oyghan...... يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 20:24:51

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 4
<ﺩﺍﺩﺍ> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ، ﺑﺎﻻﯕﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍ ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ.

ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﯩﻼﮬ.

ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ، ﭼﯧﭽﯩﻼﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯧﺘﯩﺸﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ<ﺳﻮﯞﻏﺎ> ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻼﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.

ﺑﺎﻻﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﻮﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﺍﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺴﺎﯓ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ، ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻟﺴﻪﯓ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ <ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﯘﻥ!> ﻣﺎﺭﺷﻰ.

ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺧﯘﻱ-ﭘﻪﻳﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﻗﻮﻳﻐﺎ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﻰ ﻳﯜﺭﯛﺵ-ﺗﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯩﺘﻪﺗﯘﻕ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.

ﺑﯘﺭﯗﻥ <ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ> ﺩﯨﻴﯩﺸﻪﺗﺘﯘﻕ، ﮬﺎﺯﯨﺮ <ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ> ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ

Seher يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 01:27:44

ﺧﺎ ﺧﺎ، ﺑﻪﺭﮬﻪﻕﺑﻪﺭﮬﻪﻕ ،ﺭﺍﺱ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ !!!!
بەت: [1]
: ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 4