wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 08:42:04

ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ (ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯘﻗﺘﯘﺳﺎﻻﻡ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ، ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ "ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ "   
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﯜﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ، ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘﻕ ،ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ﻫﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ ..
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺕ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ  ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻖ ﺩﻭﺱ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺳﺘﯘﺭ !!!
ﻫﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺟﻪﻣﯩﺌﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﻪﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪﯗﻕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﻳﻪﺭ ﻫﻪﺭ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯘ  ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯ  ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺳﯘﻡ ﭼﯩﺮﺍﻳﻼﺭﻏﺎ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ ، ﺋﻮﻗﯘﺵ  ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺑﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ 5ﺋﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ ،
ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ  ﺑﯘ ﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻫﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯜﻳﻰ ﻳﺎﯕﺮﯨﺪﻯ .
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﭘﯘﻝ :11183.5 ﺳﻮﻡ
   8555ﺳﻮﻡ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .
2628.5 ﺳﻮﻡ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻟﺪﻯ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ :  6-ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﺩﯨﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ 490ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

7-ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ 7-ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ 600ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

17-ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺩﯨﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ   ﺗﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﮕﻪ 200ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

23-ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺭﯗﺯﯨﻤﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﺧﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﻔﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ 100ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

14-ﺋﯩﻴﯘﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﺯ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﯩﮕﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ 100ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

1-ﺋﯩﻴﻮﻝ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺷﻪﻫﻪﺭ 9-ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺗﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ 150ﻳﯜﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .

20-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﯘﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺵ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪﻧﯩﺴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﻏﺎ 20ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

  24-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺗﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ 70ﻳﯜﻩﻥ ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .

ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻟﻮﯕﻘﯩﺴﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ "ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻳﻮﻟﻰ"ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ 150ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﺋﯘ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ 15ﺩﺍﻧﻪ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻼﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 40ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻢ ،3ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .

7-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺳﻪﻟﻜﯩﻦ ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ  ﻛﯧﺴﻪﻟﭽﺎﻥ ﻣﻮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯧﺘﯩﻢ -ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ 300ﻳﯜﻩﻥ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .

28-ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﯘﺕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ 150ﻳﯜﻩﻧﻠﯩﻚ ﯞﻩ 54ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ 200ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ  9-ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ 20ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯨﺴﺘﯩﺘﻰ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﮕﻪ100 ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ (ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ 200-300ﻳﯜﻩﻧﮕﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،  )

7-ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﻰ  ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﯟﺯﯨﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭘﯩﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ   ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﭼﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ  1000ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ(ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻳﺪﺍ) ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ 10 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻫﻪﻡ  ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻫﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ 300ﻳﯜﻩﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺋﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .

13-ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﯩﭙﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﻠﯘﻙ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﮕﻪ 90ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

11-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﭘﯘﻟﯩﺪﯨﻦ 480ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ 140ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻫﻪﻡ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ،ﯞﻩ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ 140ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﺋﯘﺗﺘﯘﺑﯘﻻﻕ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ6-ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ 140 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﺎ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

20-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ  100ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ .

28-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻧﻮﺯﯗﮔﯘﻡ 200ﻳﯜﻩﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﺰﺩﯨﻦ 100 ﻳﯜﻩﻥ ﭼﯩﻘﺮﯨﭗ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺯﻭﺭﯨﺨﺎﻥ ﻣﻮﻣﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ 1 ﺗﻮﻧﻨﺎ ﻛﯚﻣﯜﺭ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

3-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ  ﺋﯘﺗﺘﯘﺑﯘﻻﻕ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰ 3-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﭘﻪﺧﺮﯨﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ 200 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .
4-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯨﺴﺘﯩﺘﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ 100 ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﻯ .

6-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ 9ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ100 ﺳﻮﻡ ﻫﻪﻡ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ  ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻫﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ 60 ﺳﻮﻣﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ 160 ﺳﻮﻣﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯘﻕ .

12-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﺎﭘﭽﺎﻝ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﻗﺎﻳﻨﯘﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ 10 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ 1000ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﺍ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﺘﯩﻦ 250 ﻗﯘﺭ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .

19-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﻏﺎﻟﺒﯩﻴﻪﺕ ﮔﯘﯕﺸﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ 3ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺘﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ 300ﻳﯜﻩﻥ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .

ﻧﻮﺯﯗﮔﯘﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ 300 ﻳﯘﻩﻥ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻳﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ....

22-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺭﻩﻫﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ 100 ﺳﻮﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ.

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺋﺎﻣﯩﯟﻯ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯚﺭﻩﻙ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ 2-ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﯩﺴﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻫﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺑﯩﻤﺎﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ 200ﺳﻮﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﺎﻥ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ 1000 ﺳﻮﻡ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ 550 ﺳﻮﻡ ،1000ﺳﻮﻡ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ 2200 ﺳﻮﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ ....ﻧﻮﺯﯗﮔﯘﻡ ﯞﻩ ﺳﻪﻟﻜﯩﻦ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ 6800ﺳﻮﻣﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ .
  
28-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﯮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ  ﺋﯘﺗﺘﯘﺑﯘﻻﻕ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 2-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﯞﺍﯓ ﻓﯩﻲ ﻓﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﻫﻪﺭ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﺪﺍ 200 ﺳﻮﻡ  ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻳﺎﺭﺩﻩ ﻡ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ 200ﺳﻮﻡ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﯗﻕ .

30نويابىر  كۈنى پەخرىدىنگە ئىرپان كىتاپخانىسىدىن 111سومغا كىتاپ ،60 سومغا لوغەت ئېلىپ بەردۇق.

-21دېكابىر شىنجاڭ تىببى ئۇنىۋىرىستېتى ئوقۇغۇچىسى شايى مەردانغا 100 سوم تۇرمۇش پۇلى ئەۋەتىلدى .

-23دېكابىر رەھىمەگە 200سوم ئەۋەتىلدى .

-19يانۋار كۈنى بورتالا چىندىل يېزىسىدىكى بەش ياشلىق قىزنىڭ   بۆرەك زەئىپلىشىش كىسىلى خىراجىتى ئۈچۈن 300 سوم ئاپىرىپ بەردۇق .

-4مارت نوزۇگۇم مۇساجاننىڭ ئۆيىگە 200 سوم ئاپىرىپ بەردى .

-5مارت كۈنى -9باشلانغۇچ ئوقۇغۇچىسى تالىپجان بىلەن مەدىنەنىڭ ئوقۇش پۇلى ۋە   ئوقۇش قورا ل ھەققى ئۈچۈن 200 سوم پۇلنى ئوقۇتقۇچىسىغا بەردۇق .

-8مارت كۈنى ۋاڭ فىيفىىينىڭ ئوقۇش ،تۇرمۇش خىراجىتى ئۈچۈن 200 سوم بەردۇق .

-9مارت كۈنى بورتالا ئۇرۇقچىلىق كەنىتىدىكى   بىمار ھاجىتاي  ئائىلىسىگە 260سوم ئاپىرىپ بەردۇق ...


ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ  ﺗﺎﻻﻱ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ  ﻛﻪﻟﺪﻯ  ﯞﻩ  ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻫﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﺘﻪ ﺷﯘ  ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ ،ﻫﻪﻡ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ،   ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ  ﭘﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ، ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﭼﻪ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺯﻭﺭﻻﺵ ﻳﻮﻕ .ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎ "ﺳﻪﻟﻜﯩﻦ ﻓﻮﻧﺪﻯ "ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ  ﮔﯘﺭﯗﭘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﺭ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻫﻪﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﮔﯘﺭﯗﭘﯩﺴﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ  ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺰ ﻫﻪﻡ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻫﻪﻡ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ....ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺯﻭﺭﻻﺵ ،ﺗﯘﻳﯘﻕ ﻳﻮﻝ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎ ،ﻧﯩﺸﺎﻥ ﭘﯩﺸﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺶ ﺑﯘ ....
ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ  ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺟﯩﻨﯩﺲ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻱ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﻻﺱ !!!!!!

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻖ  ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ  ﻣﻪﯞﻫﯘﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﺭﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ .
  
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ  ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﻪﺭ ﮔﻪ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ،ﻣﯩﯔ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺭﻩﻫﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ . ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻟﯧﻨﺘﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﻪﻣﻪﺕ ﻛﯧﺮﻩﻣﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ..ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻰ  ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ ﯞﻩ  ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ .
ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ912
ﭺ ﭺ :365199404
ﻳﺎﻧﻔﻮﻥ:13565777257
3-ﻣﺎﺭﺕ ﺷﻪﻫﺮﻯ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻﺩﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 08:56:59

ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ  ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ  ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 10:20:50

ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ . ﺗﯧﺨﻤﯘ ﻳﺎﺷﯩﻨﺎﺭﻏﯘﺳﻰ .

doka يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 12:14:12

ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 12:26:55

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻜﻪﻥ . ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﭙﺴﯩﺰ، ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﯩﺰ ﺳﺎﯞﺍﭖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻱ.

Uyghun يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 13:52:38

ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﯘﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻐﺰﻣﺪﺍ ﮬﻪ! ﮬﯘ! ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ  .  ﺧﯘﺩﺍﻳﻢ ﺑﯘﻳﺮﺳﺎ ﺑﯘﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﻪﻣﻪﻟﻲ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﺭﯨﻜﺘﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﻤﻪﻥ. ﻣﯩﻨﻰ ﺭﻩﺳﻤﻲ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﺍ ﺳﯘﭘﺘﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺷﯖﺰﻧﻰ ﺋﯘﻣﯘﺕ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 14:59:46

ﮬﻪﺵ - ﭘﻪﺵ ﺩﻩﭖ، ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﻪ 1 ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.  << 1 ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ >> ﻣﯘ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ 1 ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﭘﺘﯘ. ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ، ﺳﯩﺰ << 1 ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ >> ﺋﺎﺯ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﻣﯩﺪﯨﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻥ - ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ. ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺰﺍ - ﺋﺎﮬﺎﻧﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﻮﮬﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﺘﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﻮﺷﺎﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯟﻩﺭﺩﯨﯖﯩﺰ. ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﻪﻳﺴﯩﺮﺍﻧﻪ ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ - ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﺶ ﺭﻭﮬﻰ << 1 ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻥ >> ﯨﻐﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﺪﻯ. ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ، ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯧﻐﯩﺮ -ﻳﯧﻨﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺯﯨﻤﻤﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻳﯜﻛﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ، ﺋﯚﺯ ﻗﻪﯞﻣﯩﻤﻨﯩﯔ، ﺑﯩﻘﯘﯞﯗﻝ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺗﺎﺵ، ﺟﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﺴﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﻤﻪﻥ. ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﻗﯧﺮﻧﯩﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻣﻪﻥ ﻛﻪﺑﯩﻲ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺷﻨﯩﯔ ، ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜﭖ، ﺳﯜﻳﯩﺪﻩ ﺋﯧﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺪﯨﯖﯩﺰ!  ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯧﮭﯩﺴﺎﺏ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ ! ﮬﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻳﺴﯩﺰ ! ﺋﯩﻼﮬﯩﻢ << 1 ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ >> 100 ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ، 1000 ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ !!! ...
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯﯛﻡ ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻪﺭ !!!
<< 1 ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ >> ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﯩﺸﯩﮕﻪ، ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ .

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 15:00:51

ﺑﺎﻳﺎﻡ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ  ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻘﺎ ﺟﺎﯞﺍﭖ :
ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺳﻪﮬﯩﭙﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ  ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺭ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻳﺴﯩﺰ ،ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺭﻣﻪﻥ ...ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 16:45:21

ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ! ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻱ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ

izhar07 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 16:46:32

ﺋﺎﻟﻼ  ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ     ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﻳﻠﻰ

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 17:27:04

ﺗﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻛﯚﻝ ﺑﯘﻻﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻳﺴﺎﺟﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯩﮭﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﺮﯨﻤﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻳﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ . ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ .  

Seher يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 17:40:21

ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﭽﻰ ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﭖ ، ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯜﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؟  ﺑﯘ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻱ ، ﺋﯩﺨﺴﺎﺩﯨﻢ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ  ﻗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻢ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﯩﺮﻣﻪﻥ !!

mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 18:04:05

ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-3-4 20:22:45

ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺘﻘﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﻧﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 08:07:30

ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘ ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﭼﯧﮭﺮﯨﮕﻪ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺵ ،ﮬﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﯩﻤﯩﺰ !!!!!!!!!!!!!!1

koktash يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 09:48:22

ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ، ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ!

Azariya يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 12:14:26

ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ﯬﻣﻤﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﺴﻪ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ؟ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ 912 ﺋﯩﻨﯩﻢ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ  ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﻪﺟﯩﺮﻟﻪﺭ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﯞﻩ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﺎﯞﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﯘﻥ!

burkut1010 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 13:03:46

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺸﯩﯖﻐﺎ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ

Mashrab يوللانغان ۋاقتى 2007-3-5 14:54:52

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﯘﻣﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﮬﻪﻣﺪﯗﻝ ﺋﯩﺪﻯ،ﺋﯘﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯘﺷﯘﺭﯗﭘﺴﯩﺰ.
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﭗ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﺰﺍﺩﻯ ﻣﻪﻧﺒﻪﮔﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﺎﭘﺎﻻﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻴﯘﺭ.

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 08:35:55

ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
بەت: [1] 2
: ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ (ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ )