Naxputum يوللانغان ۋاقتى 2007-2-12 14:57:36

ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ(2)

1.ﺋﻪﺗﯩﻜﻰ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﺘﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﭘﻜﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
  ﻣﻪﻧﺴﻰ:ﺑﯘ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﻣﺎﻝ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻻ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ.

  2.ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﺷﻨﺎﯕﻐﺎ ﺑﺎﻕ
  ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ: ﺑﯘ،ﺑﯩﺮﻩﺭﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ،ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ،ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯘﻟﯘﺵ،ﺋﺎﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ.

  3.ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﯕﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﻪﭺ ﺋﻮﯕﻤﺎﺱ
  ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ:ﺑﯘ،ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ،ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،ﺋﻪﺩﻩﭘﻠﯩﻚ،ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﻳﯘﺳﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﻤﯩﺴﻪ،ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺧﯘﻱ،ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﻪﻟﻤﻪﻱ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺎﻡ-ﺋﺎﺗﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.

  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﻖ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.
  ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ:ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺕ
  ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ : 2007-ﻳﯩﻠﻰ 2-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 12-ﻛﯜﻧﻰ

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2007-2-12 17:30:40

ﻗﯘﻳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮔﯚﺵ ﻳﻪﻳﺪﯗ ، ﺋﯧﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺧﯘﺗﯘﻥ ﻣﯘﺵ ﻳﻪﻳﺪﯗ

mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-12 17:54:15

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ...

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-2-12 21:36:32

2.ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﺷﻨﺎﯕﻐﺎ ﺑﺎﻕ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﯨﺴﻪﻣﻤﯘ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ..ﻳﺎ ﺭﺍﻡ ،ﻳﺎ ﺳﻪﻳﻨﺎ،ﻳﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯘﭼﯘﻏﻰ
بەت: [1]
: ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ(2)