muhtar0997 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 09:58:33

ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﻪﺭ

ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ
ﺷﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺗﯘﻗﯘﻧﯘﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺷﯩﺮ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻘﺎ ؛<< ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ >> ﺩﻩﭘﺘﯘ . ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ؛ << ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ >> ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ؛ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ . ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ - ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻱ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺵ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﻗﯘﺵ ﺋﯘﯞﯗﺳﯩﻐﺎ ﻟﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﯩﺪﻩﻙ ﻣﯧﻐﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ، ﭼﯩﺸﻰ ﻗﯘﺷﻘﺎ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭘﺘﯘ . ﮬﺎﯞﺍﺭﺍﻳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﺎﻗﻠﯩﻐﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻣﯧﻐﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯘ ﺗﻪﺭﻛﯩﯟﻯ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﯞﺍ ﻣﯧﻐﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ . ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﻗﯘﺵ ﻣﯧﻐﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﺸﻰ ﻗﯘﺵ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﭖ ﻳﻪﯞﺍﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ، ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﺸﻰ ﻗﯘﺷﻨﻰ ﭼﯘﻗﯩﻼﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﭙﺘﯘ . ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﯞﺍﻧﯩﯔ ﻧﻪﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﯧﻐﯩﺰﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﭘﯜﭖ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﻟﯩﻖ ﺗﯘﺷﯘﭘﺘﯘ . ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﻗﯘﺵ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ؛<< ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ >> ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ؛ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻠﻪﺭ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﮬﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﯸﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﻏﺎ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﯩﻠﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻠﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﯞﻩﮬﺸﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﯩﺸﯩﭙﺘﯘ . ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻏﺎ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻏﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ . ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﭙﻼ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ . ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻏﺎ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﯜﺟﻪ ﭼﯩﻘﺎﻳﻼ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ .
ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ؛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﺯﯨﺪﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .

ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻕ ﻛﯜﭼﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﭙﺘﯘ . ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﺋﻮﺕ - ﭼﯚﭖ ﺭﺍﺳﻼﭘﺘﯘ . ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻛﯜﭼﯜﻙ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﻡ ﻳﻪﭘﻼ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯩﻴﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ . ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻛﯜﭼﯜﻙ ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻗﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﭙﺘﯘ . ﻛﯜﭼﯜﻙ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ؛- ﻣﻪﻥ ﻗﻮﺯﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﯩﺨﺴﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﯓ ﻣﻮﻝ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﻰ ﺭﺍﺳﻼﻱ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﭼﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻼ ﻗﻮﯞﺭﯨﻐﺎ ﺭﺍﺳﻼﭘﺘﯘ . ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻕ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸﻠﻪﻣﻤﯘ ﻳﯩﻴﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ .
ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻪﺯﻩﺭ؛ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯﻩﯕﮕﻪ ﺭﺍﯞﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺭﺍﯞﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪ . ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﺗﺎﯕﻤﺎ ، ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ، ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻞ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ .

ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ
ﭼﻮﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﯩﮕﻰ ﺗﻮﺭﺕ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻮﺭﺕ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﯩﻴﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﺋﯘ ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻨﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﭙﺘﯘ . ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﺭﺗﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ . ﭼﻮﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﯩﮕﻰ ؛ << ﺋﯩﺴﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﻪﻥ >> ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﺧﻮﺭﺍﺯ ﭼﻮﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﯩﻜﯩﮕﻪ ؛ << ﯸﺴﯩﯖﺪﻩ ﺗﯘﺕ  ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯘﺭﯗﭼﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﺭﺕ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ >> ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ؛ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺭﻭﮬﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﻏﻪﻡ - ﻗﺎﻳﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﯚﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺧﯘﺵ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯔ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﯓ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯗ .

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 10:09:37

ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻜﻜﻪﻥ

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 10:43:58

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ~~ﺳﺎﻗﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ~~

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 10:58:05

ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ .

Qunduz يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 11:30:14

laili يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 12:12:29

ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ

Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 17:36:51

ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ.

mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 20:28:28

ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ.

maQak يوللانغان ۋاقتى 2007-3-17 21:47:44

ﺑﯘ ﺳﯘﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﯧﻜﯩﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﻗﻰ ﻛﯧﭗ ﺗﯘﺭﺩﯨﻜﻪﻥ !

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-18 06:33:51

ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ  ،،،ﺋﺎﻳﺎﻻﺭ  ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ  ﺋﻮﻗﯘﭖ  ﻗﻮﻳﺴﺎ  ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ...

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-20 03:55:40

ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ  ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﻪﺭ  ﺋﯩﻜﻪﻥ .  ﻣﻪﻥ  ﺩﺍﺋﯩﻢ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ  ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﯨﻐﺎ  ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ  ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ  ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ  ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺑﯩﺰﮔﻪ  ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﻱ  ﺋﯚﺗﯜﭖ  ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ  ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ، ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ  ﻳﺎﻣﺎﻥ  ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ  ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ  ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ   ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻛﻪﯓ  ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ  ﺑﻮﻟﯘﺵ !

tuman يوللانغان ۋاقتى 2007-4-13 23:09:09

ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ،ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ.ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯘﺵ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ.........

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-18 08:53:48

ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ ،،،ﺋﺎﻳﺎﻻﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ...
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.....
ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ،ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ.ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯘﺵ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ.........
ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺭﯨﺪﻯ...
بەت: [1]
: ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﻪﺭ