oyghan...... يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 20:09:16

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 3

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ، ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.

  ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﯨﻨﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

  ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ، ﭼﯜﺵ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯘﺭ.

  ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ: ﺷﺎﺩﻻﻧﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖﺷﯩﻠﺪﯨﺮﻟﯩﺸﻰ، ﺋﯜﻣﯜﺩﺳﯩﺰ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎﺗﻪﻡ ﻳﯩﻐﯩﺴﻰ، ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﮬﺎﯕﺮﯨﺸﻰ، ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍﻥ.

  ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺰﺍ ﺗﺎﺭﺗﺴﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺩﻩﭖ ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺪﯗ،

  ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺩﯨﻤﻪﯕﻠﻪﺭ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ-ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ <ﺳﻪﺗﻪﯕﻠﻪﺭ ﮬﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ> ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺪﯨﻤﯘ؟

  <ﺩﺍﺩﺍ> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ، ﺑﺎﻻﯕﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍ ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ.

  ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﯩﻼﮬ.

  ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ، ﭼﯧﭽﯩﻼﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯧﺘﯩﺸﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ<ﺳﻮﯞﻏﺎ> ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻼﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.

  ﺑﺎﻻ  ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﻮﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﺍﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.

  ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺴﺎﯓ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ، ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻟﺴﻪﯓ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ <ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﯘﻥ!> ﻣﺎﺭﺷﻰ.

  ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺧﯘﻱ-ﭘﻪﻳﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﻗﻮﻳﻐﺎ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﻰ ﻳﯜﺭﯛﺵ-ﺗﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯩﺘﻪﺗﯘﻕ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.

  ﺑﯘﺭﯗﻥ <ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ> ﺩﯨﻴﯩﺸﻪﺗﺘﯘﻕ، ﮬﺎﺯﯨﺮ <ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ> ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.

  ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ

  

  

Seher يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 03:39:08

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 20:11:04

ﺑﯩﺮ- ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ!
بەت: [1]
: ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 3