨﻰ ﻛﻮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭗ ،'' ﺑﯩﺰ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎ  ، ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻤﯘ''-ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ.
***ﺑﯩﺮﺋﺎﺩﺍﺵ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩﻟﺴﭙﯩﺘﯩﮕﻪ  ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﯞﻩﻟﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ:'' ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﭖ ﺑﻮﻟﻠﯩﻤﺎ~~، ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯩﺸﻜﻰ ﺋﻮﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻻﻣﻠﯩﻴﺎ''-ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ''ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻗﺘﻰ، ﺋﯘﺑﯘﺭﻧﺎ ﻧﻪﺩﯨﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ، ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ''-ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﯞﻩﻟﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ :"ﻣﺎﯓ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﺎ، ﺋﯧﯟﯗ ﭼﯩﻜﻪﺩﯨﻦ ﺋﯜﺗﯜﭖ ﺑﺎﻏﯘ، ﺋﻮﯕﻐﺎ ﻗﯩﻴﺴﯩﻼ ﺗﯜﺯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺭ، ﺷﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ، ﻣﯧﯖﯩﯟﻩﺳﯩﻠﻪ ﺑﯘﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﺍ~، ﺷﯘ ﻳﻪﺭ ﺷﯘ ''- ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ.ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻜﻰ ﺳﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﮔﻪﭘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺍﺵ ، ﺷﯘ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﻟﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ. ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ.

Uyghur يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 07:51:27

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﻪﻝ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﻕ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ .
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﻮﯞﻻﭘﺘﯘ :
-ﮬﯧﻴﻲ ، ﻣﺎ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭼﯘﺧﻪﻱ ﭼﯩﻤﻨﯩﯔ؟

alwun يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 08:24:36

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﻠﻪﻡ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﮔﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﺍﯞﯗﺕ ﮔﯩﻠﯩﻤﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻪﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺩﻩﭘﺘﯘ:
- ﺑﯘ ﺗﯘﻗﯩﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻪﻣﻤﯘ ﻳﺎ ...
- ﻳﺎﻕ، ﻗﯘﻳﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻪﻡ. ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﯛﭖ.

ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯦﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﯘﭖ ﮔﯩﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
-600 ﻛﻮﻱ.
- 300 ﻛﻮﻳﻐﺎ ﻛﯩﻠﻪﻣﺎ؟ - ﺩﯨﺴﻪ. ﮔﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﯩﻠﻪﭖ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ:
ﺋﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﺴﯩﻠﻪ ﺑﻮﺭﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺑﺎﺭ.

alwun يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 08:28:49

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﻴﺎﻟﻰ ﻣﺎﺷﺸﯩﻨﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯜﮔﺮﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﺎﺷﺸﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﭙﯩﯟﯨﺘﯩﭗ :
- ﻣﺎ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺩﺍﺱ ﭼﯩﻤﻨﯩﯔ؟- ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭘﺘﯘ. ﻣﺎﺷﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻣﺒﻪﻝ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ. ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ:
- ﺋﻮﺗﻘﺎﺷﺘﻪﻙ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯩﺘﻰ.

bus يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 08:36:36

ﺋﻰ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﻗﻪﺭﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﺩﺩﯗﻝ ﻣﯩﯖﯩﯟﻩﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ....!

alwun يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 08:38:40

ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ \"ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﯩﭙﻰ\" ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﻧﺪﻯ. ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺩﯨﺪﻯ.\" ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺎ- ﻳﯘﺭﯗﺗﯘﻗﻼﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ\". ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
   \"ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺳﻮﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﺘﻤﯘ ﺋﯚﺭﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺑﺎﮬﺎﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﯘ:
- ﺋﯘﻛﺎﻡ، ﺳﯩﻠﻰ ﺧﻪﺗﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﺎ؟- ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺋﺎﭘﺘﯘﺑﯘﺳﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﭽﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.\"

aypalta يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 09:03:00

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﭙﯘﺯﯗﻟﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺧﯧﻠﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﭼﺎﻱ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﯞﻻﭘﺘﯘ: \" ﺋﯘﺳﺘﻮﻭﻭﻭﻡ! ﻣﺎ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻧﻪﻣﺪﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺳﯘ ﺗﯧﭙﯩﻼﺭﻣﺎ؟؟؟\"

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 09:52:53

ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.

rock يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 10:11:01

ﮬﻪﮬﻪ، ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﮬﻪ!

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 10:20:01

ﺗﯩﻠﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﺟﯩﺪﻩﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﺳﯩﻤﯘ ﮬﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﯩﻞ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯩﮋ ﻣﯘﺵ ﺳﺎﻣﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﺎ . ﺑﯩﮋ ﻗﯧﺴﯩﻢ ﻳﺎﺷﺒﺎﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻞ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﺗﯧﺨﻰ...
ﺧﻮﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎﻱ، ﺳﻮﺩﯨﻐﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ، ﻛﻪﺳﯩﭙﻜﺎ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﻴﺸﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺩﻩﻙ <<ﺳﯧﺴﯩﻖ>> ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ، ﺗﯧﻞ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ.

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 10:34:59

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ!

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 10:50:51

ﮬﺎ..ﮬﺎ...  ﺗﺎﺯﺍ ﻛﯘﻟﯩﯟﺍﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﻗﯧﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ  ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﭼﯘ~~~

murad يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 10:57:07

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﯞﯦﺘﯩﭗ، \"ﺑﯜﮔﻪﻥ ﺳﻪﻳﻤﺎﭼﺎﯓ(ﺑﻪﻳﮕﻪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ)ﻏﺎ ﭼﯩﻘﺎﻣﻤﺎﭘﺴﯩﻠﻪ- ﮬﻪ!؟\" ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ﮬﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ \"ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ\" ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻩﭘﺘﯘ: \"ﮬﻪﻱ، ﮬﻪﻱ، ﺋﺎﯞﯗﻻﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻘﻜﻪﻥ، ﻗﻮﺭﯗﻣﺎﯕﺪﺍ ﮔﯚﺵ ﺩﯨﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯞﯗ\"، ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ \"ﺗﯩﺮﯨﯔ\" ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺸﯘﻧﯩﯖﻜﯩﺪﻩﻙ ﻳﻮﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 11:24:43

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﻖ ﮬﻪ ~~~~~~~~ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺗﺎﺯﺍ ﻛﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯘﻧﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ~~~~   ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﺯﯨﭙﺘﯘ~~

mutellip1104 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 11:54:34

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ. < ﺋﯩﺸﻪﻙ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﺱ > ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ:
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻱ-ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ 20 ﻳﺎﺷﻼﺭ ﭼﺎﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻮﻳﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺯﺭﻩ-ﭼﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻱ-ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﻳﺎﻳﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:
-ﺷﻮﺧﻼ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ؟
- xx ﻛﻮﻱ.
- ﻻﺯﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ؟
- xx ﻛﻮﻱ...
- ﺑﻪﺳﻪﻳﭽﯘ؟
- xx ﻛﻮﻱ xx ﻣﻮ.
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯩﻘﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻧﻤﯘ.. ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﺩﻩﻙ:
- ﺋﯘﻛﺎﻡ، ﺋﺎﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻧﻤﯩﺘﻰ؟

-----------------------------
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﻱ. ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﯩﺪﻩﻙ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ < ﺳﯩﺴﯩﻖ > ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

Uyghur يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 11:56:31

ﮬﺎ...ﮬﺎ...ﮬﺎ...
ﮬﻪ..ﮬﻪ... ﺋﯘﺯﯗﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ، ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺑﺎﻟﻼ...

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 12:03:30

ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭙﻘﺎﻟﺪﻯ

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 12:09:34

ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﻱ ....
ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ، ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯩﻨﯩﻐﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ << ﺩﻭﻻﻥ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﻰ >> ﺩﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﺘﯘﻕ، ﺑﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻏﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭼﯩﯖﻘﻰ ﭼﯜﺷﺘﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﺍﺋﯩﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ، ﺑﻮﺵ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ . ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ. ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ 4 ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ( ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯘﯞﯗﺭﻟﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺘﯘﺩﯦﻨﺖ ﺧﯧﻨﯩﻤﻼ ) ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﮬﻮﺯﯗﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ... ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ - ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻻﭘﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﺋﻮﺭﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ... ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ

-- ﺋﯘﺳﺘﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻡ !  ﻣﺎ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﺍ ﻗﯩﻠﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .....

Uyghur يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 12:13:41

ﮬﺎ....ﮬﺎ....ﮬﺎ....
ﻣﻪﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ، ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻢ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ! ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ!...ﮬﺎ..ﮬﺎ..ﮬﺎ...ﮬﺎ....ﮬﺎ...

mutellip1104 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 12:18:36

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﭽﻰ، ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺳﻪﻝ ﻳﺎﯞﺍﺷﺮﺍﻕ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻕ، ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ:
- ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯓ؟
- ﺗﯘﺭﺍﺧﯘﻧﻜﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﯩﻠﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
- ﮬﻪﻱ ﺑﺎﻻﻡ، ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻗﯩﺴﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻠﻠﯩﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟
ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﻪﻛﻼ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.
بەت: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
: ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﯧﭙﻰ