qutyar يوللانغان ۋاقتى 2007-4-3 17:48:41

3Dﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ

ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ  ﮬﻪﯞﻩﻩﺳﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﺴﺎﻕ ،ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ qqﺗﻮﭖ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ
16704557ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺳﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﺎﺳﻘﺎ ﺩﻭﺳﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ .

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-4-3 19:33:26

ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻤﺎ

qutyar يوللانغان ۋاقتى 2007-4-3 21:18:21

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ 5ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﺳﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-4-3 21:24:55

juxkun520 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 08:56:58

ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﻣﻪﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﻪﻣﯩﺮﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ ﺋﻪﻣﺪﻯ ........ﮬﻪﻱ ﺷﯩﻨﺠﯩﻴﺎﯓ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﺳﻰ ﺋﯜﭺ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜﺯﺯﯛﻛﺮﻩﻙ

azizuyghur يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 09:26:25

E.3D يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 11:18:48

ﻻﺗﺎﺭﯨﻴﻪ  ﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ   ﺩﻩﻳﻠﻰ  ... 3D  ﺩﯨﺴﻪ  ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ  ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯩﻤﻪﻥ  ﺗﯧﺨﻰ ..

axik1adam يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 12:35:03

ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﻰ 3000ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﻟﻼ ﺑﯘ !

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 14:23:17

ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ~~~

turkex يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 20:54:15

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻗﺴﯘﻟﯘﻕ 24 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ 5 ﻣﯧﻠﻴﻮﻥ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭼﯩﻘﺎﻛﯩﻦ ﺗﺎﯓ

qutyar يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 22:42:21

ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﯩﻠﻰ ~~~~~~~~ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻻ   
ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ 3000ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﺷﻼﭖ ﮬﯩﺴﺎﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﻣﯘﺋﺎﺷﯩﻤﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .

enjoyme يوللانغان ۋاقتى 2007-6-11 23:25:28

359 ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﻮﻣﯩﺮﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﻩﺳﯩﻤﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ!
ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ..ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ!
بەت: [1]
: 3Dﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ