yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 12:57:44

ﻣﯘﮬﻪببەﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪا ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر.......

ﻣﯘﮬﻪببەﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ........

ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯻﺸﻼﺭ:
1.ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﯸﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ.
2.ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﻳﮕﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﯓ.
3.ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﯮﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ.
4.ﺳﻮﻳﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﻮﻳﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ.
5.ﺑﻪﻙ ﻛﻪﻣﺴۆﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ.

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯻﺸﻼﺭ:
1.ﺑﻪﻙ ﺗﯧﺰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ.
2.ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﯓ.
3.ﯲﺯ- ﯲﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﯪﻟﺪﯨﻤﺎﯓ.
4.ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﺎﺳﺎﻧﻤﺎﯓ.
5.ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﺳﻮﺯﻟﯩﻤﻪﯓ.
6.ﯰﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﯓ.
7.ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﯸﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ.


<< ﭘﻪﻥ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ>> ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﯸﻠﯩﻨﺪﻯ

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 14:10:25

ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﺴﻪ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﯩﺪﯗ

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 15:50:27

ﭘﻪﻳﺰﻯ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻛﻪﻥ،ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺩﯨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯞﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ

kazuya يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 16:30:53

ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﺎ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ

shanlar يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 16:41:01

ﭘﻮﻟﻮﻧﻰ ﻗﯘﺷﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﻟﻪﯕﻤﻪﻧﻨﻰ ﭼﻮﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﭘﻠﯩﻚ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 18:24:21

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﯩﮭﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺟﻮﯞ ﺟﻴﯥ ﻟﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، \"ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ\" ﺩﻩﭖ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟

ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻳﯜﺭﯛﯓ، ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﻼ ﻗﻮﻳﯘﯓ، ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯔ.

keyser01 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 21:48:30

ﻻﻱ ﺗﯘﺗﻤﺎ ﻗﻮﻟﯘﯓ ﮬﻪﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

lonelyness يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 22:02:02

ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﺴﻪ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ،

pahir يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 23:54:23

ﺋﯘﺳﺴﯩﻐﺎﻧﺪﺍ  ﺳﯘ  ﺋﯩﭽﯩﺶ  ﻛﯧﺮﻩﻙ  !

umudwar308 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 08:58:56

ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯓ!

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 10:10:34

تېما كۆرگەندە، تېما ئىگىسنى مەسخىرە قىلىشنى ئۇنۇتماڭ....

sakam يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 14:26:04

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-3-28 21:11:48

ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺭﻩﻧﺠﯩﻤﻪﯓ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ. ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﺳﻨﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.

arkam0997 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-28 21:15:51

ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-6 13:16:22

ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ.....

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-9 11:17:16

ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ~~~ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ~~

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-13 19:52:33

bowak258 يوللانغان ۋاقتى 2008-9-10 17:35:12

سۇغۇق سۇ ئىچىش بەدەنگە زىيانلىق

akram0903 يوللانغان ۋاقتى 2008-9-10 21:18:09

زۇكام بولسىڭىز دورا يېمەڭ !!!!

بەت: [1]
: ﻣﯘﮬﻪببەﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪا ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر.......