yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 12:56:46

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﯓ

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﯓ

1 . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﭼﺎ - ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﭼﻜﻪ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺮﯨﮕﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺋﺎﻧﺎ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ، ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .

2 . ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﯓ ، ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺳﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻣﺴﯩﺰ ؟

3 . ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﺎﺭﺩﻯ - ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﻪﻡ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﯩﺴﺎ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﺳﺎ ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜﺯﯛﻙ .

4 . ﺗﻪﻟﯟﻩ ﻗﻪﮬﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺗﯩﮭﻪﻡ ، ﻛﯚﻛﻪﻣﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﺵ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ، ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻍ ﭼﺎﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ - ﺩﻩ ، ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﻭﺭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

5 . ﻗﯩﻤﺎﺭﻏﺎ ، ﮬﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻤﺎﺭ ، ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﺮﺍﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ .

6 . ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﻣﻪﻧﻨﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﺪﻩ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﻪﮬﻜﯜﻡ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﺘﻰ ﻳﻮﻕ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ؟

7 . ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ، ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻚ ، ﻣﯩﺴﻜﻨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻤﯘ ، ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ، ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﺩﻩ "ﻗﯧﺮﻯ ﻗﯩﺰ" ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ .

8 . ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﻤﯘ ﻛﻪﻡ - ﻛﯜﺗﯩﺴﯩﺰ ، ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ، ﺋﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ .

9 . ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻤﯘ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﯩﺪﯗ ، ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﮬﻪﻡ ﺋﯘﯞﯞﺍﻟﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﺎﻻﯞﻩﺗﺘﯩﻦ ﺟﺎﭘﺎ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

10 . ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﭽﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﭽﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﻮﺭﺍﻥ - ﭼﺎﭘﻘﯘﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺑﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﻟﯘﻕ .

11 . ﻛﯜﻧﺪﻩﺷﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﭼﺎﻏﻼﻳﺪﯗ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺪﯗ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﮬﻪﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .

12 . ﭘﻮ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺟﯚﻳﻠﯜﻳﺪﯗ ، ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯗ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺪﯗ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ؟

13 . ﻳﺎﺳﺎﻧﭽﯘﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺗﻪﻣﺎﻧﻨﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﭗ ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ؛ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ، ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺳﺎﻝ ، ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ . ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ "ﭘﺎﻛﯩﺰ" ﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .

14 . ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﯨﻦ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺯﻭﺭ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﺳﻰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺪﯗ ؟ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭ ﭘﻪﺭﻕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﻪﻛﻠﻰ ، ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺭﻣﯘ - ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺑﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .

15 . ﻣﯩﺠﻪﺯ - ﺧﯘﻟﻘﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﻧﯘﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﺳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺯﻩﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﯓ . ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﻪﺭ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ، ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﻪﺑﯩﮭ ، ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ، ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﺳﯩﺰ ، ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ، ﺗﯧﺸﻰ ﻏﺎﻝ- ﻏﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .

16 . ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻣﻮﺩﺍ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺵ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ . ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯚﺗﯧﯟﻩﺭ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﻣﻪﺭﺩﻟﻪﺭﭼﻪ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﻳﺪﯗ ، ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﭘﯩﺨﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻣﻪﭘﺘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﺑﻮﻳﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﭘﯘﺧﺎﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﺍﻡ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﯓ .

17 . ﭘﯩﺨﺴﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻡ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ، ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺏ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﭘﯘﻟﺪﯗﺭ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻻﺗﺎﺭﯨﻴﻪ ﺑﯧﻠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ .

18 . ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺳﯘﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯗ ، ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﭙﻪﺯﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ - ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺋﺎﺷﭙﻪﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺋﯜﭺ ﯞﺍﻕ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﯩﻠﻤﯘ -ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺳﯧﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﭼﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .

19 . ﭘﯩﺸﻘﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺷﺎﺭﺗﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ، ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺩﯦﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯩﺸﻘﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .

20 . ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘ ﻣﯩﺘﯩﻠﺪﺍﭖ ﺷﯜﻙ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺯﻭﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ، ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ، ﻳﯘﯞﺍﺵ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺑﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ . ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯘﺷﯘﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ .

ﺩﻩﺭﯞﻩﻗﻪ ، ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ 20 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ، ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻮﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﯘﺷﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﭖ ، ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺯﻩﺗﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .

ﻣﻪﻧﺒﻪ ؛ "ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ" ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 2005 - ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5 - ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 15:08:32

ﻣﻪﻥ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ  ﺗﯜﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ، ﺧﻪﭖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ... ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ......

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 15:47:18

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻣﻪﻧﻴﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﭽﻪ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 15:50:50

ﺧﻪﭖ، ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ...
ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ...

shanlar يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 16:39:21

ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ  \"ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ\"،\"ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ \" ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﯟﻩﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﻢ ﺗﯧﮕﯩﺪﯗ؟
ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ  ﺷﯘ  ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ  ﻛﯩﻤﻤﯘ  ﺋﺎﻻﺭ؟
ﺑﺎﺟﯧﻴﻰ  ﺗﻮﻏﺮﺍ  ﺩﻩﻳﺪﯗ:\"ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ  ﺋﻪﺭ ﺳﻪﺕ  ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ  ﻧﻪﺩﻩ ﺑﺎﺭ؟\" ﺩﻩﭖ ، ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ  ﯨﯘﻳﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﻤﯩﺰ  ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ  ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘﭖ  ﺳﻮﻗﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ

rabbialla يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 17:00:37

ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﯕﻼ .. ﻛﻮﻧﯩﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻤﯘ ... ﻗﯩﺰﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﻪﺗﻰ ...... ﮬﯥ ﮬﯥ ﮬﯥ  
ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ..... ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍﺭ ﺑﯘﻟﯘﺵ . ﭼﯘﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﺴﺎﻻﻡ ؛ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﯚﺭﻩ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎﯓ ﺩﻧﺪﺍﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼ ﺑﻪﺧﺘﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺴﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟؟؟؟؟؟

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 17:57:47

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺴﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ........ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﻪﻳﯩﺐ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ !!!

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 18:21:55

ﺗﻮﻏﺮﺍ! ...:
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟

ﮬﻪ؟!...  ﺯﺍﺩﻯ!.... ﺩﻩﯕﻪ!؟.......

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 18:27:51

ﺷﯘ ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﯖﻪ ﺯﺍﺩﻯ .........

9999 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 19:25:48

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﮕﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ ....

lonelyness يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 19:43:15

ﺟﯩﻖ ﺧﯘﻟﯘﻗﻼﺭ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ . ....
ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻛﻤﻪﻥ ،،ﺋﯘﮬﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭﮭ.

wida يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 21:05:55

ﮔﻮﺷﯟﺍﺵ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻻ  ﻳﻮﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺗﯜﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ...

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-23 10:13:58

ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﯕﻼﺭ...ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﻪﺷﯩﻤﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻗﻮﻳﺎﻣﺪﯗ-ﻧﯧﻤﻪ....
ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﭘﻼ ﻛﯧﺘﯩﭙﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ....

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 20:41:02

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ - ﺩﻩ .
ﻣﯘﻣﺎﻡ ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ <<  ﺗﺎﻟﻼﭖ - ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺗﺎﺯﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ، ﺗﺎﺯ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ، ﺋﯘﻣﯘ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ﺋﯧﻐﯩﻨﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻏﺎﺯﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ >> ﺩﻩﭖ ...
ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﻴﻪﻟﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ؟

jevhar يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 21:33:49

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ. ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﮕﻪﻟﻤﻪﻱ، ﮬﻪﻱ ﻗﯩﺰﻻﺭ......................ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ  ﺋﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﻩﻱ، ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘﺯﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ.............

Y.T يوللانغان ۋاقتى 2007-3-24 23:19:59

ﺑﯘ 20 ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺭ ﻗﺎﻻﻣﺪﺍ ؟

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 04:51:30

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 11:00:00

ﺋﺎﯞﯗ 20ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ  ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻤﺎﺱ ﺋﯩﭽﻰ ﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻰ  ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﻜﯩﺪﻩﻛﺴﯩﻠﻪﺭ .

koragan يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 12:52:20

ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ،ﻗﯧﺮﻯ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭ                       99.99%

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-25 20:06:39

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ....ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﭖ....
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ.....
بەت: [1] 2 3
: ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﯓ