Naxputum يوللانغان ۋاقتى 2007-2-15 22:32:50

ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ(3)

1. ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻛﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﻳﯜﺭﻩﻛﺘﻪ.
  ﻣﻪﻧﺴﻰ: ﺑﯘ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ،ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ،ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ،ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭙﻼ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﻩ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﺩﯗ.

2. ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﯘﺕ،
   ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺗﯘﺕ.
  ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ: ﺑﯘ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯩﺸﺘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ،ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ،ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﻪﻡ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ،ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﭼﺎﺭﻩ-ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ.

3. ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﻤﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ.
   ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ: ﺑﯘ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﺍﯞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﺶ-ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ؛ﺑﯩﺮﺍﯞﻧﯩﯖﻜﯩﺪﻩ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ.

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﻖ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﺎﭘﺘﯘﺭ: ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺕ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ:2007-ﻳﯩﻠﻰ2-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ-16ﻛﯜﻧﻰ (ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ 10:32)

Uyghun يوللانغان ۋاقتى 2007-2-16 10:56:25

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﺍﺭﺳﯩﺰ

matros5 يوللانغان ۋاقتى 2012-5-5 18:03:10

\"\"  \"\"
بەت: [1]
: ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ(3)