taxnayurak يوللانغان ۋاقتى 2007-3-12 17:43:47

ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ -ﺳﯧﺘﯩﺶ

ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ .
  ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ : ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﺎ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﯞﻩ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﯞﺍﻟﯩﺴﻰ ﺋﻮﭼﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .   ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ 7.90 ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ،ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ 7.90ﻳﯜﻩﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﯖﻴﻐﺎﻥ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .
ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ 5ﻗﻮﻝ ﭘﺎﻳﭽﭽﯧﻜﻰ ﺑﺎﺭ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﯩﻨﻰ  ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ 8.80 ( ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺴﻰ ) ﺩﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ   . ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﻤﺎﻗﭽﻰ  ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﯩﻨﻰ 9.20 (ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺴﻰ ) ﺩﯨﻦ (ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ) ﺑﺎﮬﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨﻢ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ( ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ 9.20 ﻳﯜﻩﻥ ) ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ  ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ  9.20 ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺑﯘ ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﺗﺎﻻﻣﺪﯨﻢ - ﻳﻮﻕ

sakam يوللانغان ۋاقتى 2007-3-12 17:59:14

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ

taxnayurak يوللانغان ۋاقتى 2007-3-12 18:00:52

ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،......

paul912 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-12 21:55:17

http://www.vipbazar.com/bbs/
ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﯓ، ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﻗﯩﺘﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ئۇيغۇر پاي ﭼﯩﻜﻰ << ﭺ ﭺ >> ﺗﻮﭘﻰ:31408931

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-13 16:32:21

ﺑﯘ ﺗﯘﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ  ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﭘﭙﺎﻗﻜﻪﻧﻤﻪ ،،،

ablikimjan يوللانغان ۋاقتى 2007-3-13 21:44:16

ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻙ ﺳﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺳﯩﺰ 9.2 ﻳﯘﯞﻩﻧﺪﯨﻦ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮﻯ 9.5 ﻳﯘﯞﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﻴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ 9.2 ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﺑﺎﮬﺎﻧﻰ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺳﻮﺩﯨﯖﯩﺰ ﭘﯘﺗﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻮﺩﺍ ﭘﯘﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.(ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ: ﺳﯩﺰ 9.2 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ 5 ﻗﻮﻝ ﺳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﯘﻧﯘﮔﯘﻥ ﺏ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ 9.2 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﭘﯘﺗﯩﺪﯗ)

ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻙ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﺳﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﭘﯘﺗﯩﺪﯗ. ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﯞﺍﻝ ﭘﯘﺗﯩﺪﯗ.

ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍﯓ. ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ.

ablikimjan يوللانغان ۋاقتى 2007-3-13 21:55:53

3770971 ﺑﯘﻣﯘ ﻳﯩﯖﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﺎﻳﭽﯩﻚ ﺗﻮﭘﻰ.
ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﺎﺭ.

AK-47 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-14 16:02:06

ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﻗﺎﻟﻐﯩﭽﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﭘﯜﺗﯜﺷﻤﯩﺴﻪ ﺑﯘ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﺋﻪﺗﻜﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ . ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.

taxnayurak يوللانغان ۋاقتى 2007-3-31 17:25:22

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 00:17:58

ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯗ
بەت: [1]
: ﭘﺎﻳﭽﯧﻜﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ -ﺳﯧﺘﯩﺶ