oyghan...... يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 16:58:44

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 2

ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﯞﻩ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ﻛﻪﯓ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﺪﻯ، ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﻪﯓ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺩﯨﻴﺎﺭ ﭼﯚﻟﻠﯩﻜﯩﺪﻩ.
ﺩﺍﮬﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ : <ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ> ﺩﯨﺪﻯ، ﺷﯘﯕﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻓﯩﺌﻮﺩﺍﻟﻠﯩﻖ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﯖﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﮬﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﻯ.    ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﯩﻢ : < ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﺎﺝ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﻳﺪﯗ> ﺩﯨﺪﻯ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﭼﺎﯓ ﺗﻮﺯﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜﭖ، ﺋﺎﻗﺎﺭ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﺩﻩﻙ ﭼﺎﻗﻨﺎﭘﻼ ﺋﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ..............

   ﭼﺎﻻ ﻣﻮﻟﻠﯩﺴﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﻪﻝ- ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺋﻪﻝ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﭘﻪﺱ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻝ- ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻝ،ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ، ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﻪﻝ-ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻝ،   ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻘﺎ ﺋﺎﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﻝ- ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻝ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻝ- ﺟﯧﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻝ،   ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﻝ-ﺋﯚﺯ ﮔﯚﺭﯨﻨﻰ ﻛﻮﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻝ،   ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﺎﺗﻘﯩﻦ ﺋﻪﻝ-ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﻪﻝ،    ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﺳﯩﺰ ﺋﻪﻝ-ﺑﻮﺯﻩﻙ ﺋﻪﻝ،   ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﻪﻝ-ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ ﺋﻪﻝ،   ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻝ-ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭﺳﯩﺰ ﺋﻪﻝ، ﺗﯩﻞ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻝ-ﻗﺎﺭﻏﯘ ﺋﻪﻝ،ﻳﻮﻗﯘﺭﻗﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻝ-ﻗﯘﻝ ﺋﻪﻟﺪﯗﺭ....
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ

Seher يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 03:37:57

ﮬﻪﻱ ، ﻣﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﺎﭘﺘﯘ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﯩﻨﯩﻤﯘﺗﯘﭘﯩﻐﺎﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﯟﻩﺗﺘﯘﻗﻤﺎ ؟؟؟؟؟ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﻩﺗﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ .
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﺪﻩ ﮬﻪ !!!!!!!!!!

oyghan...... يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 11:22:20

ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﻩﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺧﻮﺟﯩﻨﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﯩﻨﻰ ﭼﺎﯓ ﺗﻮﺯﺍﯓ ﯞﻩ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ..... ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﻘﻮﻝ ﯞﻩ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﺝ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ، ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻻﻳﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ.....................

maQak يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 11:36:10

ﭼﺎﯞﺍﻙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ
بەت: [1]
: ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 2