Naxputum يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 14:22:32

ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ(1)

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﮊﺍﻧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ،ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻐﺎ ﺑﺎﻱ،ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﯜﺭﻩﺵ،ﻣﺎﺩﺩﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ ﻳﻪﻛﯜﻧﻰ،ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﻨﯩﯔ ﺟﻪﯞﮬﯩﺮﯨﺪﯗﺭ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻏﺎ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﻖ ﻳﯩﺸﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﻤﺎﻗﭽﻰ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ-ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ،ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻟﯩﻖ،ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.

ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﺳﯩﻼ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ!!!

ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ

1.ﺋﺎﺑﺪﺍﻝ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﻨﺴﻪ ﺑﺎﻱ ﺑﯘﻟﯘﺭ ﺩﻩﺭ،
ﭼﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﻣﺎﻱ ﺑﯘﻟﯘﺭ (ﺩﻩﺭ).
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ: ﺑﯘ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ،ﺭﺍﮬﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺭﯨﻴﺎﺯﻩﺗﻠﯩﻚ،ﻏﯘﺭﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺧﺘﺎﻧﭽﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﺩﯗ.

2.ﺋﺎﺑﺪﺍﻝ ﺗﻪﻛﯩﻴﺪﻩ،ﮬﺎﺟﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ:ﺑﯘ ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ،ﮬﻪﺭﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﺧﯩﻠﻰ،ﺋﯚﺯﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﯧﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ.

3.ﺋﺎﺑﺪﺍﻟﻐﺎ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ ﺑﻪﺭﺳﻪ،
ﺟﯩﯖﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ،ﺩﻩﭘﺘﯘ
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ:ﺑﯘ ﺑﯩﺮﺍﯞﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ،ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﻯ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ.

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﻖ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﺎﭘﺘﯘﺭ:ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺕ(ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ)1938-ﻳﯩﻞ 10-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5-ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺷﻪﮬﯩﺮﻧﯩﯔ ﺷﯩﺨﺎﺑﺎ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﮕﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻧﭽﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.

ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ:2007-ﻳﯩﻞ2-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ9-ﻛﯜﻧﻰ

Erzat يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 14:43:03

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯘ

DELL يوللانغان ۋاقتى 2007-2-10 01:05:10

ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ - ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﻩﻡ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ
بەت: [1]
: ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ(1)