oyghan...... يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 13:56:42

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ

[=1]'1 ﺑﯩﺰ، ﺧﻪﻕ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻕ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﻪﻕ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺭﯨﺪﯨﻤﯘ؟

2 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯘﻧﯘﻟﻐﯩﻠﻰ، ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﭼﺎﻗﻘﯩﭽﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﯘﻕ.

3 ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ- ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ.

4 ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﺪﺍ؛ <ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ> ﺩﻩﭖ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ، ﺩﻩﻝ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﯖﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.

5 ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ، ﺋﯘﺳﺘﯘﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﮬﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻧﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.

6 ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯗﺭ، ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯗﺭ.

7 ﺳﻪﺭﮔﺎﻧﺪﺍﺭﻻﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺱ.

8 ﺑﻮﻟﯘﻣﺴﯩﺰ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ، ﻗﻮﻳﻼﺭ ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﻳﺪﯗ؛ ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﻳﺪﯗ.

9 ﺑﻮﯞﺍﻡ ﺋﺎﺗﺎﻣﻐﺎ: < ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﻟﺴﻪﯕﻤﯘ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻤﺎ > ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ << ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ"ﺋﯘﻣﺎﭺ"ﻧﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻ>> ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ.

10 ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ، ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭖ.

11 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺸﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ.

12 ﺋﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﺑﯘﺯﯨﯟﯦﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﺴﯩﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺩﯗ.

13 ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ - ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﺩﺍﻥ، ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ؛

14 ﺋﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﻗﻮﭘﻘﯘﺭﯗﻕ؛ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯘﺕ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﻠﯩﻚ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﭽﻰ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 22:01:23

ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻘﯘ؟
ﻛﯜﺯﯛﻡ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ

A.A.TANHA يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 23:53:07

ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯘﯕﺎﻳﺘﯩﯟﯨﺘﯩﯔ...

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 15:17:47

ﺳﯜﻛﯜﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﭖ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ!  
                              

                                                      -- ﻟﯜﺷﯜﻥ
بەت: [1]
: ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ