yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-27 20:52:45

ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﮔﺎﮬ ﺑﻮﻟﯘﯓ- ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯜﺯﻩﻟﻤﯩﺴﻪ، 32

1. ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭﻟﯘﻕ، ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﻠﯩﻚ، ﻣﺎﺧﺘﺎﻧﭽﺎﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻘﻰ، ﭼﯩﺮﺍﻳﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ، ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻰ، ﺋﯧﺮﯕﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯘﻗﯘﻕ-ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺧﺘﺎﻧﻤﺎﯓ....ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
2.ﻗﻮﺷﻨﺎ-ﺧﯘﻟﯘﻡ، ﺩﻭﺳﺖ-ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ، ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻛﯘﯞﺍﻟﯩﺴﯩﺰ......
3. ﺳﻪﯞﯨﺮ-ﺗﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﯓ. ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﯘﮔﻤﯩﮕﯘﭼﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﺗﯧﭙﯩﭗ، ﻗﻮﺷﯘﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎﯓ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
4. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﻟﻪﭘﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﯕﯘﻝ-ﻛﯚﻛﺴﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﯓ ﺗﯘﺗﯘﯓ.ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﯖﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳﺎﮬﯩﺒﺨﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺕ، ﺳﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﺰ.
5. ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ-ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﺷﻤﺎﯓ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯧﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﮔﯧﭙﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
6. ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﯓ. ﺋﺎﭘﺘﯘﺑﻮﺳﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﺗﯘﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻤﺎﻱ، ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯧﺮﯨﯔ. ﺗﻮﻱ- ﺗﯚﻛﯘﻥ ﺳﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﺭﮔﻪ ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﯓ، ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﮔﺎﺩﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺗﯚﺭﮔﻪ  ﭼﯩﻘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﺩﻩﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
7. ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ، ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ، ﻛﻪﻣﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﯓ. ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺷﯩﻠﺘﯩﭗ، ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ. ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ، ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﯔ، ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﯞﻩﺭﻣﻪﯓ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﺰ.
8. ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﯓ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭﺩﻩﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻪﭖ، ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﮬﻪﺯﻩﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﯓ.
9. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺳﻪﺕ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ.
10. ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯘﺭﯗﻥ -ﻗﻮﻻﻕ ﻛﻮﭼﻠﯩﻤﺎﯓ، ﺗﯘﻛﯘﺭﻣﻪﯓ، ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﻗﻤﺎﯓ، ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﯓ، ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﺎﻟﻤﺎﯓ، ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﻤﻪﯓ.
11. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪ-ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻻ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﯓ،ﺋﯚﺗﻨﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﻼ ﺑﯩﻠﯩﭗ، ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ.
12. ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ، ﺭﺍﺳﯩﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﮔﻪﭖ ﺗﻮﺷﯩﻤﺎﯓ. ﮔﻪﭖ ﺗﯘﺷﯘﺵ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺳﻪﺕ ﻛﯚﺭﯗﻧﯩﺪﯗ.
13. ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻣﺎﺭﺍﭖ، ﮔﻪﭖ ﺗﯩﯖﺸﯩﻤﺎﯓ، ﺑﯘ، ﻗﻮﻟﯘﻡ-ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻖ.
14. ﻳﺎﺵ ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ-ﻏﺎﺭﺍﻳﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ، ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﮬﯚﺳﯩﻦ-ﺗﯜﺯﻩﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺨﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
15. ﮬﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ، ﺋﯩﭽﻰ ﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻠﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻤﺎﯓ. ﺑﯘ، ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ. ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ.ﺭﻭﮬﯩﻲ-ﮬﺎﻟﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ، ﺋﻪﭘﯘﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻥ-ﺷﻪﺭﭘﯩﻨﻰ، ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ-ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯖﻜﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﯔ.
16. ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﭗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﯩﯔ ﺳﺎﻗﻼﯓ، ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ، ﺩﻭﺳﯩﺘﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﺩﺍﻗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺩﻭﺳﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ...
17. ﺧﯘﺷﺎﻣﻪﺗﭽﻠﯩﻚ، ﺗﻪﺧﺴﯩﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ، ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﺪﯨﻦ، ﺩﻭﺳﺖ-ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
18. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ. ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﻳﯟﯨﺘﯩﺴﯩﺰ...
19. ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ، ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯﻟﯩﻤﯩﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ، ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻠﯩﻴﺘﯩﯖﯩﺰ، ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ...
20. ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻐﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﯓ، ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﻳﯘﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ.
21. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﺳﯩﺰ، ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﭼﺎﻏﻼﭖ ﺭﻭﮬﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﻪﯓ.ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﯓ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﺭﻏﯘﺗﯘﭖ، ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﯓ...
22.ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ، ﻣﯩﻨﻰ ﯞﺍﻱ ﺩﯦﻤﯩﺪﻯ، ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺯﺍﺭﻻﻧﻤﺎﯓ.

23. ﺯﯨﺒﯘ-ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭼﻮﯓ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺗﺎﻗﯩﻤﺎﯓ....
24. ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﻛﯩﻴﻤﻪﯓ.....
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ....

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2007-3-28 18:46:43

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯩﻤﺎ ﻳﻮﻟﻼﭘﺴﯩﺰ.
بەت: [1]
: ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﮔﺎﮬ ﺑﻮﻟﯘﯓ- ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯜﺯﻩﻟﻤﯩﺴﻪ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ