salma يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 01:38:56

ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ

ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯩﺴﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ

http://blogfile0.tom.com/pic/6/9/4/p_133069_9531.jpg

ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺟﺎﯓ ﺧﻪﻧﻴﯜﻥ.ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ  < ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ> . ﻣﯧﯖﻨﻴﯘﯞ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻼﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺩﺍﯓ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ. ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ. (ﺗﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ)
http://www.56.com/n_v21_/c11_/3_/1_/zhanghanyun_/zhajm_1174015960_823_/576000_/0_/12730954.swf

salma يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 13:19:02

ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺧﺎﭘﺎ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺴﯩﻠﻪﺭ ؟

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ، ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﻣﯘﺷﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻻ ﺩﻩﭖ ... ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ. ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ( ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻣﻮﺩﯨﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ) ، ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ. ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ (ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ) ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ. ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﭽﻪ.

laqinnoqi يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 13:49:15

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ.ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 20:19:46

ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻳﻮﻗﻘﯘ

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 20:34:38

ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ  ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﻻﻕ ﻗﯩﺰ ﻣﺎﮬﯩﺮﻩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭘﺘﯘﻣﻪﻥ..

salma يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 05:40:58

ﻣﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰ ﻣﺎﮬﯩﺮﻩﺩﻩﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﻜﻪﻥ ؟

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ، <ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ> ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ، ﺷﻪﮬﺮﯨﺰﺍﺕ (ﻧﻪﯞﺭﯗﺯ)ﺗﻮﺭﻯ -> ﻛﯩﻨﻮﻻﺭ:

http://www.shehrizat.com/TV/VOD/


ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ. ﻛﯩﭽﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﮔﯜﺗﯜﺵ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﮬﯩﻢ. ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻮﻱ ﺋﯩﮕﯩﺰ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﻮﺩﯨﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ، ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ، ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﮬﯩﻢ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻐﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 06:40:25

ﺳﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﺑﺎﻟﯩﻐﯘ
ﻧﻪﺩﻩ ﻣﺎﮬﯩﺮﻩ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 10:13:05

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 19:14:53

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 19:15:01

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 03:28:17

ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﻼﺭ ﺗﯘﺭﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻐﯘ  ،،،،،؟؟

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 08:22:21

ﺋﺎ ﻣﺎﯕﻘﺎ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ؟
ﻗﺎﻧﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ؟
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﯞﯗ ﻗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﯟﻩﺭﺳﻪ ﻳﻮﻝ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ
ﺋﻪﯓ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﭘﺎﺗﻼ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺵ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ.........

EKRAM يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 19:05:11

ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻨﻜﺎ ﺩﯗﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﻛﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ

salma يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 23:00:09

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺩﺍﯓ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯨﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.

ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ  ﻛﯧﺮﯨﮕﻰ . ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻜﻪﻥ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻻﺭ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﺎﭘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ. ﺳﺎﭘﺎﻧﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺩﺍﯓ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺷﯘﯕﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﻛﯜﭼﯩﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

yvonne يوللانغان ۋاقتى 2007-3-29 12:57:49

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﻛﻮﺭﮔﻪﻥ،ﻳﺎﯓ ﻟﻪﻧﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ.ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﯟﻩﻥ ﺋﺎﮬﺎﯕﯩﺪﺍ ﺩﻭﺭﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﯨﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ 22ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﯧﺰﻻ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻮﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻟﭙﺎﻥ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻮﭘﻠﯘﻙ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﯧﺰﻻ ﺑﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯗ....ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ....

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-29 13:58:16

ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ؟؟؟؟ ﭼﻮﯓ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻳﯟﻩﻥ ، ﺷﯩﻴﺎﯕﮕﺎﯓ، ﺋﺎﯞﻣﯧﯩﻨﺪﯨﻨﻤﯘ ؟

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2007-8-1 15:25:16

http://www.56.com/u41/v_MTU1ODU3OTg.htmlhttp://www.56.com/u64/v_MTMxNzIwNjk.html
بەت: [1]
: ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ