Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-13 19:32:35

ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺸﯩﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ، ﺗﻮﻙ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ . ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ، ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻛﯧﺮﻩﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .
ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻰ ﺋﯚﭘﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺭﻩﮬﻪﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ، ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺯﻩﺧﻤﯩﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ، ﺋﯩﺲ - ﺗﯜﺗﻪﻙ   DVD , CD-ROM   ﻧﯩﯔ  ﻧﻮﺭﯨﻤﺎﻝ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ . ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻛﯜﻟﻰ ﭘﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﯞﻩ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﻤﻪﯓ .
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭺ ، ﺗﯩﻜﻪﻥ ﮔﯜﻝ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ .
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺧﯘﻡ ، ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ، ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﻰ ، ﺳﻪﯞﺯﻩ ، ﭘﺎﻟﻪﻙ ، ﻛﺎﯞﺍ ، ﺋﯩﺖ ﺋﯜﺯﯨﻤﻰ ، ﻛﯘﻧﺠﯘﺕ ، ﺗﯜﺭﯛﭖ ، ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯔ .
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﺩﺋﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﺶ ، ﺭﺍﺩﺋﺎﺗﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ . ﭼﯩﻼﻥ ﻣﯧﻴﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺭﺍﺩﺋﺎﺗﺴﯩﻴﻪﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺭﯗﻟﻰ ﺑﺎﺭ .
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜﺯﻧﻰ ﻳﯘﻳﯟﯦﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .

DaryaAsan يوللانغان ۋاقتى 2007-2-14 16:04:12

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ!!!!ﮔﯜﻝ ﺋﺎﻟﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ!!!

newstar يوللانغان ۋاقتى 2007-2-14 18:11:51

ﻟﻪﭘﺘﻮﭖ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻻﺭﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻜﻪﻥ؟

DELL يوللانغان ۋاقتى 2007-2-14 23:10:16

ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ، ﺗﻮﻙ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .
------------------------------------
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ!

DaryaAsan يوللانغان ۋاقتى 2007-2-15 16:36:18

DaryaAsan يوللانغان ۋاقتى 2007-2-15 16:38:15

RGB يوللانغان ۋاقتى 2007-2-27 09:54:33

ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻻﻳﻤﯩﺰ ؟

ilmek يوللانغان ۋاقتى 2007-2-27 09:58:45

ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ!

@alpa@ يوللانغان ۋاقتى 2007-2-27 21:55:43

ﺑﯘﻟﯘ ﺩﯨﻜﻪﻥ ﮬﻪ ﻣﻪﻥ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺩﯨﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ

tursun12 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-21 23:50:32

ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﯞﯨﻠﯩﭗ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎﯕﻼﯓ...

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-7 11:37:31

بەت: [1]
: ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺸﯩﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ